מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ייבוא סם מסוג קוקאין בכמות מסחרית

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בכתב האישום נטען, בתמצית, כי בראשית שנת 2014, קשרו המשיבים עם ירון אלחרר (להלן: "ירון"), אזרח ישראלי אשר שהה במועדים הרלוואנטיים לכ"א בפרגאווי, קשר לייבא סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות מסחרית, מפרגואי לישראל, דרך ברזיל ומצרים (להלן: "הקשר" ו"הסם").
...
על רקע המבחנים שהותוו בפסיקה, לא שוכנעתי שיש בחשיפת זהות מוסרי הידיעות המודיעיניות שחלקן תוכנן נמסר בפרפרזות לעיון ההגנה, כדי להועיל להגנת העותר.
עוד שוכנעתי, שגילויים של פרטים אלו, יש בהם כדי לפגוע בעניין ציבורי חשוב, והם עלולים לסכן שלומם של בני אדם ולפגוע בשיתוף הפעולה של הציבור עם המשטרה.
מכל האמור לעיל- דין הבקשה להידחות.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

על פי ההחלטה בבש"פ 1445/14 מפי כב' השופט סולברג (החלטה מיום 10.4.14), קשר העותר שהתגורר בתקופה הרלוואנטית בפנמה, עם בן משפחתו (הנאשם 2) ועם אחרים לייבא סמים לישראל – סם מסוג קוקאין בכמות מסחרית.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אינני סבור שיש צורך בקיום דיון נוסף.
לפיכך העתירה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לפי כתב האישום, בראשית שנת 2014 קשרו הנאשמים קשר עם ירון אלחרר, אזרח ישראלי אשר שהה במועדים הרלבאנטיים בפרגואי, לייבא סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות מסחרית מפרגואי לישראל, דרך ברזיל ומצרים.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את הערר, נתתי דעתי על החלטת בית המשפט המחוזי, ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דינם של העררים להידחות.
אין בידי לקבל את טענותיו של בגייב לעניין עומק מעורבותו.
אשר על כן, החלטתי לדחות את שני העררים.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עניינו של כתב האישום בפרשיית ייבוא סמים מסוג קוקאין בכמות מסחרית, במסגרתה קשרו המשיבים קשר עם אחרים שזהותם אינה ידועה למאשימה, לייבא סמים מפנמה לישראל.
...
לאחר שהקשבתי לטיעוני באי כוח הצדדים ועיינתי בכלל חומר החקירה שהונח בפניי, הנני קובע כי המבקשת הניחה תשתית ראייתית לכאורית לחובת המשיבים במעשים המיוחסים להם בכתב האישום, כנדרש על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, בשלב של בחינת דבר קיומן של ראיות לכאורה.
לגופם של דברים, אומנם, בחומר החקירה לא קיימות שיחות טלפון של המשיב 2 לחו"ל. עם זאת, ומבלי לקבוע מסמרות, דומני שהראיות לכאורה ככל שהן נסיבתיות הן בעלות עוצמה שיש בה להוביל למסקנה לכאורית ברורה בדבר סיכויי ההרשעה.
אשר על כן, הנני מורה על מעצרם של המשיבים עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בכתב האישום נטען, בתמצית, כי במועד שאינו ידוע למאשימה במדויק, בראשית שנת 2014, קשר המשיב 1 קשר עם זאב "קובי" צאפרני (להלן: "קובי"), אזרח ישראלי המרצה עונש מאסר בפרו, בגין ביצוע עבירות סמים, לייבא סם מסוכן מסוג קוקאין בכמות מסחרית מפרו לישראל (להלן: "הקשר" ו"הסם").
...
משכך הם פני הדברים, דין טענה זו להידחות.
לאור האמור, הגעתי לכלל מסקנה שיש מקום לבחון היתכנותה של חלופת מעצר באמצעות תסקיר מעצר של שירות המבחן, ומבלי שעצם ההפניה לקבלת תסקיר תעיד על התוצאה שתתקבל בסופו של יום- קובע להמשך דיון וקבלת תסקיר בעניינו של המשיב 2 ליום 07/7/14 שעה 10:30.
אשר על כן, הנני מורה על מעצרם של המשיבים 1 ו- 3 עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו