מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חישוב פיצוי אובדן השתכרות בשנים האבודות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהיותו קטין, ועל פי הפסיקה, יש לחשב את הפצוי בגין אבדן הישתכרות המנוח בשנים האבודות בהתאם לשכר הממוצע במשק, החל מיום 16.1.12, עת אמור היה להגיע לגיל 21.
...
סוף דבר לאור כל האמור אני מחייב את הנתבעים 1 (המדינה), 4 - 5 (הקבלן), 6 - 81 ופרזות (הדיירים, ביחס לפי חלקו של כל אחד מהם ברכוש המשותף), ביחד ולחוד, לפצות את התובעים בסך כולל של 2,202,638 ₪.
התביעה נגד הנתבעות 2 – 3 נדחית.
כל הודעות צד ג' שנשלחו נדחות אף הן. ברי, כי המבטחות של מי מהנתבעים יישאו בחלקו של כל נתבע עד לגובה פוליסת הביטוח שבידו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת בעניינינו על כך שאת אובדן השכר בשנים האבודות יש לחשב בהתאם להילכת פינץ (ע"א 10990/05 דוד פינץ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (2006), כבוד השופט א' ריבלין), שלפיה הפצוי לניזוק חסר תלויים שמצא את מותו, הוא בשיעור של 30% מהשכר שהיה מישתכר.
...
בהתאם לכך טענה הנתבעת 3, שיש לקבוע שתוחלת חיי המנוח הייתה עד גיל 50 ולחלופין, אם המסקנה היא שלא ניתן לקבוע אם המנוח היה מנותח, אזי יש להעמיד את תוחלת חייו על גיל 55, המהווה את ממוצע טווח תוחלת החיים (הגיל הנמוך ביותר והגיל המרבי), שקבע המומחה.
המסקנה היא אפוא, שבהיעדר ראייה ממשית על כך שהייתה אפשרות מעשית שהמנוח ישנה את מקום עבודתו ויעבור לעבוד במאפיית אנג'ל, אין מקום לחרוג מן ההנחה שדפוסי התעסוקה של המנוח, כפי שהיו קודם לתאונה, לא היו משתנים באופן משמעותי בעתיד.
באשר להוצאות המשפט, לא נראה כי ישנה הצדקה לחייב את התובעים לשאת בעלות המומחים שמונו ולפיכך בקשת הנתבעים לנכות את שכר המומחים, נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

בעזרת שיטה זו ניתן לחשב את הפצוי המגיע לעזבון בגין אובדן ההישתכרות של המנוח בשנים האבודות ובתביעת התלויים מחשבים את הפצוי המגיע לתלויים בגין הפסד התמיכה מהכנסת המנוח (ר' ע"א 4641/06 מנורה חב' לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח חנא כרכבי, פד"י סב(3) 527 (2007)).
...
אומנם העניין שם התעורר בנוגע לשאלת הניכוי מהניכוי של קצבאות הביטוח לאומי, אני סבורה כי ניתן ללמוד מהדברים גם לענייננו ולעניין עצם הזכאות לתוספת וותק.
סוף דבר סך כל הפיצויים הוא כדלהלן: · הפסד שכר בשנים האבודות 1,416,545 ₪ · הפסד קצבת אזרח ותיק 142,281 ₪ · כאב וסבל 45,886 ₪ · הוצאות אבל וקבורה 12,000 ₪ · אובדן שירותי אב ובעל 200,000 ₪ בניכוי 984,310 ₪ סה"כ 832,402 ₪ אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעת 3 לשלם לתובעים, לפי חלקם בירושה, סכום של 832,402 ₪.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעים את האגרה ששולמה עם פתיחת ההליך בשוויה להיום, הוצאות עדים בסכום של 800 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 126,608 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דיון נושא אופן חישוב הפצוי בגין אבדן ההישתכרות בשנים האבודות זכה להתייחסות רבה בפסיקה והוסדר בשנים האחרונות באופן בו מתווספת ידה לחישוב הפצוי היא ידתה חיסכון.
...
אני מקבלת 4,400 ועוד 1,300 מרבע דירה שנשארה לי בגוש.
כל שלושה חודשים אני מקבלת.
סיכום לאור כל האמור לעיל, תישא הנתבעת בנזקי התובעים כדלקמן: נזק שאינו נזק ממוני: 45,643 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

למרות שחישוב הפצוי עבור אובדן הישתכרות בתקופת תוחלת חייו של המערער וחישוב הפצוי עבור אובדן ההישתכרות בשנים האבודות לאחר פטירתו נעשה על פי אותו בסיס (30% מהשכר הממוצע), הרי שמבחינה רעיונית, אין מדובר באותו פיצוי.
...
בהיעדר ספק בליבו של בית משפט קמא, ובהתחשב בכך שמסקנתו מעוגנת בחומר הראיות, איני רואה מקום להיעתר לבקשת המערערים למינוי מומחה נוסף.
דין הטענה להדחות.
אשר על כן, ובכפוף לתשלום הסך של 250,000 ₪ "נטו", כאמור בפיסקה 11 לעיל, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו