מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חיוב מעביד בפיצויי פיטורים ובונוס כספי

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2015 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

רקע כללי בבית הדין קמא התבררה תובענה שהוגשה על ידי המבקש לחייב את המשיבה בתשלום פצויי פיטורים ובונוס כספי.
המשיבה היתנגדה לבקשה וטענה כי היא חברה בינלאומית מקבוצת אינטל העולמית, היא נוסדה בשנת 1981 והיא בעלת סניפים ביותר מ- 20 מדינות ברחבי העולם, המעסיקה כ- 1,800 עובדים ברחבי העולם כאשר בסיסה בקליפורניה, והיא נרכשה על ידי חברת אינטל בשנת 2009 ומאז היא חלק מהקבוצה.
...
[9: עניין ל.נ הנדסה הנ"ל.] לאחר שעיינתי בכל החומר המונח בפניי ושקלתי את נימוקי הצדדים, לאחר יישום הפסיקה שהובאה לעיל לענייננו הגעתי לכלל המסקנה כי בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה אין לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה.
סוף דבר אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, הבקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתביעה שלפנינו מבקשת התובעת (להלן גם: "העובדת") לחייב את הנתבעת "תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ" (להלן גם: "תנובה") בתשלום מענק כספי (בונוס) עבור שנת 2009, שלטענתה הובטח לה ע"י תנובה בטרם סיום עבודתה.
יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו בהסכמה, כאשר העובדת קיבלה זכויותיה על פי ההסכם, לרבות פצויי פיטורים (עמ' 3 לפרוטוקול מיום 23.9.12, שורות 5-10).
לאור כל האמור עותרת העובדת לחייב את תנובה בתשלום מענק שנתי בסך 84,000 ₪ (השווה בערכו לשלוש משכורות ברוטו), וכן לפצוי בגין נזק לא ממוני בגובה משכורת חודשית אחת (28,000 ₪ ברוטו).
על מנת לחייב מעביד בתשלום כאמור חייבת להיות "גמירות דעת" ברמה מוגברת להענקה בפועל של אותו התשלום המכונה "בונוס". אחרת תמצא שה"בונוס" החטיא את ייעדו.
...
לאור כל האמור עותרת העובדת לחייב את תנובה בתשלום מענק שנתי בסך 84,000 ₪ (השווה בערכו לשלוש משכורות ברוטו), וכן לפיצוי בגין נזק לא ממוני בגובה משכורת חודשית אחת (28,000 ₪ ברוטו).
המסקנה היא כי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה, ולא הניחה תשתית ראייתית מספקת שיש בה כדי להוכיח קיומה של "הבטחה מחייבת" או "נוהג חד משמעי". למעלה מן הצריך נציין, כי התובעת גם לא הוכיחה כי עמדה במדדים שנקבעו לחלוקת הבונוס.
סוף דבר: דין התביעה להידחות.
חרף דחיית התביעה, לא מצאנו מקום לחייב את התובעת בהוצאות ההליך, שכן שוכנענו כי התובעת פנתה לבית הדין, שעה שציפיותיה לזכות בתשלום הבונוס היו בתום לב. אשר על כן, כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

העובד עותר לחיוב המעביד בתשלום "פצויי פיטורים" ו"בונוס כספי", המתייחס לתקופה שקדמה להפסקת עבודתו.
עם זאת, לדעתנו "המרת החופשה" בגמול כספי אינה צריכה לעלות על מחצית "משכורת חודשית". שכן, הבונוס שניתן, ניתן כ"חופשה זוגית", מתוך הסתמכות וציפיה לגיטימית של המעביד שהעובד יחזור לעבודתו לאחר מנוחה, מוכן ומזומן להישגים נוספים.
...
לא מצאנו מקום לפסוק לזכות התובע "פיצויי הלנת פיצויי פיטורים", וזאת בשל המחלוקת הכנה והממשית בדבר עצם הזכאות; מה גם שהוכח כי בניגוד לטענתו של התובע "הנוהג" היה לשלם רק חלק מפיצויי פיטורים – קרי – שחרור ההפקדות לקרן ולא מעבר לזה.
מקובלת עלי גם הפרשנות כי היקפה של טענת ההפליה מחמת הריון רחב ואינו מוגבל רק לעובדת בהריון.
סוף דבר: מכל האמור, התביעה מתקבלת בחלקה.
לפיכך החלטנו שכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2005 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בית הדין הארצי לעבודה עע 001617/04 עע 001622/04 אשכר ניסבאום המערערת (עע 1617/04) המשיבה (עע 1622/04) ב.ר. מסעדות (קניון הנגב) בע"מ המשיבה (עע 1617/04) המערערת (עע 1622/04) לפני: הנשיא סטיב אדלר, השופטת נילי ארד, השופטת ורדה וירט-ליבנה נציג עובדים מר אמנון כספי, נציג מעבידים מר חיים קמיניץ פסק דין
#_ftn6 עוד הפנה בית הדין האיזורי לעדותו של מר מזרחי #_ftn7 לפיה: " ת. בסוף 98' הגיע המנכ"ל החדש, חיים בן צבי, ואחרי שהוא בחן את נושא שירותי הניהול של הזכיינים הוא הגיע למסקנה שהוא צריך חלק מהשכר לתת להם כשר בסיס ועל השכר הזה להעמיס את כל הרכיבים הסוצאליים שיש להעמיס ומה שנשאר לתת את זה למנהל בדרך שהוא רוצה, או כבונוס נוסף לתלוש השכר, או במידה והמנהל בחור (צ.ל.: יבחר - ס.א.) לקחת הכל בתלוש או כשירותי ניהול בחשבונית
אין מקום לחייב את המעסיקה לשלם פצויי הלנת פצויי פיטורים על הסכום שכבר שולם, שכן בית הדין האיזורי פסק כי לא מגיעים לה פצויי פיטורים ולפי ההלכה הפסוקה יש בכך כדי לשלול פסיקת פצויי הלנה.
...
הנה כי כן, מסקנה זו של בית הדין האזורי מעוגנת בחומר הראיות.
אף דינה של טענה זו להידחות.
#_ftn27 סוף דבר - [16] על ב.ר. מסעדות (קניון הנגב) בע"מ לשלם לגב' אשכר ניסבאום הפרשי פיצויי פיטורים בסך 32,930 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ממועד שהפיטורים נכנסו לתוקף (1.8.2000) ועד לתשלום הסכום בפועל.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2005 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

על כן, לטענתו, שונה המקרה הנדון מכל מקרה בו מבקש עובד פלוני לחייב את מעבידו בגמול שעות נוספות.
לגבי נושא זה ניתן אף להקיש מתביעת עובד לפיצוי ממעבידו בגין אי הפרשה לקרן פנסיה, שם נפסק, בשורה ארוכה של פסקי דין כי מועד ההתיישנות חל שבע שנים מעת כל הפקדה מידי חודש בחודשו, ובהתייחס לכל הפקדה בנפרד.
התביעה בגין רכיבי דמי הודעה מוקדמת והבונוס הכספי לשנת 1997 – דינן להתברר יחד עם שאר רכיבי התביעה פצויי פיטורים מוגדלים, והפרשי פצויי פיטורים לגביהן לא נטען דבר בבקשה לדחייה על הסף.
...
משכך, קובעים אנו כי זהו גם המועד בו נולדה עילת התביעה בגין רכיב זה. על כן, התביעה בגין רכיב דמי הודעה מוקדמת טרם התיישנה ולפיכך, דין הבקשה בגין רכיב זה להידחות.
סיכומו של דבר: מכל האמור לעיל, אנו קובעים כי תביעותיו של התובע בגין גמול שעות נוספות והבונוס הכספי לשנת 1996, ובכלל זה הריבית וההצמדה בגינן, התיישנו ולא ניתן לתובען כיום.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות הבקשה בסך 3000 ₪ בתוספת מע"מ אשר ישאו ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו