מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

כאבים בחזה כתוצאה מאירוע חריג בעבודה

בהליך ערעור ביטוח לאומי (עב"ל) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

כאמור, קיומו של התנאי הראשון בספק, אך מאחר ולא ניתן לשלול בודאות קיומו של ארוע כלילי חד לאור כאבי החזה, עליית הטרופונין ושינויי האק"ג, ניתן להניח כי התובעת לקתה בארוע זה. התנאי השני של הגדרת הארוע בעבודתה כארוע דחק קצוני וחריג, אף הוא נתון בספק.
להלן השאלות והתשובות: האם יתכן כי חולה יסבול מכאבים עקב התרגשות, מתח רב ולחץ עוד טרם קיומה של שיחת הערכה בעבודה, אולם הכאב יחלוף ולא יתפתח לכדי ארוע לבבי? "כן." האם יתכן כי בעקבות התרגשות, לחץ ומתח רב בעקבות שיחה משמעותית הצפויה ליום המחרת יחווה חולה ארוע לבבי עוד טרם קרות השיחה? "ארוע לבבי יכול לקרות גם ללא סיבה חיצונית, כמו גם עקב גורמים שונים, כגון ארוע דחק קצוני וחריג, והמנגנונים לכך תוארו בחוות דעתי. על מנת לקבוע כי קיים קשר בין הארוע הדחק ובין הארוע הלבבי, יש צורך בסמיכות זמנים בין שניהם, דהיינו, קיומו של ארוע הדחק, המפעיל מנגנונים פתופסיולוגיים הגורמים לשינוים בעורק הכלילי וכתוצאה מכך לארוע הלבבי. גם מנגנונים אלו תוארו בחוות דעתי.
...
בית הדין דחה את טענת המוסד כי יש לקרוא את המילה "יתכן" תוך בחינת הקשר הדברים ולפיכך אין לנתק את עמדת המומחה לאפשרות מסופקת של החמרה במצבה של המשיבה מעמדתו הנחרצת כי לא ברור אם פקד את המשיבה אירוע לבבי גם קודם לאירוע בעבודה, וקבע כי מכלול תשובות המומחה מובילה למסקנה כי לא עלה בידי המוסד להוכיח כי בנסיבות העניין השפעת העבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.
לא מצאנו כי תשובות המומחה לשאלות ההברה הנוספות טעונות הבהרה וודאי שלא מינוי מומחה רפואי נוסף.
לא מצאנו פגם בכך שהמומחה התבסס על סיכום המחלה.
לא מצאנו כי נפל פגם בחוות דעתו של המומחה בכך שלא התייחס לאירועים שקדמו ליום 1.1.14.
סוף דבר - ערעור המוסד מתקבל, ודין תביעתה של המשיבה להכרה באירוע הלב מיום 1.1.14 כפגיעה בעבודה, להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

התובעת טוענת כי הצעקות נמשכו כחצי דקה[footnoteRef:20]; והיא החלה מיד להרגיש כאבים בחזה אך לאחר כשעתיים שהכאבים פסקו, בעת שביצעה "חימום" לקראת אימון במכון כושר חשה שוב בחולשה ובכאבים ובלחצים בחזה; ארוע הצעקות היה "אירוע חריג" שדי בו כדי שאוטם שריר הלב שניגרם לתובעת יוכר כתאונת עבודה.
התובעת לא סיפקה הסברים המניחים את הדעת, כיצד מתיישבת הטענה שהיא חשה בכאבים בחזה כתוצאה מארוע חריג וקיצוני בעיניה ולמרות זאת סירבה להמלצה לכאורה של הרופא שלה (ד"ר גוטקין) לבצע בדיקות ומדוע החלה באימון כושר במצב רפואי כזה.
...
] בהקשר זה טענה התובעת, כי היא לא מסרה מידע לאנשי נט"ן, והם כתבו שהאוטם בשריר הלב אירע במהלך פעילות אירובי משום שזו היתה מסקנה שלהם בגלל הלבוש הספורטיבי שהיא לבשה.
אם כך, ולאור כל האמור לעיל, מצטיירת לפנינו התמונה העובדתית הבאה: התובעת ילידת שנת 1965.
אם כן, וכמפורט לעיל, שוכנענו כי ביום 30.3.2017 אירע לתובעת אירוע חריג בעבודתה - התובעת ספגה צעקות של ממש וצרחות חריגות מפתיעות מד"ר טרביה, שגרמו לה לתחושת השפלה, רעד בגוף ובכי.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

אנא פרט על איזה נתון אתה נסמך ומאיזה מועד? מה גורם לכאב הפתאומי והאם נכון וסביר לקשור אותו לארוע החריג בעבודתה, בשים לב לסמיכות הזמנים המתוארת? האם על פי הספרות הרפואית איבחנה של תעוקת חזה איננה מחייבת צינתור או CT? אם כך, מדוע נתת משקל רב בחוות הדעת? האם נכון לומר כי דחק נפשי ניכר עלול להחמיר בעיה לבבית כרונית? האם מקרים כאלה מתוארים בספרות? אם כן – מדוע שללת אפשרות של החמרה? ציינת בחוות הדעת כי "חשיפת" המחלה נגרמה כתוצאה מהארוע החריג בעבודה.
...
מקריאת חוות הדעת במלואה יחד עם תשובות ההבהרה לא ניתן לקבל את המסקנה כאילו המומחה מכיר בקשר סיבתי כלשהו, גם לא באופן זמני .
בעניין זה מקובלת עלי טענת ב"כ הנתבע כי יש לקרוא את חוות הדעת ותשובות ההבהרה כמכלול ולא להיתפס למילה זו או אחרת בחוות הדעת ולהוציאה מהקשרה.
לאור כל האמור לעיל –לא ניתן לקבל את הטענה כי המומחה הכיר בקשר הסיבתי, ודין התביעה להידחות.
סוף דבר: התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובע אוטם שריר הלב ארע לו כתוצאה מארוע חריג בעבודה ביום 24.8.18 במסגרתו עבד בעבודה פיזית מאומצת, הכוללת, בין היתר, הרמת שקים כבדים של גרעינים, תוך עליה וירידה במדריגות במשך מספר שעות (להלן – הארוע או הארוע הנטען).
בשולי הדברים ולמען לא תצא פסיקתנו חסרה נבהיר כי העובדה שכחצי שנה לפני הארוע התובע סבל, מעת לעת, מכאבים בחזה בעת הליכה, אינה שומטת את הקרקע תחת טענתו לפיה האוטם ארע כתוצאה מהארוע בעבודה.
...
אין באלה לטעמנו כדי לשמוט את הקרקע תחת טענתו העיקרית של התובע בדבר ביצוע עבודה חריגה ביום האירוע.
ממכלול הטעמים שפורטו לעיל, שוכנענו כי אכן התרחש ביום 24.8.18 אירוע חריג בעבודה – אירוע במהלכו נדרש התובע לעבודה עבודה פיזית מאומצת אשר חרגה מעבודתו השגרתית.
לטעמנו יש מקום למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין אשר יחווה דעתו בדבר התקיימותו של קשר סיבתי בין האירוע החריג לבין התרחשותו של אוטם שריר הלב, הכל על יסוד העובדות שלהלן: התובע יליד 1953, בעל עסק לקליית פיצוחים.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענתה הפגיעה ארעה כתוצאה מאירועים חריגים שעברה בעבודתה.
בסיכומי הטיפול הרפואי לא הזכירה התובעת שום לחץ חריג בעבודה אלא רק התלוננה על כאב לוחץ בבית החזה משמאל מזה שלושה ימים.
...
בנסיבות האמורות – התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו