מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טענות כפיה נדחות בחוזים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תחילה לציין כי בשונה מהאופן שבו מתארים התובעים את הסכם יוני, קרי בצבעים עזים של לחץ כלכלי כבד, הצבת אולטימטומים מצד ישרוטל ודחיקת לקסן עם 'הגב אל הקיר' הרי שדי להתרשם מכך שלקסן "לא הודיעה על ביטול ההסכם זמן סביר לאחר שהכפייה פסקה (סעיף 20 לחוק החוזים), כדי לדחות את הטענה לכפייה כלכלית" (עניין שיכון ובינוי, פסקה 10).
...
כבר בשלב זה אומר בעניין טענת חוסר תום הלב כי לאחר שבחנתי היטב את טענות התובעים בנושא זה ראיתי לדחות את התביעה מאחר שלא השתכנעתי כי הוכח חוסר תום לב מצד ישרוטל או מצד בנק הפועלים וגם בשל נימוקים נוספים שיפורטו בפרק ב'.
ראיתי להתייחס אך בקצרה לשאלה זו, כיוון שממילא מסקנתי היא שישרוטל ובנק הפועלים לא חבים בגין הנזקים הנטענים כי נגרמו לתובעים.
כיוון שאין מקום לקבל כראיה את חוות דעתו של רו"ח שגב ביחס לשווי המקרקעין, מהסיבות כאמור, ומאחר שטרייסמן לא הובאה להעיד על חוות דעתה מטעם התובעים, המסקנה המתבקשת היא שהתובעים לא עמדו בנטל הראייה המוטל עליהם להוכיח רכיב נזק זה הקשור לשווי המלון.
סוף דבר כאמור לעיל, התביעה נדחית על כל רכיביה והתביעה שכנגד מתקבלת באופן שעל לקסן לשלם לישרוטל סכום של 9,378,414 ₪, וכן אני מורה להעביר את הסכום שנשמר בנאמנות לישרוטל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע לא מכחיש כי חתם על ההסכמים, כך שבעצם לא מכחיש את הסכומים, אלא שם יהבו בטענת הכפייה והעושק, טענות שראיתי לנכון, לדחותן.
...
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, נחה דעתי לקבל את התביעה במלואה, ולדחות את הטענות שהועלו על ידי הנתבעים.
· בגין ההסכם השני ישלמו הנתבעים למסחר סך של 435,840 ₪.
יובהר, בית המשפט נעתר לסכומים להם עתרו התובעות, בסך של 780,840 ₪.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

הוא דוחה את טענת הכפייה; עומד על כך שמדובר בהסכם סביר – ומוסיף כי העתירה דנן הוגשה כארבעה חודשים לאחר מתן פסק דינו של בית הדין השרעי לערעורים, באופן המעצים את השהוי שדבק בפעולות העותרת.
...
סוף דבר, העתירה נדחית בהעדר עילת התערבות בהכרעת הערכאות הדתיות.
השופט י' אלרון: אני מסכים עם חברי השופט נ' הנדל כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות.
אולם, אני סבור כי ניתן להסתפק בקביעה כי המשיבים 1 ו-2 לא חרגו מסמכותם ופעלו בהתאם לדיני החוזים האזרחיים, בלי לקבוע מסמרות באשר לסוגיות המשפטיות שנדונו בפניהם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, כאשר טענת הכפייה נדחתה כאמור לעיל, אין מניעה לתת תוקף לסעיף 7 להסכם שנעשה בין הצדדים שבו, פיטקרוס, באמצעות ליאת ואידית, אישרו את הסכמתן לכך שחוב פיטקרוס לתובע הוא בסך של 912,000 ש"ח, כמו גם לויתור על כל טענה ביחס לסכום החוב.
...
דין הטענה להידחות גם מטעמי ויתור הנתבעים על טענות לעניין הריבית וגם מטעמי אי תחולת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993.
סוף דבר התביעה בת"א 25167-02-16 נדחית.
התביעה בת"א 62690-02-16 מתקבלת חלקית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

סעיף 20 לחוק האמור קובע כך: "ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה – תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה." גב' פדצ'וק העידה כי נתוק החשמל נמשך יום אחד (עמ' 21 לפרוטוקול, ש' 5-8).
טענה זו אינה מעלה או מורידה, שכן אף אם הדבר נכון, הנתבע התחייב לשלם את החוב בהסדר החוב בשנת 2016 וכאמור טענת הכפייה נדחתה.
...
הנתבע ישלם לתובעת סך 119,832 ₪ בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
התביעה שכנגד נדחית.
בהינתן כלל הנסיבות, נוכח מסקנתי כי טענות הנתבע נמצאו מופרכות ונוכח סכומי התביעה והתביעה שכנגד, הנתבע ישלם לתובעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו