מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

טיעונים לעונש בעבירת נשק

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לגופו של מיתחם העונש ההולם את המקרה הנידון, הדגיש הסניגור כי מבלי להקל ראש בחומרת מעשיו של הנאשם, בעקבות תקונו המשמעותי של כתב האישום, נמחקו עבירות ועובדות חמורות יותר אשר יוחסו לנאשם, לרבות עבירה של עסקה אחרת באישום הראשון, וסיוע לאחר מעשה באישום השני; לטענתו, למעשה נותרו בכתב האישום המתוקן הובלה ונשיאה של נשק לתקופות קצרות ביותר, בשלושה מועדים שונים, ללא אירועים של ירי ו/או עסקה בנשק ו/או שימוש כלשהוא בנשק.
א. לאחר שהצדדים טענו טיעוניהם לעונש, והמאשימה עתרה, בין השאר, לחילוט רכב הסוברו ששמש את הנאשם לבצוע העבירות, כפי שיפורט להלן, העידה ההגנה את אמו של הנאשם, אשר מסרה כי מדובר ברכב אשר בבעלותה, "הרכב רשום על שמי. יש לי רישיון נהיגה ואני נוהגת בו. האוטו הסוברו זה של המשפחה של הבית. אני ותאמר ובעלי נוהגים עליו. לכולנו יש רישיון. אני עובדת מחוץ לבית אני מטפלת בקשישים". לדבריה, הרכב רשום על שמה בלבד ולא במשותף עם בעלה משום שלפני כשש שנים קיבלה מהאחרון מתנה ליום ההולדת רכב שנת 2008, ולכן השאירה את רכב הסוברו למשפחה, "... בגלל שקבלתי מתנה אמרתי אני משאירה את זה בבית לילדים, לנו למי שצריך. גם בעלי עובד הוא נהג אוטובוס". (עמ' 14, ש' 17- 23).
...
סוף דבר על כן, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים לקולה ולחומרה, אני רואה לגזור על הנאשם עונשים כדלהלן: 36 חודשי מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו בתיק זה מיום 19/1/21 ועד היום.
אני מורה בזה על חילוט הנשק ששימש לביצוע העבירות, בחלוף 45 יום מהיום, או לאחר שפסק הדין יהפוך חלוט.
אני מורה על חילוט הרכב מסוג סובארו, מספר רישוי 77-795-64 , בחלוף 45 יום מהיום, או לאחר שפסק הדין יהפוך חלוט.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

טיעוני ב"כ הצדדים בטיעוניה לעונש עמדה ב"כ המאשימה על הערכים המוגנים שנפגעו ממעשי הנאשם ועל חומרת עבירות הנשק והצורך בענישה משמעותית בגינן, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בפסיקות בית המשפט העליון, בפרט בתקופה האחרונה.
...
אך האישום השלישי הוא חמור יותר, שכן על אף שמלכתחילה גם במקרה זה כוונת הנאשם הייתה לרכוש תחמושת, בסופו של דבר הוא רכש מטען חבלה.
בשים לב לכל האמור, לאינטרסים המוגנים שנפגעו ומידת הפגיעה בהם, נסיבות ביצוע העבירה ומדיניות הענישה הנוהגת, אני סבור כי מתחם העונש ההולם מקרה זה בנסיבותיו, נע מ-54 ועד ל-90 חודשי מאסר, לצד מאסר מותנה וקנס.
בשים לב לאמור, יש לקבוע את עונשו של הנאשם בסמוך לתחתית המתחם, ובשים לב לאמור לעניין הפגיעה בשוויון בהתעלמות המוחלטת של הרשות החוקרת מחלקם של שותפיו, המצדיקה הקלה מן הצדק בעונש, אני סבור כי יש בכך להצדיק קביעת עונש מעט למטה מהרף התחתון.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בדיון מתאריך 21.11.22 לאחר שמיעת טיעוני הצדדים, המלצת שירות המבחן לדחיית הדיון לצורך בחינת שילוב הנאשם בקהילה טיפולית נדחתה והצדדים טענו לעונש.
נטען, כי במנעד הענישה בעבירות הנשק, החזקת מטען חבלה נמצא ברף הגבוה, בשים לב לטיב הנשק, לפוטנציאל הנזק כתוצאה ממנו ולשימושים המוכרים בו על ידי אירגוני פשיעה ופעילות טירור.
...
לסיכום, עתירת המאשימה היא לקבוע במקרה זה מתחם עונש אחד משוקלל של 8-5 שנות מאסר בפועל, לצד הפעלת מאסר על תנאי שהושת על הנאשם במסגרת גזר דינו של ביה''ד הצבאי, במצטבר וכן לצד מאסר מותנה וקנס כספי משמעותי.
בשים לב לטרגדיות הרודפות את אביו של הנאשם, לא מצאתי טעם בהטלת קנס במקרה זה. סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 60 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה. הפעלת מאסר מותנה בן 18 חודשים מתיק ביה"ד הצבאי מחוז הצפון 164-18 מחציתו במצטבר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם טענה כי מינעד הענישה בעבירות נשק רחב ועתרה להסתפק במקרה זה בהטלת מאסר לריצוי בעבודות שירות, ולו ברף הגבוה של תשעה חודשים, לאור המצב האישי של הנאשם, העדר הרשעות קודמות וההשפעה על משפחתו וילדיו שהוא האפוטרופוס שלהם מאז פטירת אישתו (נ/1).
...
אין בידי לקבל טענה זו. כפי שציינתי לאחרונה, ההכרעה בעניין לופוליאנסקי נעשתה על רקע נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה, בהן בית המשפט התרשם, בין היתר, כי עונש מאסר עשוי להביא לקיצור ממשי של תוחלת חייו בשל מחלתו (ראו: דנ"פ 623/16 פינטו נ' מדינת ישראל, פסקה 7..
לאור כל האמור לעיל אין בסיס בדין או בהלכה לסטייה בעניינו של הנאשם שבפניי ממתחם העונש ההולם.
סוף דבר: לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים כמפורט לעיל אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה. מאסר על תנאי לתקופה של 8 חודשים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

סניגורו של נאשם 1 הפנה עוד, ובין היתר, לגזר דינו של נאשם 3 בת"פ (מחוזי חיפה) 56511-11-21, תוך שטען כי דובר שם "במי אשר סחר בנשק ב- 5 הזדמנויות שונות ומכר ארבע M-16 ואקדח אחד". נקבע בעיניינו מיתחם הנע בין 5 ל-9 שנות מאסר, ונגזרו עליו 66 חודשי מאסר בפועל (יוער כי לאחר מועד שמיעת הטיעונים לעונש, ערעור המדינה בעיניינו של נאשם זה נדחה על ידי בית המשפט העליון).
על חומרתן הרבה של עבירות הנשק, ועל תפקידו של בית המשפט בצמצום ובמיגור השמוש הלא חוקי בנשק, ראו גם ע"פ 4456/21 מדינת ישראל נ' אבו עבסה, פסקה 15 (23.1.2022) (להלן: "עניין אבו עבסה"): "רבות דובר ונכתב על השמוש הנרחב שנעשה בחברה בישראל בכלל ובמגזר הערבי בפרט, בנשק בלתי חוקי. חדשות לבקרים אנו עדים לתוצאותיו ההרסניות בדמות גרימת נזקים בגוף ובנפש לאזרחים תמימים, ופגיעה ממשית בבטחונם האישי וברווחתם. לא פעם עמד בית משפט זה על הצורך בענישה מרתיעה ומחמירה על מנת למגר תופעה זו, ...
...
בכל הנוגע למעורבות נאשם 3 בביצוע המעשים, אין בידי לקבל את עמדת סנגורו כי "חלקו מסתכם בסיוע בביצוע העסקה מכח ההחזקה הרגעית ...". אמנם, חלקו של נאשם 3 במכר הרובה הראשון והשני לסוכן אינו רחב היקף כפי חלקם של נאשמים 1 ו-2.
בהתחשב בכל האמור לעיל בדבר שיקולי הענישה, ובכללם: מדיניות הענישה הנוהגת; הערכים המוגנים אשר נפגעו כתוצאה מביצוע העבירות, ומידת הפגיעה בערכים אלו; בשים לב למגמת ההחמרה בענישה בעבירות נשק, וכן בהתחשב בעונשים אשר נגזרו על מעורבים אחרים בפרשת הסוכן דכאן, סבורני כי ראוי ונכון יהא לקבוע את מתחמי העונש הבאים: מתחם העונש ההולם את מעשיו של נאשם 1 נע בטווח שבין 6.5 ל-11 שנות מאסר בפועל; מתחם העונש ההולם את מעשיו של נאשם 2 נע בטווח שבין 5 ל-9 שנות מאסר בפועל; מתחם העונש ההולם את מעשיו של נאשם 3 נע בטווח שבין 25 ל-48 חודשי מאסר בפועל; מתחם העונש ההולם את מעשיו של נאשם 4 נע בטווח שבין 28 ל-60 חודשי מאסר בפועל; הכל, לצד עונשים נלווים בדמות מאסר מותנה וקנס.
סוף דבר על כן, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1: · שמונים (80) חודשי מאסר בפועל, אשר יימנו החל ממעצרו ביום 9.11.2021.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו