מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טענות עובדתיות חדשות בערכאת הערעור

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שנית, גם בית משפט של ערעור אינו אמור לבחון טענות עובדתיות חדשות כערכאה שנייה.
...
באתי לכלל מסקנה כי האחר והמשיבים לא חלקו על אופן הגשת ההליך, כערעור ולא כבר"ע, וכי מאחר ומתוקף סמכותי להורות על העברת המסלול להליך ערעור, הרי אדון בו כערעור ואכריע לסיום המחלוקת ולו בעניין זה. טענות המערערת: הצדדים ניצים ביניהם בגין צנרת מים בבניין בו שוכנים נכסי מקרקעין של שני הצדדים.
בישיבת יום 27.6.2023 לא שמעתי, כי המערערת השכילה לקדם את נושא העברת הצנרת גם בתקופת הארכת המועד שניתנה לה. מן המקובץ לעיל, דין הערעור להידחות וכך אני מורה.
סיכום: א. הערעור נדחה בזה.
המערערת תשלם למשיבים הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד בערעור בסך של 25,000 ₪.

בהליך דנ"א (דנ"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

נוכח האמור, דחה בית המשפט המחוזי את התביעה, וחייב את המבקשים בהוצאות המשיבה בסך של 15,000 ש"ח. העירעור שהגישו המבקשים על פסק הדין נדחה ביום 13.3.2023 בפסק דין תמציתי שניתן פה אחד, ואלה עיקריו: "נקדים ונאמר כי לטעמנו, ניתן היה לדחות את התובענה מחמת היתיישנות, הגם שבית המשפט לא היתייחס לכך בפסק דינו. בהקשר זה נציין כי טענת ההתיישנות הועלתה על ידי המשיבה בכתב הגנתה והמערערים לא הגישו כתב תשובה. זאת, בנגוד לפסיקה לפיה על התובע לטעון ולהוכיח כי הוא נופל לאחד החריגים המאריכים תקופת ההתיישנות [...] מכל מקום, לא מצאנו ממש גם בעירעור לגופו. בית המשפט קמא דחה את התביעה, לאחר שאימץ את חוות דעת המומחים מטעמה של המשיבה. ככלל, אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב במימצאי עובדה ומהימנות, וכלל זה כוחו יפה גם מקום בו הערכאה הדיונית מבכרת חוות דעתו של מומחה אחד על פני מישנהו, כפי שנעשה במקרה דנן". מכאן הבקשה שלפניי, בה טוענים המבקשים כי בפסק הדין נקבע "שניתן היה לדחות את התובענה מחמת היתיישנות רק משום שהמבקשים לא הגישו כתב תשובה לאחר שטענת ההתיישנות הועלתה בכתב ההגנה". לטענתם, קביעה זו סותרת את ההלכה שלפיה כתב התשובה הוא בעל תכלית פרוצדוראלית, ואין לו "מעמד מהותי לגבי הכרעה בהארכת תקופת ההתיישנות". לפי המבקשים, בהתאם להלכה, רשאי תובע לפרט כבר בכתב התביעה מתי ובאילו נסיבות נודעו לו העובדות המקימות את עילת התביעה, וככל שלא הועלו טענות עובדתיות חדשות בכתב ההגנה המצריכות תשובה – אין באי-הגשת כתב התשובה כדי לשלול את תחולת החריגים המאריכים את תקופת ההתיישנות.
...
נוכח האמור, דחה בית המשפט המחוזי את התביעה, וחייב את המבקשים בהוצאות המשיבה בסך של 15,000 ש"ח. הערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין נדחה ביום 13.3.2023 בפסק דין תמציתי שניתן פה אחד, ואלה עיקריו: "נקדים ונאמר כי לטעמנו, ניתן היה לדחות את התובענה מחמת התיישנות, הגם שבית המשפט לא התייחס לכך בפסק דינו. בהקשר זה נציין כי טענת ההתיישנות הועלתה על ידי המשיבה בכתב הגנתה והמערערים לא הגישו כתב תשובה. זאת, בניגוד לפסיקה לפיה על התובע לטעון ולהוכיח כי הוא נופל לאחד החריגים המאריכים תקופת ההתיישנות [...] מכל מקום, לא מצאנו ממש גם בערעור לגופו. בית המשפט קמא דחה את התביעה, לאחר שאימץ את חוות דעת המומחים מטעמה של המשיבה. ככלל, אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בממצאי עובדה ומהימנות, וכלל זה כוחו יפה גם מקום בו הערכאה הדיונית מבכרת חוות דעתו של מומחה אחד על פני משנהו, כפי שנעשה במקרה דנן". מכאן הבקשה שלפניי, בה טוענים המבקשים כי בפסק הדין נקבע "שניתן היה לדחות את התובענה מחמת התיישנות רק משום שהמבקשים לא הגישו כתב תשובה לאחר שטענת ההתיישנות הועלתה בכתב ההגנה". לטענתם, קביעה זו סותרת את ההלכה שלפיה כתב התשובה הוא בעל תכלית פרוצדורלית, ואין לו "מעמד מהותי לגבי הכרעה בהארכת תקופת ההתיישנות". לפי המבקשים, בהתאם להלכה, רשאי תובע לפרט כבר בכתב התביעה מתי ובאילו נסיבות נודעו לו העובדות המקימות את עילת התביעה, וככל שלא הועלו טענות עובדתיות חדשות בכתב ההגנה המצריכות תשובה – אין באי-הגשת כתב התשובה כדי לשלול את תחולת החריגים המאריכים את תקופת ההתיישנות.
דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ברם, מדובר בשאלה של שיקול דעת המסור לערכאה הדיונית, וערכאת העירעור לא תתערב בהחלטתה אלא בהתקיים נימוקים כבדי-משקל (רע"א 361/81 אזולאי נ' לביא, פ"ד לח(4) 125, 130 (1984); ע"א 4494/97 סלאח נ' סלאח, פסקה 10 (4.1.2000)).
לא מצאנו כי בתצהיר העמיתה קיימת טענה עובדתית חדשה שהמבקש לא היה מודע לה, שעה גם הנוסח המרוכך בכתב ההגנה המתוקן מיפרט כי התובע החמיא לעמיתה לאורך תקופה ארוכה.
...
לא מצאנו כי בתצהיר העמיתה קיימת טענה עובדתית חדשה שהמבקש לא היה מודע לה, שעה גם הנוסח המרוכך בכתב ההגנה המתוקן מפרט כי התובע החמיא לעמיתה לאורך תקופה ארוכה.
מקובלת עליי טענת המשיבה כי את הבירור העובדתי המבקש יוכל לבצע גם במסגרת חקירה נגדית של עדי המשיבה ובמיוחד של העמיתה בישיבת ההוכחות.
סוף דבר על יסוד המפורט לעיל, משריכוך כתב ההגנה בוצע למעשה לבקשת המבקש בשל נסיבות משפחתיות תוך שמירת כלל טענות המשיבה ביחס לכך, משבשלב זה לא מצאתי שהועלתה טענה מפתיעה שלא היתה ידועה למבקש קודם לכן, הבקשה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לעניין זה יש להזכיר את ההלכה ולפיה "ערכאת העירעור אינה נוהגת להתערב במימצאי עובדה ומהימנות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית אשר התרשמה באורח ישיר מהעדויות שהובאו בפניה ומהשתלבותן במארג הראייתי" (ראו: ע"פ 2083/22 ‏וונוון יין נ' מדינת ישראל, פסקה 23 (פורסם בנבו, 05.02.2023)).
לסוגיית הפרוט כפי שהוצג על ידי הערכאה קמא קיימת משמעות מיוחדת לענייננו שכן הלכה היא כי "ערכאת העירעור לא תדרש, ככלל, לטענה שמועלית לפניה לראשונה המשנה את חזית הדיון שהותוותה בערכאה הדיונית. מטרתו המרכזית של הליך העירעור הנה תיקון טעויות שנפלו בהכרעת הערכאה הדיונית (לצד המטרה הכללית של פיתוח המשפט), והוא אינו מיועד לבצוע "מקצה שיפורים" ולדיון בטענות חדשות שכלל לא נטענו בערכאה הדיונית.
...
אסף זגורי, שופט השופט ע' טאהא: מסכים לתוצאה אליה הגיע חברי כב' השופט זגורי, שיש לדחות את הערעור למעט בסוגיית חיוב המערער בסכום העולה על סכום התביעה שבגינו שולמה אגרה.
חברי פרס יריעה רחבה בכל הנוגע לאפשרות הגשת תביעה כספית בגין חיוב עתידי שלא התגבש, והגיע למסקנה כי קביעת בית המשפט קמא בעניין זה מיטיבה עם המערער ועל כן, אין להתערב בה. נדמה לי כי הקביעה שפסק דינו של בית המשפט קמא מיטיב עם המערער מוקשית היא שעה שהוא מטיל עליו חיוב כספי בסכום של מאות אלפי שקלים.
על אף האמור, מסכים אני עם חברי כי דין טענות המערער להידחות אף בעניין זה. מעיון בכתב התביעה שכנגד עולה, כי המשיב תבע דמי שימוש ראויים לתקופה מתום תקופת השכירות ועד פינוי הנכס.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כידוע, ההחלטה האם ובאיזה שלב של ההליך למנות מומחה מטעם בית המשפט, בין אם הדבר הוסכם בין הצדדים ובין אם לאו, מצויה בלב הפררוגטיבה הדיונית של הערכאה המבררת, ולכן ערכאת העירעור תתערב בה רק במקרים יוצאי דופן (רע"א 9070/20 נכסי מלכת שבא אילת נ' לוי, פסקה 8 (07.01.2021); רע"א 2425/22 מדינת ישראל נ' פלונית, פסקה 8 (28.04.2022)).
לא מצאתי איפוא לקבל את טענת מפעלי תחנות, לפיה מדובר על פתיחה מחודשת של ההליך או בהעלאת טענות עובדתיות חדשות – אלא, בכלי שתכליתו לסייע לבית המשפט להאיר עניין נקודתי, אך שבליבת המחלוקת, שניתן שיקדם באופן משמעותי את סיומה.
...
משכך נטען ש"אין מנוס ממינוי מומחה מטעם בית המשפט לצורך הכרעה בשאלת ההשקעות אשר הושקעו ע"י שני הצדדים בקשר עם הקמת [התחנה]". בהמשך לאמור, הצדדים התבקשו על-ידי בית המשפט להגיש הודעה בכל הנוגע להגעתם להסכמה אשר תייתר את הצורך במינוי מומחה או לכל הפחות ביחס לזהותו.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת אף מבלי להיזקק לתשובה.
סוף דבר – הבקשה למתן רשות הערעור נדחית אפוא; משלא התבקשה תשובה, איני עושה צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו