מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חקירות נגדיות בהליכי עיקול

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

בחקירתו מיום 4.10.10 בהליכי העיקול הזמני אישר סאלם כי מחיר טון קש בעת העבודה עמד בין 300 – 330 ₪ לפני מע"מ, בהתאם לטיב הסחורה.
בחקירתו הנגדית התרשמתי כי העד מדקלם תשובות וניכר כי המצב בו עליו להעיד כנגד בן דודו אינו נוח לו. בראשית חקירתו תיאר את הצעת השותפות וטען כי זהר הציע שייקחו את העבודה תמורת קש במקום כסף, (עמ' 72, ש' 28).
...
התביעה שכנגד הקביעות האמורות אין משמעותן קבלת הטענה הנוספת של הנתבעת אודות התחייבות התובעת לספק מינימום 800 טון קש. למרות שמקבל אני טענת הנתבעת כי התקשרה עם גד"ש הר חברון על בסיס הערכתו של סאלם את הכמויות שניתן להפיק, אולם מבחינתה גידרה את הסיכון בסכום ששילמה ולקחה סיכון כי תקבל כמות קטנה מהמצופה.
לפיכך אין בידי לקבל הטענה כי התובעת התחייבה לספק לנתבעת 800 טון קש. פועל יוצא הוא כי אין לחייב את התובעת לשלם לנתבעת בגין הפער בין 614 טון שסופקו לה לבין כמות של 800 טון.
סוף דבר לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה והתביעה שכנגד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

קשה להלום כי לאחר פעולות הגבייה הרבות שביצעה התובעת משך שנים רבות וההזדמנויות שניתנו לנתבע במהלך השנים להוכיח את טענותיו בדבר העדר הצדקה לחיובו בחוב (לרבות כנגד המצאת המחאת ביטחון בשנת 2015), תסכים התובעת, שהנה רשות ציבורית, לחזור אחורה בהליכי הגבייה, להפסיק את פעולת תפיסת המעוקלים וכל זאת, תמורת קבלת המחאות לבטחון בלבד, ובסכום הפחות מסכום החוב הכולל.
ואכן, בדו"ח על עיקול מיטלטלין נרשם: "בבואי למקום פגשתי בחייב ולאחר שביצעתי זהוי ודאי והסברתי מטרת בואי טען כי העניין בטיפול כמו כן ולאחר דין ודברים בוצעה הוצאת מעוקלים...כמו כן ובמהלך ביצוע הפעולה הסכים החייב ובאשור אפי מהמחלקה לשלם 50,000 ₪ בשני צ'קים..." מר דורעאם העיד בחקירתו הנגדית, כי הנו גובה מס מטעם חברה המבצעת שירותי אכיפה לתובעת ולרשויות אחרות וזאת החל משנת 2008.
...
נוכח כלל האמור הנני קובעת, כי ההמחאות נמסרו ללא כל תנאי והתובעת הייתה רשאית להפקידן ובכל מקרה, הנתבע לא עמד בנטל להוכיח כי אין לחייבו בחובות החברה, בהתאם לסעיפי החקיקה שפורטו לעיל.
סוף דבר הנני מורה על קבלת התביעה ודחיית טענות הנתבע.
אשר על כן, אני מורה כדלקמן: המזכירות תשחרר לתובעת (באמצעות בא כוחה), מתוך סכום הפיקדון הנ"ל, הסך של 8,500 ₪, וזאת כתשלום ההוצאות ושכ"ט שנפסקו כאמור לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בהקשר זה, אין כל משמעות לשאלות שהופנו למנשה בעדותו בחקירה נגדית על-ידי התובעת ואשר ניסו לפגום בהליך העיקול, שכן טענה לפגם בהליך העיקול לא הועלתה בכתבי-הטענות, אף לא בתצהיריהם של הנדלר או ענת.
...
התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבע את הוצאות ההליך בסך 2,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך של 12,870 ₪, שניהם בערכי יום פסק-הדין.
התובעת תשלם הוצאות לאוצר המדינה על-פי סעיף ג(2) לעיל.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

י. מערכות תיקשורת נ' מילטל תיקשורת, פ"ד נג(3), בעמ' 35-36 אשר קבע שם לאמור: "נוכל לסכם את המצב המשפטי בארצנו בסוגיה הנדונה כך שבעיקרון זכותו של בעל דין שמורה לו - מכוח חוק חרות - לקיים חקירה שכנגד של יריבו, בין כשהמדובר בהליך העקרי ובין כשהמדובר בהליכי ביניים; והוא - בסייגים הקבועים בחוק, כגון כשבית המשפט שוכנע שהחקירה אינה רלבאנטית. אכן, כשהמדובר בהליכי ביניים נותר שיקול דעת בידי בית המשפט להגביל את הקף החקירה ואין להפוך את החקירה שכנגד בהליכים אלה לחזרה כללית לקראת המשפט. עם זאת, מקום שהגרסה העובדתית הבסיסית שנויה במחלוקת בין בעלי הדין אין לשלול מבעל דין את זכותו לקיים חקירה שכנגד של תצהירי יריבו, בין כדי לערער את גרסתו של הלה ובין כדי לאמת באמצעות החקירה את גירסתו של החוקר…
אני קובעת דיון במעמד הצדדים ליום 24.10.22 שעה 11:30 העיקול יישאר בתוקף עד שמיעת החקירות הנגדיות.
...
סבורני, כי שיקולי וודאות והחשש מפני נקיטת הליכים ללא ביצוע מסירה כדין, אמורים להוביל לאימוץ גישה דווקנית יותר אשר מצמצמת את הפגיעה בחייבים.
לדעתי אין לפרש את שיקול הדעת שניתן לבית המשפט לקיים חקירה שכנגד על התצהירים בצורה מצומצמת יותר מכפי שהדבר היה לפני תיקוני התקנות בשנת תשנ"ז ובשנת תשנ"ח; אך גם לו סברתי שלשון תקנה 241(ד) אינה מאפשרת פרשנות זו, הייתי קובע, כמו שקבע הנשיא אגרנט בע"א 157/66 ש"במקרה כזה היתה מחוייבת המסקנה שקיים ניגוד בין התקנה לבין סעיף (17(א) לפקודת הראיות - ש. ל.) ואזי היה הכרחי להעדיף את הוראת הסעיף האחרון על ההוראה הסותרת שבתקנה".
אני קובעת דיון במעמד הצדדים ליום 24.10.22 שעה 11:30 העיקול יישאר בתוקף עד שמיעת החקירות הנגדיות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי הליכים משפטיים כנ"ל, דוגמאת צוי העיקול פגעו במשם הטוב של התובעים, "הנעקלים" מאחר והליכי עיקול מציגים את "הנעקל" כחייב המפגר בתשלומיו, עד כדי כך שניתן לתפוס את מיטלטליו.
הבנק הפנה בסיכומיו לחקירה הנגדית של התובע בעניינינו בהליך שהתנהל בתביעת הבנק בבית משפט השלום (ראו פרוטוקול שצורף בנספח 14 לתצהירי הבנק).
...
מכאן שהתובעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם כדי לבסס תביעה בגין כאב וסבל, ועל כן תביעה זו נדחית.
סיכום והוצאות התביעה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבע בגין שכר טרחת עורך דין סך של 75,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו