מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חתימה על הסכם מתוך כפייה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ההסבר של התובע, בדבר חתימה על הסכם מתוך כפיה, אף אינו עולה בקנה אחד עם היתנהלותו לאחר החתימה על ההסכם מיום 5.4.10, כאשר בנידון נציין את הבאים: · התובע לא העלה בזמן אמת טענות מסוג זה בסמוך לאחר חתימת ההסכם, וכאשר נישאל מדוע לא פנה למישטרה לאחר שכביכול אויים ע"י הנתבע, השיב התובע, באופן לא משכנע, שיש "החלטות מהירות שבן אדם מקבל" (עמ' 10 לפרוטוקול, שורה 31).
...
כך או אחרת, נסיבות לשון הרע, כמתואר בסעיף 34 לתצהיר התובע, ביחד עם התנהלותו הדיונית של התובע לגביה, מביאים למסקנה שמדובר באמירות הגובלות בזוטי דברים.
סוף דבר דין התביעה להידחות, למעט בנוגע לפיצוי בסך 2,000 ₪ בגין לשון הרע, כמפורט לעיל.
סוף דבר – הנתבע ישלם לתובע סך של 2,000 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, אחרת ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד מועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כיוון שהיה מעוניין בשכירת הדירה הוא חתם על הסכם התיווך תוך העמדת המתווך על אי חוקיות החתמתו וטען כי חתם על ההסכם מתוך כפיה.
...
אינני מקבלת דרך פרשנות זו שאינה עומדת בקנה אחד עם לשון החוק, עם תכלית החוק ועם העובדה שפרשנות זו אינה מתיישבת עם חוק המתווכים שלא שונה כלל ועיקר בעקבות תיקון חוק השכירות והשאילה.
המתווך היה הגורם היעיל ובלעדיו השוכר לא היה יודע על קיומה של הדירה (המבקש אישר בדיון מיום 21/11/18 כי כבר במודעה היה ברור שמדובר במתווך והמתווך מסר לו את הפרטים – עמ' 1 שורה 22 – עמ' 2 שורה 8 לפרוטוקול מיום 21/11/18) ומשהוכח כי המשכירה לא חבה למתווך דמי תיווך, בדין נקבע כי דין התביעה להתקבל.
אציין, כי פסק הדין בעניין יעקובסון מתיישב בהחלט עם מסקנתי זו. עוד יצוין, כי על יסוד הקביעות העובדתיות של בית משפט השלום ממילא לא ניתן היה לקבוע כי היתה כאן "השפעה בלתי הוגנת". לסיכום: 1) לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

אבהיר תחילה כי לא מצאתי ממש בטענות התובעת לפיהן ניצלה הנתבעת את מצבה הנפשי בכדי להחתים אותה על הסכם שלא חפצה בו וכי חתמה על ההסכם מתוך כפיה ולחץ, ואני סבורה כי מוטב היה שלא להעלות כלל טענה זו. בכתב התביעה נטען כי "נציג הנתבעת, מר קריספין, המשיך ותוך הפעלת מניפולציה רגשית החתים את התובעת על ההסכם" – טענה כללית ולא מפורטת ממנה לא ניתן להבין כיצד ובמה פעל הנציג הנתבעת שלא כדין.
...
בהסכם בין הצדדים נקבע כי בתמורה לסך של 38,000 ₪ שתשלם התובעת, ולאחר שתעביר לנתבעת תכנים בקובץ וורד, תפעל הנתבעת להוצאתו לאור של ספר שתכתוב "לרבות גיבוש קונספט, עריכה, עריכה לשונית, הגהה, עיצוב, עימוד גראפי, עצוב עטיפה, הדפסה וכריכה". כן נקבע בהסכם כי בתמורה לסכום ששולם, תפעל הנתבעת לשיווק והפצת הספר שתכתוב התובעת, ונקבע אופן חלוקת הרווחים שיניב ספרה של התובעת בין הצדדים, ככל שיהיו כאלה.
לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים שהובאו בפני, מצאתי כי דין התביעה להתקבל בחלקה.
אבהיר תחילה כי לא מצאתי ממש בטענות התובעת לפיהן ניצלה הנתבעת את מצבה הנפשי בכדי להחתים אותה על הסכם שלא חפצה בו וכי חתמה על ההסכם מתוך כפיה ולחץ, ואני סבורה כי מוטב היה שלא להעלות כלל טענה זו. בכתב התביעה נטען כי "נציג הנתבעת, מר קריספין, המשיך ותוך הפעלת מניפולציה רגשית החתים את התובעת על ההסכם" – טענה כללית ולא מפורטת ממנה לא ניתן להבין כיצד ובמה פעל הנציג הנתבעת שלא כדין.
יצויין כי את הסכום הנטען בגין שכ"ט עו"ד בגין הליווי בתביעה דנן לא ניתן להשיב משהוגשה התביעה כתביעה קטנה בו נאסר ייצוג עו"ד. סוף דבר – הנתבעת תשיב לתובעת סך של 32,000 ₪.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

במקרה דנן ברי כי הנתבע היה הגורם הדומינאנטי בקשר וקשה להאמין לטענה כי חתם על ההסכם מתוך כפייה של התובעת רק לצורך השגת דפי החשבון הנטענים ובפרט כאשר מדובר בהסכם בעל חשיבות רבה מבחינתו.
...
סבורני כי ההתקשרות לא נולדה רק מתוך רצונו להשגת דפי החשבון כי אם רצונו להפיס את התובעת ולקרבה אליו.
תוצאה: מכל האמור לעיל מגיע בית המשפט לקביעות ולפסק דין חלקי כדלהלן: 42.1.
18 ₪ אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך בתוספת מע"מ. ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים של הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לאור בקשה שהגיש הנתבע, התרתי לו להגיש את התביעה שכנגד, תוך שהוספתי בהחלטתי, כי: "בכל הזהירות הנדרשת בשלב זה של ההליך, הגם שדומה כי טענות הנתבע קשות (ובפרט הטענה שחתם על הסכם הפשרה מתוך כפייה וללא שבקש לבטלו מיד כשהוסרה הכפייה, ובשים לב לכך שטענה דומה נטענה גם לעניין הסכם הפשרה הראשון) לא מצאתי שיש בכך להצדיק את נעילת דלתו של בית המשפט בפני הנתבע בהליך זה" (ראו החלטתי מיום 30.3.22).
...
לאור בקשה שהגיש הנתבע, התרתי לו להגיש את התביעה שכנגד, תוך שהוספתי בהחלטתי, כי: "בכל הזהירות הנדרשת בשלב זה של ההליך, הגם שדומה כי טענות הנתבע קשות (ובפרט הטענה שחתם על הסכם הפשרה מתוך כפייה וללא שביקש לבטלו מיד כשהוסרה הכפייה, ובשים לב לכך שטענה דומה נטענה גם לעניין הסכם הפשרה הראשון) לא מצאתי שיש בכך להצדיק את נעילת דלתו של בית המשפט בפני הנתבע בהליך זה" (ראו החלטתי מיום 30.3.22).
מכל הטעמים האמורים, התביעה שכנגד נדחית.
סוף דבר: הנתבע (מר עמרן) ישלם לתובע (מר בר-עוז) את הסך של 246,147 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
כמו כן, משהתקבלה מרבית התביעה ונדחתה התביעה שכנגד, ישלם הנתבע (מר עמרן) לתובע (מר בר עוז) הוצאות משפט בסך של 6,368 ש"ח ושכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ש"ח. זאת בנוסף לסכום הפיקדון שהופקד על ידי הנתבע להבטחת הוצאות התובע בסך של 7,500 ש"ח, אשר יועבר לידי התובע (מר בר עוז) בצירוף פירותיו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו