מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טענת התיישנות מוגשת לראשונה

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתו, חוסר תום הלב של הערייה בא לידי ביטוי בהתעלמות ממכתב התראה שנשלח אליה בחודש דצמבר 2019 וכפועל יוצא אי העלאת טענת היתיישנות טרם הגשת התביעה ובהזדמנות הראשונה.
...
לנוכח כל האמור לעיל, התובע לא נהג ב"זהירות סבירה" ולא התקיים הדרוש לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות לצורך הארכת תקופת ההתיישנות להגשת תביעה כנגד הנתבעת בגין הפרשי דרגה וגמול שעות נוספות.
  על יסוד כל האמור לעיל, דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות.
לאור מסקנתנו זו, לא מצאנו להידרש לטענות הנוספות של העירייה בדבר שיהוי.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

כב' הרשמת קבעה כי "1. הדיון יפוצל באופן הבא, כך שבשלב הראשון תדון טענת ההתיישנות, ורק אם וככל שתדחה, יועבר התיק למינוי מומחים רפואיים בהתאם להסכמת הצדדים מתחום אא"ג ונוירולוגיה. עוד נקבע לוח הזמנים להגשת סיכומים לעניין ההתיישנות. סיכומי התובע עד 1.1.21 והנתבע 30 יום ממועד זה.
...
הנתבע טען כי דין התביעה שהוגשה ב-2.4.20 לביה"ד להידחות מטעמי התיישנות, שכן ההחלטה בעניינו של התובע הייתה בתאריך 12.2.19.
נדחית טענת הכתובת "הלא מדויקת" נוכח דרכי המסירה האחרות שבהן נקט המשיב.
בנוסף, בדקנו אחת לאחת את אמות המידה שקבע כבוד בית הדין הארצי הנכבד מפי כבוד השופטת סיגל דוידוב מוטולה ובכובד ראש הראוי לנוכח היותנו עוסקים בזכויות סוציאליות בתאונת עבודה אולם גם בסיטואציה זו לא מצאנו נימוק המצדיק הארכת מועד בנסיבות ההליך שבפנינו.
אשר על כן, מתקבלת טענת ההתיישנות ודין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע טוען כי טענת היתיישנות יש להעלות בהזדמנות הראשונה, כלומר היה על הנתבעים להעלות את טענת ההתיישנות בכתב ההגנה המקורי שהוגש ביום 21.04.2016 בעוד שהטענה הועלתה לראשונה רק בבקשה לדחייה על הסף שהוגשה ביום 28.02.2007 ומשכך, דינה להדחות.
...
בענייננו, עילת התביעה היא עילת תביעה חוזית בקשר עם ההסכם מיום 24.2.2008, אשר לא נדון במסגרת התביעה הקודמת, וכאשר נקבע כי הנתבעים חתומים על הסכם זה. על כן, דחיית התביעה בגין העילה השטרית אינה מקימה מעשה בית דין, וטענת הנתבעים בעניין זה נדחית.
משקיבלתי את טענות התובע וקבעתי כי הנתבעים חתמו על הסכם ההלוואה מיום 24.02.2008 וכי הסכם ההלוואה היווה למעשה מיחזור של חובות קודמים של הנתבעים שלא נפרעו, אני מקבלת את התביעה.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע, יחד ולחוד, את סכום התביעה בסך של 278,322 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

באותו ענין הסביר בית המשפט העליון, כי "מתקין תקנות המשפחה מצא כי האפשרות לנתבע תעמוד זכות תביעה, שבמצב רגיל לא היתה מתיישנת בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק ההתיישנות כמצדיקה הותרת פתח להגשת תביעה שכנגד גם בבית המשפט לעינייני מישפחה". כך, כאשר מסווגת תביעה כתביעה שכנגד או כאשר מועלות טענות קזוז בנסיבות בהן מדובר באותן נסיבות או באותו נושא, התובע בתביעה הראשונה מנוע מלטעון טענות היתיישנות כלפי התביעה שהוגשה במענה לתביעתו הראשונה.
...

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענת היתיישנות התביעה הוגשה לראשונה ביום 13.12.19.
...
ברור לנו כי דין הטענה להידחות.
לסיכום נוכח האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע סכומים כדלקמן: סך של 5,056 ₪ בגין הפרשי הפרשות לפנסיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.1.19 ועד התשלום בפועל.
התביעה כנגד הנתבע נדחית במלואה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו