מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חיוב נשיא של חברה בפרוק כלכלי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 17401-05-16 מרקוביץ נ' כהנמן ואח' 20 מרץ 2019 לפני כב' השופט חאלד כבוב, סגן נשיא תובעים 1. צפורה מרקוביץ 2. אמיר אורגד ע"י ב"כ עו"ד שמואל עיני ורות ליטבק ממשרד עיני ליטבק לזר ושות', עורכי דין רחוב מנחם בגין 7, רמת גן 5268102 טל': 03-6114414; פקס: 03-6114415 נתבעים בעיניין 1. רבקה כהנמן 2. אליעזר כהנמן 3. יוסף כהנמן ע"י ב"כ עו"ד ישי דב גלילי רחוב החשמונאים 105, תל אביב טל': 03-6242677; פקס: 03-6241687 בונית"א בע"מ ח.פ. 510044258 פסק דין
השתלשלות האירועים ההליך בפניי החל בעתירה לצוו מניעה זמני במעמד צד אחד בהמשך להליך שהתנהל בפני כב' הנשיא אורנשטיין בבקשה לפירוק החברה, בקשה שסורבה על ידי הנשיא אורנשטיין, אך יחד עם זאת, הוא הפנה את הצדדים להגיש הליך נכון בבית משפט זה תוך שניתן על ידו צו מניעה זמני שהוארך מעת לעת.
לחילופין יכולה הייתה החברה להשתמש במקורות כספיים אחרים שעמדו לרשותה, בין מתוך שכר הדירה שהחברה גובה מדי חודש מהדיירים בבניין או באמצעות נטילת הלוואה מהבנק או אף הלוואה מבעלי המניות עצמם לצורך זה. בין אם הדיון נערך בדירקטוריון של החברה ובין אם באספה הכללית, קיים תנאי יסודי, בסיסי מוקדם שמחייב את החברה להציג את כל ומלוא הנתונים הכספיים והרי מדובר בחברת מעטים אשר בבעלותה נכס יחיד, כך שהצגת הנתונים אינה כרוכה בקשיים או בעלויות גבוהות אלא מסתכמת בהצגת הדרישות של הרשות ורואה החשבון של החברה.
...
עקב סירובם של הנתבעים לרשום את העברת מניותיה של התובעת 1 על שמו של התובע 2, עתרה התובעת לבית המשפט למתן סעדים זמניים, כעתירה שבית המשפט נעתר לה תחילה על ידי כב' הנשיא אורנשטיין במסגרת הליך שהתקיים בפניו, ובהמשך על ידי מותב זה לאחר שהוגשה התביעה נשוא התיק הנוכחי.
סירובם של בעלי מניות הרוב לרשום את העברת המניות מהתובעת 1 לתובע 2, האופן שבו התנהלו הנתבעים שעה שעשו כל שלאל ידם על מנת לסכל בכל דרך ואמצעי את העברת המניות שהתבקשה, פיטורי עו"ד איזקסון לבקשת הנתבע 2 ומינויו של הנתבע 3 תחתיו כמנהל החברה, אי מסירת דוחות כספיים לידי התובעים, אי מסירת מידע בדבר דרישות רשויות המס כלפי החברה, אי מסירת נתונים לגבי שכר טרחה של רואה החשבון של החברה – יש בכל אלה להוביל למסקנה שמדובר בניצול כוחו של הרוב באופן לא מוצדק בעליל כדי לשרת את האינטרס של הנתבעים הגם שזה בא על חשבון בעלת מניות המיעוט בחברה וזאת ללא הצדקה או הסברים קוהרנטיים ומשכנעים.
סוף דבר על כן משקבעתי כי הוכחה טענת הקיפוח וחרף המסקנה אליה הגעתי שהיה ראוי לבטל את החלטת האסיפה הכללית והחלטת מועצת המנהלים וגם את ההחלטה על הקצאת המניות מיום 5.1.2016, בחרתי בחלופה האחרת לה עתרה התובעת (סעיף 62.2 לכתב התביעה המתוקן) לפיה מוענקת בזאת הזכות לנתבעת 1 לקבל בהקצאה לשמה מניות רגילות נוספות בחברה באותם תנאים כפי שהוקצו לבעלי מניות הרוב בחברה ובאופן ששיעור החזקה בהון מניות החברה, שיעור של 44 אחוז, לא ייפגע.
אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים שכר טרחה והוצאות משפט בסכום כולל של 40,000 ש"ח. ניתנה היום, י"ג אדר ב' תשע"ט, 20 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו פר"ק 22647-10-16 אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ נ' רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ואח' פר"ק 62814-03-17 אורתם סהר הנדסה בע"מ ואח' נ' כונס נכסים רישמי תל אביב ואח' בקשה 116 לפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין בעיניין: סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 החוק ובעניין: חברת אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ (בהסדר נושים) חברת אורתם סהר הנדסה בע"מ (בהסדר נושים) חברת מליבו בניה בע"מ (בסדר נושים) ע"י ב"כ עו"ד אמיר ברטוב ואחרים החברות ובעניין: עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה בתוקף תפקידם כנאמנים לבצוע הסדר נושים של החברות הנאמנים ובעניין: אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ ע"י ב"כ עו"ד ראובן וייס המבקשת ובעניין: כונס הנכסים הרישמי – מחוז תל אביב ומרכז הכנ"ר החלטה
בהמשך נמחקה רשות העירעור לבקשת המבקשת לאור הודעתה שחלק מהציוד הושב לה ולכן בקשת רשות העירעור התייתרה; בהחלטה מיום 6.12.16 אושר הסדר הנושים לחברות; ביום 14.12.16 שלחו הנאמנים מכתב למבקשת שבו הודיעו לה כי היא יכולה להוציא את הציוד מהאתרים; בהמשך, ביום 19.12.16, הגישה המבקשת בקשה נוספת (בקשה 108) כי הציוד הנותר יושב לה וכן ביקשה לחייב את קופת הסדר הנושים בתשלום דמי שכירות.
המבקשת טוענת בנוסף שאין עסקינן ב-"נכס מכביד", זאת גם לאור המגמה שלא לפגוע בצד לחוזה עם חברה בפרוק עקב חוסר כדאיות כלכלית של המפרק.
...
בהחלטתי מיום 26.10.16 הורתי על מתן צו ארעי להקפאת הליכים; ביום 30.10.16 עתרה המבקשת לכך שהציוד המושכר יושב לה (בקשה 20); בהחלטתי מיום 8.11.16 דחיתי את בקשת המבקשת וקבעתי שהקפאת ההליכים הארעית תחול גם על ציוד המבקשת; ביום 16.11.16 ניתן לחברות צו הקפאת הליכים זמני; ביום 28.11.16 הגישה המבקשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטתי מיום 8.11.16.
מבלי לקבוע מסמרות, מקובלת עליי גישת הנאמנים שבנסיבות מסוימות יכול שיהיה מקום להחריג חיובי חוזה של נושה, כגון: כאשר החוזה בסופו של דבר אומץ על ידי בעל התפקיד; נסיבה אחרת תהייה כאשר נעשה שימוש בציוד המושכר במהלך תקופת הקפאת ההליכים ועוד.
לאור כל הנימוקים לעיל, אני דוחה את הבקשה.
סוף דבר; בקשת המבקשת לתשלום דמי שכירות ודמי הובלה מקופת הסדר הנושים נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 57613-08-20 י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ בפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא התובעת י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח בע"מ ע"י ב"כ עו"ד ג' וקסלמן הנתבעת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד ר' בלכר החלטה
בהסכם הפשרה נקבע כי אם העבודות לא יושלמו עד 15/8/2020, תישא יעיז בקנס כפול מהקנס הקבוע בסעיף 35(1) להסכם, דהיינו פיצוי כפול מהפצוי המחושב לפי סעיף 3.4 לפרק הכלכלי במיכרז - פרק ג'.
רפאל הבהירה כי ידוע לה שסילוק ידה של יעיז בשלב זה יחייב התקשרויות חדשות ומורכבות ויגרור קשיים לא מועטים, אולם רפאל מוכנה לשאת בכל אלו כדי להשלים את הבנייה לשביעות רצונה.
...
סיכום לאור כל האמור הגעתי למסקנה כי במצב שנוצר, אין מקום ליתן צו זמני הכופה על רפאל להמשיך ולהעסיק את המבקשת בביצוע העבודות.
על כן, אני דוחה את בקשה לצו זמני.
עם זאת, אני מורה כי המבקשת תסלק ידה מאתר הבנייה עד ליום 11/9/2020, ולא 3/9/2020 כפי שנקבע בהודעת הסילוק.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 23665-05-19 XXXX בפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא בעיניין החייב: XXXXX ע"י עו"ד י' מזרחי ובעניין: המשיבים 1. כונס הנכסים הרישמי 2. עו"ד אופיר דידי – מפרק החברות והמנהל המיוחד של נכסי החייב ובעניין: המבקשת בבקשה מס' 73 XXXXX ע"י עו"ד נ' בן דוד כהן החלטה
הבקשה הוגשה טרם חקיקת חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018, ועל כן נסמכה על הדין הקודם, דהיינו על פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש].
הואיל ובפניי התנהלו מספר הליכי חידלות פרעון כנגד תאגידים שבשליטתו של החייב, והואיל וחלק מחובותיו של החייב נובעים מערבויותיו לחברות, הוריתי ביום 24/9/2019 על איחוד הדיון בין תיקי הפרוק בעיניין החברות ובין תיק פשיטת הרגל של החייב.
עו"ד אופיר דידי, שמונה כמפרק של החברות, מונה גם כמנהל מיוחד בהליכי פשיטת הרגל של החייב.
...
בהיעדר ראיה על נזק שכזה, דין טענת הקיזוז בעניין זה להידחות.
החייב מסכים כי סך זה יופחת מכספי הפיצויים המגיעים לו. הואיל והגעתי למסקנה כי לקופת הכינוס אין זכויות בכספי הפיצוי, אין מקום להידרש לטענות המנהל המיוחד בעניין חוב המזונות.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מורה בזה כי סך של 140,000 ש"ח מתוך כספי הפיצויים שהתקבלו בעקבות פסק הדין בתביעת הנזיקין יועברו לל' לסילוק חוב החייב על פי סעיף 18.1 להסכם הגירושין.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 23665-05-19 טריא פי2פי בע"מ נ' דה כהן ואח' לפני כב' השופט רון סוקול, סגן נשיא בעיניין החייב: אורן דה-כהן ובעניין: המבקשת: טריא פי 2 פי בע"מ ע"י עו"ד ע' סופרסקי ובעניין: המשיבים 1. כונס הנכסים הרישמי 2. עו"ד אופיר דידי – המנהל המיוחד החלטה
הבקשה הוגשה טרם חקיקת חוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, התשע"ח-2018, ועל כן נסמכה על הדין הקודם, דהיינו על פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
הואיל והתנהלו לפני מספר הליכי חידלות פרעון כנגד תאגידים שבשליטתו של החייב (פר"ק 14553-11-17; פר"ק 36847-04-18; פר"ק 36813-04-18), והואיל ומקור חלק מחובותיו של החייב הוא בערבויותיו לחבות החברות, הוריתי ביום 24/9/2019 על איחוד הדיון בין תיקי הפרוק בעיניין החברות ובין תיק פשיטת הרגל של החייב.
עו"ד אופיר דידי, שמונה כמפרק של החברות, מונה גם כמנהל מיוחד בהליך פשיטת הרגל של החייב.
...
בהעדר נסיבות לסטות מן ההוראה הכללית הקבועה בסעיף 33 לפקודה ולפעול לפי סעיף 34(א1), אני דוחה את הבקשה לאישור ההסדר.
המנהל המיוחד הגיע למסקנה כי במצב הדברים הנוכחי אין תוחלת בהליך, בשים לב לעובדה שהצעת ההסדר לא אושרה, כי החייב אינו עובד ואינו עומד בצו התשלומים שנקבע לו בסך של 500 ₪ בלבד ואינו מגיש דו"חות.
סוף דבר לנוכח כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשת החייב, בקשה מס' 85, לאשר את הצעת ההסדר שהגיש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו