מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

טענת הפרת חוזה אספקת ארונות עץ

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

לתובע סופקו ארונות הזזה לפי מידה לא נכונה ולאחר שהדבר תוקן באופן חלקי התברר שלא ניתן לפתוח את הדלתות בצורה מושלמת.
עם זאת, באשר לפגמים הנוגעים לאיכות ירודה של עיבוד העץ והצביעה, שהנם בבחינת פגמים מהותיים בממכר, סבורני שהמדובר בפגמים שאינם ברי תיקון, בשים לב לעדותו של מר פוזניאנסקי, עד מטעם הנתבע, "לגבי הצביעה של המיטה, אם התובע רוצה לקבל מיטה חדשה, מבחינתי לא חושב שצריך, הוא יצטרך לבחור צבע אחר, כי אחרת כל הכתמים יחזרו. המיטה זה עץ אורן ואם זה יבוא חדש באותו צבע אז יהיו "עיניים"" (ע' 4, ש' 16-18).
בנסיבות העניין, ניתן לראות בהפרת ההסכם על ידי הנתבע כהפרה יסודית המזכה את התובע להודיע על ביטול עיסקאות הרכישה לגבי המיטה והסלון.
...
התובע טען כי רכש פינת אוכל בסכום יקר יותר בסך של 900 ₪, וביקש לחייב את הנתבע בסכום זה, אלא שלא הונחה בפניי תשתית עובדתית לגבי הרכישה החדשה או לגבי עלותה, ולא מצאתי הצדקה להיעתר לסעד שנתבע על ידי התובע בעניין זה, בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה ביטול העסקה לרכישת פינת האוכל והשבת תמורת הרכישה.
עם זאת, באשר לפגמים הנוגעים לאיכות ירודה של עיבוד העץ והצביעה, שהינם בבחינת פגמים מהותיים בממכר, סבורני שהמדובר בפגמים שאינם ברי תיקון, בשים לב לעדותו של מר פוזניאנסקי, עד מטעם הנתבע, "לגבי הצביעה של המיטה, אם התובע רוצה לקבל מיטה חדשה, מבחינתי לא חושב שצריך, הוא יצטרך לבחור צבע אחר, כי אחרת כל הכתמים יחזרו. המיטה זה עץ אורן ואם זה יבוא חדש באותו צבע אז יהיו "עיניים"" (ע' 4, ש' 16-18).
התוצאה היא שהעסקאות לרכישת המיטה (מדגם "ספרד") ומערכת הישיבה בסלון (מדגם "גרנד") מבוטלות.
באשר להתאמת דלתות הארון, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ובשים לב לנטל ההוכחה המוטל על התובע, לא מצאתי שהונחה בפניי תשתית ראייתית הולמת לצורך אחריותו של הנתבע בעניין זה, ולפיכך, ככך שהתובע מעוניין בהתאמת הדלתות עליו לשאת בעלות ההובלה והתיקון הנוגעים לכך.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בפני תביעה לתשלום 23,450 ₪ בגין הפרת הסכם.
אין חולק כי לאחר ההסכם הנ"ל, סוכם בין הצדדים כי הנתבע יכין, בנוסף, ארון עליון מסוג "קלאפה", עבורו תשלם התובעת 2,950₪ נוספים.
הנתבע טוען שסיפק ארונות עשויים עץ סנדויץ מחופה בפורמייקה, ואף הצביע על הדופן העליונה של הארונות, בתמונה שהוצגה בעת הדיון, העשויה סנדויץ.
...
אין חולק כי לאחר ההסכם הנ"ל, סוכם בין הצדדים כי הנתבע יכין, בנוסף, ארון עליון מסוג "קלאפה", עבורו תשלם התובעת 2,950₪ נוספים.
אני סבורה, מעיון בתמונה שהציג הנתבע, כי אמנם גוף המטבח עשוי סנדוויץ, המחופה בפורמייקה.
לנוכח כל האמור, מובן מאליו כי תביעתה של התובעת הינה תביעה מוגזמת ומופרזת העולה באופן ניכר על התשלום ששילמה לנתבע עבור כל המטבח.
בסופו של דבר, אני מחייבת את הנתבע להחליף אצל התובעת, את הזכוכית בדלת הקלאפה מדלת חצי שקופה הקיימת כיום, לזכוכית מעוטרת פרחונית, וזאת תוך 21 יום מיום קבלת פסק דין זה. כן ישא הנתבע בתשלום הוצאות משפט, בסך 400 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

לטענת התובע, בוצעה הזמנת העבודות בשלוש הזדמנויות שונות, כאשר בתחילת חודש פברואר 2013 ביקש התובע כי הנתבע יכין עבורו – ארון מטבח, ארון מקלחת הורים, ארון מקלחת ילדים, ארון כיור, חדר ארונות, מיטה ושתי שידות ושני משקופים דקורטיביים מעץ אלון, לדלתות של חדר הארונות וחדר השרותים.
מחאמיד אישר שאגבאריה סיפק לו ארון מטבח, חדר שינה על כל חלקיו, חדר ארונות עם מדפים, שלושה ארונות אמבטיה ושרותים, ארון ספרים, ולמעשה כי סיפק את מלוא ההזמנה למעט ארון החשמל והשלמה של העבודות "כמו שצריך". לאחר שניתנה הרשות להיתגונן והתיקים אוחדו, היתקיימה ישיבה מקדמית והוסכם בין הצדדים כי המחלוקת נוגעת אך ורק לשאלה האם קיים נזק בגין העבודות שבוצעו ע"י התובע, באופן שזכאי הנתבע לקזזו, ומה שיעורו.
יחד עם זאת נקבע כי מקום שבו נידרשת הערכה של שווי הסחורה אשר לא סופקה, או במקרה שבו נמצאה בממכר אי התאמה כהגדרתה בחוק המכר, תשכ"ח-1968, אשר יש בה כדי להפחית משווי הסחורה אשר סופקה בפועל – או אז עומדות לפני מושך השיק אחת משתי אפשרויות – האחת, לבטל את העסקה בכללותה (בהנחה שעמד ביתר הוראות חוק המכר למשל או בהוראות חוק החוזים וההפרה היא יסודית), להשיב את הממכר כולו, ולטעון לכישלון תמורה מלא, והשניה, לשלם את סכום השטר ולעמוד על טענותיו בתביעה נפרדת הנוגעת למערכת היחסים החוזית שבין הצדדים.
...
כל אלו ביחד עם העובדה שלא הובאו לפניי כאמור ראיות ביחס לנזק רחב ההיקף הנוסף שלגביו ביקש הנתבע לחייב את התובע, והנוגע למידת עוגמת הנפש, מביאים את ביהמ"ש כאן לכלל מסקנה כי הנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את נזקיו, את שיעורם ומידתם, את הקשר בינם לבין התובע כאן ואת חובתו של התובע להיטיב את נזקיו, הן במישור התובענה הכספית-נזיקית שהגיש והן במישור טענת הקיזוז כטענת הגנה.
לסיכום הדברים אני מורה על דחיית התביעה בתיק 57357-05-14 שבכותרת ועל קבלת התביעות בתיקים 53881-007-14, 26284-07-14 ו- 16674-06-14 שנזכרו אף הם בכותרת.
בהתאמה אני מורה על חידוש ההליכים בתיקי ההוצאה לפועל שבכותרת ואני מחייבת את הנתבע בהוצאות התובע ובשכ"ד בא כוחו בגין ההליכים כאן בסך כולל של 4,000 ₪ כולל מע"מ. סכום זה יתווסף לחוב בתיק הוצל"פ 12-09231-14-5.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על יסוד נתונים אלה מוצא מר דהן כי בארון נשוא המחלוקת יש מספר בעיות כגון יצור דלתות משני חלקי פורניר מקום בו ניתן היה לייצר מחלק אחד; מידת גובה תא לקרש גיהוץ נמוכה מהנדרש; פגמים במסגרות עץ ופנים הארון מרוט ומחורץ; דוגמאות שונות של פורניר אשר יצרו חוסר אחידות בדלתות; אזורים שונים עשויים מעץ סנדויץ' שלא בנוי לשכבת לכה אלא לציפוי פורמייקה ולכן נוצר מצב לא אחיד מבחינת נראות.
הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא כי הוכח שהארון שסופק לתובע בוצע באיכות עבודה שאינה תקינה, בשים לב לאמות מידה של 'נגר סביר' ולכן יש ממש בטענת התובע לפיה ראה בכך משום הפרת הסכם ודרש את ביטולו.
...
דיון והכרעה לאור טיב הראיות שהוצגו לפניי ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבורה כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
די לעיין בהבדלים בין תמונות ת/2 לתמונות נ/1 כדי להגיע למסקנה כי בהחלט ייתכן שבוצעו תיקונים בארון בפרק הזמן שחלף.
בנסיבות אלה, לסילוק התביעות ההדדיות, אני מורה לנתבע להשיב לתובע סכום של 7,000 ₪ בגין ביטול העסקה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעת, נוכח הפרת ההסכם על ידי התובעת היא זכאית לבטל את ההסכם (גם על פי תנאי ההסכם), ואז אין לחייבה אלא ב-20% משווי העסקה – אותם שילמה (ואף יותר).
הנתבעת ציינה כי כאשר כתבה בהתנגדות כי היא מוכנה לשלם לתובעת את המוסכם אם יסופקו לה הרהיטים – הרי שמדובר היה בטעות; בשארה הסביר כי המסמך שצורף כנספח 1 הוא טיוטה להצעת המחיר, וכי הצעת מחיר מסודרת נערכה רק לאחר שבוטאה ההנחה שניתנה לנתבעת, והשיב כי תעודת המשלוח נערכה לשלושה ארונות אך כשהתברר חסרונה של זכוכית סופקו בפועל רק שניים מהארונות; העובד של התובעת לא תרם בעדותו לבירור המחלוקת בין הצדדים.
בע"א (ב"ש) 129/93 מיתר חברה כללית לעבודות עפר נ' בנו יצחק בע"מ , בו דן בית המשפט בעירעור על מקרה שבו סופקו מוטות ברזל קצרים או ארוכים מהמידה שנקבעה, תהה בית המשפט (כב' הש' טירקל) האם כאשר מוצר מסוים שסופק, הוא חסר ערך מבחינתו של מזמין מסוים, אולם ניתן למוכרו בשוק ולקבל עבורו תמורה כלשהיא, הרי שיש לראות בכישלון התמורה הגמור ככשלון חלקי? האם נגזרת התשובה לשאלה מצרכיו של הראשון, או מאמת מידה אחרת, שהיא המחיר שניתן לקבל עבור המוצר בשוק? וממחיש זאת בית המשפט: "לקוח הזמין מקרר חשמל שאינו מפיק קור ואיננו מקרר את המוצרים שבו אלא מחמם אותם. האם ניתן לומר שכישלון תמורה הוא חלקי משום שקבל את המקרר גופו, שיש לו ערך כלכלי כלשהוא בשוק? ואילו קיבלה המערערת מוטות עץ במקום מוטות הברזל שהיה על המשיבה לספק לה, האם ניתן לומר שכישלון התמורה הוא חלקי משום שניתן למכור את המוטות לנגריה?..." בית המשפט קובע, לפיכך, מבחן לפיו יש להכיר בטענת כישלון תמורה מוחלט כאשר מדובר במוצר שונה באורח מהותי מהמוצר שהוזמן גם אם לאותו "מוצר" שונה יש שווי כלכלי.
...
לא מצאתי כי עלה בידי הנתבעת להרים הנטלים המוטלים עליה, ומשכך – דין ההתנגדות להדחות ודין התביעה להתקבל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו