מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כוונה לפגוע סעיף 7 לשון הרע

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מדובר בפירסום בכוונה לפגוע בנגוד לסעיף 7 (א) (ג) לחוק לאיסור לשון הרע התשכ"ה – 1965 ( להלן: "חוק איסור לשון הרע") בסך של 139,514 ₪ שהוא כפל הסכום הסטוטורי.
...
טענותיה כיום כנגד ההחלטה לפיה, "יש סיבה רפואית מספקת להפסקת עבודתה התקנית ובכל תפקיד שירות המדינה" נטענות בחוסר תום לב. התוצאה היא, כי נדחית התביעה לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
אם הכוונה להפרש דמי האבטלה, הרי שרכיב זה לא הוכח, ואשר להסבר על החוב שנוצר בגין תשלום דמי מחלה בעת שקבלה פנסיית נכות, משהתובעת ויתרה על חקירתה והתנגדות של גב' פלדמן, וטענות הנתבעת לא נסתרו, דין התביעה בעניין זה להידחות.
טלי בוהדנה, בתצהירה ובעדותה הכחישה את פנייתה ללשכת המבקרים ואת האמירה המיוחסת לה. לאחר שבחנו את הראיות מסקנתנו הינה כי, התובעת לא הוכיחה "פרסום" לשון הרע על ידי טלי בוהדנה לרבות אמירה, כי היא "סוס טוריאני". המניע אשר לו טענה התובעת, קנאה בה בשל העובדה שעברה את מבחן המכרז הערכה נסתר.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2014 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

המבקשת עתרה לסעד כספי בסך של 100,000 ₪ בגין פירסום לשון הרע בכוונה לפגוע בהתאם לסעיף 7 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן- חוק איסור לשון הרע או החוק) וכן לצוו מניעה קבוע אשר יאסור על המשיב לפנות אליה בכתב ולאיים עליה במפורש או בעקיפין.
...
כמו כן בית הדין קבע כי המבקשת תשלם למשיב שכ"ט ב"כ המשיב בסך של 2,500 ₪.
הכרעה: לאחר בחינת טענות המבקשת וכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתגובת המשיב.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

בעניינינו, היתקיימו נסיבות מובהקות של "כוונה לפגוע" לפי סעיף 7 א (ג) לחוק איסור לשון הרע המזכות את התובע בכפל הפצוי הסטאטוטורי ללא הוכחת נזק בסך של 143,602 ₪ וכן בסכום של 106,398 ₪, עד לסכום התביעה בסך- 250,000 ₪ עבור נזק שאינו ממוני.
...
הנני מקבל את גרסת הנתבע, לפיה הוא עצמו לא הפיץ את המכתב במספר עותקים גדול, אלא כפי שהבהיר בחקירתו ואולם נראה כי המכתב "התגלגל" מיד ליד בין אנשי המושב והמושבים הסמוכים, באמצעות מי שקיבל בפועל עותק מהנתבע ועל כן מקור התפוצה היה בנתבע.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני קובע כי האמור במכתב מהווה "לשון הרע". כמו כן, הנני קובע כי לשון הרע בה נקט הנתבע, אינה חוסה תחת אחת ההגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע.
באשר לעתירת התובעים 1 ו-2 לפרסום התנצלות מטעם הנתבע, בהיעדר הסכמה, מצאתי להסתפק בסעד הכספי אשר יש בו כדי לכמת את הנזק אשר נגרם לתובעים ולפיכך נדחית עתירתם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ד) האם יש לייחס לכנפו "כוונה לפגוע" כמשמעותו בסעיף 7 א (ג) לחוק איסור לשון הרע: הסעיף מאפשר לפסוק כפל הסכום הסטאטוטורי כאשר "הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע". מצאתי כי יש לייחס לכנפו כוונה לפגוע: משמיעת עדותו של גינזבורסקי עוד בשלב האחריות, התרשמתי כי היה רצון לפגוע בכנפו, ולא רק להעלות ביקורת ביחס למע"ר דרום.
...
לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, אני סבורה, כי הפיצוי ההולם בנסיבות העניין הוא פיצוי בסך 300,000 ₪.
ה) כיוון שהנזק שהוכח הוא נזק לא ממוני של עוגמת נפש, בושה ופגיעה בתדמיתו של איש ציבור, אשר מוצג בעיני הציבור כ"מושחת", אני סבורה כי פיצוי הולם בגין מכלול הפרסומים צריך לעמוד על סך 300,000 ₪, מבלי שיש צורך לערוך חישוב אריתמטי בנוגע למספר הפרסומים ובנוגע ל"שוויו" של כל פרסום ופרסום.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, ישלם הנתבע לתובע סך 300,000 ₪ וכן הוצאות בסך 35,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 65,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

התובע טען כי נגרם לו נזק עצום מהפרופגנדה השלילית אותה יצר הנתבע בכוונה לפגוע ובזדון כמובנם בסעיף 7(ג) לחוק איסור לשון הרע.
...
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, הנני קובעת כי הנתבע יפצה את התובע בסך 120,000 ₪ בגין קטגוריית הפרסומים הראשונה, ובסך 180,000 ₪ נוספים בגין קטגוריית הפרסומים השנייה.
סוף דבר: הנתבע יפצה את התובע בסך של 300,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו