מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

טענת סודיות מסחרית בגילוי מסמכים

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביהמ"ש קמא לא איזן כראוי בין זכותן של המשיבות לגילוי מסמכים לבין זכותה של המבקשת להגנה על פרטיותה ועל סודותיה המסחריים.
...
לפיכך מסמכים אלו נחוצים ורלוונטיים לצורך הכרעה במחלוקת שבין הצדדים ויש לקבל את הערעור אף ברכיב זה ולהורות למשיבות להעביר את האסמכתאות של ההוצאות וההכנסות של הקניון בתקופת הסגרים הרלוונטית לתובענה.
סיכומו של דבר: ניתנת רשות ערעור והערעור מתקבל כמפורט לעיל.
המשיבות ישלמו למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

כללי - מסגרת נורמאטיבית של הליכי גילוי ועיון: ככלל, נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מירבי, שכן: "המשפט עומד על האמת. ביסוד ההליך השפוטי עומדת חשיפת האמת..." וכן: "גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט. גילוי האמת משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות הפעולה של המערכת החברתית כולה..." (ראו: רע"א 4999/95 אלבריצ'י נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(1) 39).
לעניין טענת סימנס בדבר חיסיון סודות מסחריים – גילוי המסמכים והעיון בהם ייעשה בכפוף לחתימת כהן וב"כ על כתב התחייבות לשמירת סודיות המסמכים.
...
הבקשה לגילוי המסמכים שצוינו בפריטים 1.1.6-1.1.5נדחית, היות וכהן לא נימק ברמה הנדרשת מדוע מסמכים אלו רלבנטיים.
סוף דבר הצדדים יפעלו לביצוע כל ההוראות שניתנו לעיל בתוך 30 יום מהיום.
לאור העובדה שחלק מהבקשות התקבלו וחלקן נדחו, לגבי כל אחד מהצדדים, החלטתי שלא להשית הוצאות על מי מהם, ואני קובע שכל צד יישא בהוצאותיו.
כמו כן החלטתי לפנים משורת הדין גם הפעם שלא להשית על מי מהצדדים הוצאות לטובת אוצר המדינה למרות שיתכן והיה מקום לעשות כן לגבי חלקם.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בשים לב לאמור, ובאיזון בין הצדדים, לצורך שלב הדיון בבקשת האישור בלבד, סבורני כי די בכך שחברות הסלולאר ימסרו תצהיר גילוי מסמכים ומענה על השאלון ביחס למספר מצומצם ואקראי של סוגי המסמכים אשר מצאתי רלוואנטיים, כדלהלן: המסמכים המבוקשים בסעיפים 1 ו -2 באשר להסכמה ולהזמנת שירותי התוכן מחברות איקיוטק – חברות הסלולאר ימציאו את כל ההסכמות שניתנו וכל ההזמנות שבוצעו באופן מדגמי במהלך חודש יוני של כל אחת מן השנים 2005 – 2011.
הערה בעיניין הטענות לסודות מסחריים יוער כי טענותיהן של חברות הסלולאר בעיניין הסודיות המסחריים הועלו בכלליות בלבד [ראו למשל: סעיף 52(ב) בתגובת סלקום; סעיף 79 בתגובת פרטנר], וממילא נטענו בעיקרן ביחס למסמכים אשר לא נעתרתי לבקשה בעיניינם, ומשכך לא ראיתי להדרש לטענות מעבר לאמור.
...
אשר למשיבות 4 ו- 7 אשר הוקמו בחודש נובמבר 2013, הבקשה נדחית בכל הנוגע לבקשות הנוגעות לשנים 2005 - 2011, באשר אלו לא נוסדו כלל במועדים הרלוונטיים לבקשת האישור, וברי בנסיבות אלו, כי הבקשה אינה עומדת בתנאי הוראות תקנה 4(ב)(1), ואף לא בתנאי הוראות תקנה 4(ב)(2).
אף שגם בעניין זה, איני סבור כי טענותיהן של המשיבות משוללות יסוד, לא ראיתי לחסום את המבקשת מקבלת המסמכים והמענה על השאלון אך מטעם זה, שכן סבורני כי העיכובים לא היו נעוצים אך במבקשת, וממילא איני סבור כי טעם זה מספק כדי לדחות את הבקשה באופן מלא, ודאי בשים לב למתכונת המצומצמת בה ראיתי להיעתר לבקשה.
סיכום לנוכח כל האמור לעיל, ראיתי להורות לחברות הסלולר להגיש תצהיר גילוי מסמכים מפורט כנדרש, באשר למסמכים המפורטים בסעיף 72 (על תתי הסעיפים).
המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בגילוי המסמכים סירבה הסוכנות למסור לשותפות נתונים על הרווח התפעולי, הגולמי והנקי שלה, ולצרף אסמכתות על כך. הסוכנות סירבה להצעה הנדיבה משנת 2012 לפיה הנתבעת תמשיך לרכוש ממנה שמנים במחיר שוק, בתוספת פרמיה של 5% בגין ההשקעה הנטענת בציוד.
ביחס לכך לא הועלתה טענה לסוד מסחרי.
השותפות ביקשה, בשלב גילוי המסמכים, מהסוכנות מידע ומסמכים על אודות עלות רכש השמנים וחומרי הסיכה ששילמה לספקיה, אולם הסוכנות סירבה לתת לה את המסמכים, בשל סודיות מסחרית.
...
אין בידי לקבל טענה זאת.
תוצאה לאור האמור לעיל, אני קובע כי הנתבעות 3-1 אחראיות, יחד ולחוד, בגין הפרת ההסכמים.
התביעה שכנגד נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ת"א 69010-11-19 סולאיר ישראל בע"מ נ' אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ ואח' לפני כבוד השופט גרשון גונטובניק המבקשת אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד דוד פורר פורר, לוי, אורגד ושות' המשיבה סולאיר ישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד שמוליק קסוטו, רונן בוך ועידו נגר קסוטו ושות', עורכי דין בקשה למתן צווי גילוי מסמכים ומענה על שאלון החלטה
והינה, תצהיר גילוי המסמכים הספציפיים שמסרה המשיבה לא נותן מענה עינייני, וכמעט כל המסמכים הספציפיים שנדרשו סורבו באופן סתום ולא מנומק, בטענה שהדרישות אינן רלוואנטיות, מכבידות, או מהוות מסע דיג פסול, כי חברת סולאיר הציבורית אינה צד להליך, ושהמסמכים מהוים סוד מסחרי.
לא ניתן להעלות טיעון של הכבדה באופן סתמי, ולא בוססה טענת הסודיות המסחריים.
...
המשיבה טוענת כי דין הבקשה להידחות.
לאחר עיון מקובלת עלי טענת המשיבה כי הבקשה, במתכונתה הנוכחית, אינה נופלת לגדר בקשה לגילוי ספציפי, בהינתן היקף הדרישות.
אלא שבעניין זה נראה לי כי המבקשת מקדימה את המועד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו