מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חיוב המבקש בערעור סרק

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במצב זה ולאור אופייה הזמני של שהייתו של המערער בארץ, קיים חשש כבד כי עם דחיית העירעור כנגד המבקשת, לא תוכל להיפרע מהמערער בגין הוצאותיה, בעירעור סרק זה. זכות הגישה לערכאות, שהוכרה כזכות יסוד, איננה זכות מוחלטת ויש לאזנה מול האנטרס של הצד האחר, שלא יוטרד ללא הצדקה ויוכל לגבות הוצאותיו, ודאי כך בערכאת העירעור.
למרות שהתביעה נדחתה כנגד המבקשת – לא חוייב המערער בהוצאות, ככל הנראה, משהתעלמה המבקשת מהחלטות ביה"ד ולא הגישה תצהיר ע"ר מטעמה, לא הגיעה להעיד ולמעשה, לא מסרה כל גרסה עובדתית כלשהיא, מה שמעיד על היתנהלותה הקלוקלת.
...
משכך, לטעמנו, נתונה הסמכות לערכאת הערעור שבענייננו, היא המותב הדן בערעור.
לאחר ששקלנו כל האמור – אנו מורים כי המערער יפקיד ערובה להבטחת הוצאות המבקשת בערעורו, בסך של 3,500 ₪ עד ליום 1.12.19.
לעת זו – לא מצאנו ליתן צו להוצאות, עניין שנדָרש לו, ככל שידרש בפסה"ד בערעור.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

עדותו של המבקש בפני בית הדין בעיניין גובה השכר ששילם למשיב שומטת את הבסיס תחת עירעורו על קביעת בית הדין בעיניין בסיס השכר ששולם לו. המבקש הפר את חוקי המגן ורמס את זכויותיו, כך שמדובר בעירעור סרק שתכליתו להיתחמק מתשלום חובותיו.
סכויי העירעור – לא מצאתי בנימוקי הבקשה, שאינה מפורטת ומכילה אך טענות כלליות בדבר טעויות "מהותיות ביותר" בעיניין חישוב בסיס השכר של המשיב, אשר "הובילו לתוצאות מעוותות של חיוב המבקש בסכומים מנופחים ומוגדלים" וטענה תמוהה על אי תחולת צו ההרחבה בענף המוסכים על מי שמציין בבקשה ובתצהיר המורף לה כי המשיב הועסק בעסק של פחחות וצביעת כלי רכב, כל טעם שיש בו לבסס תשתית מספקת, ולו לכאורה, המצדיקה עיכוב ביצוע הפסק.
...
דיון והכרעה לאחר בחינת הבקשה, פסק דינו של בית הדין האזורי והודעת הערעור החלטתי לדחות את בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק הדין.
ראשית משום שהמדובר בקביעה עובדתית של בית הדין האזורי המבוססת על התרשמותו הבלתי אמצעית של בית הדין ממכלול הראיות, ובעניינים שכאלה ערכאת הערעור אינה ממהרת להתערב.
סוף דבר – הבקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין נדחית.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד ובנוסף נטען, כי בית-משפט קמא הסביר מדוע אין מקום לייחס משקל לראיות המערער, ובית-המשפט המחוזי, בפסק-דינו שניתן על-ידי כב' השופטת נאות-פרי, מצא שאין מקום להתערב בקביעות בית-משפט קמא בעיניין זה. המשיבים ביקשו לחייב את המערער בהוצאות בגין הליכי סרק.
...
המערער הגיש בקשה לביטול צו ההריסה, ובקשתו נדונה בתאריך 2/10/18 על-ידי בית-משפט קמא, וניתנה החלטה של בית-משפט קמא בתאריך 28/11/18, לאחר קבלת סיכומי הצדדים על נספחיהם, הדוחה את הבקשה לביטול צו ההריסה המנהלי, לאחר שבית-משפט קמא הגיע למסקנה כי התקיימו כל הדרישות והתנאים המפורטים בדין להוצאת צו הריסה מנהלי, וכי אין עילה חוקית להתערב בשיקול דעת המשיבים, שהוציאו את צו ההריסה המנהלי.
לאור המסקנה כי המבנה הוקם/הוצב לאחר 6/8/18, קבע בית-משפט קמא כי לא חלפו 30 יום מהקמת המבנה ועד תצהיר המפקח ומתן צו ההריסה המנהלי, ועל-כן נדחתה הבקשה לביטול צו ההריסה המנהלי.
בנסיבות אלה, אין אני סבורה כי האמור ב-עפ"א 80048/04, יש בו כדי לסתור את מסקנת בית-המשפט קמא, שדין הבקשה לביטול צו ההריסה להידחות, ואינני סבורה שנפל פגם בראיות המנהליות שעמדו לפני הרשות המנהלית שקיבלה ההחלטה, מסוג הפגמים המצדיקים את ביטול ההחלטה.
לאור האמור לעיל, דין הערעור - להידחות.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

משבקשתם של החייבים נדחתה, וכך גם בקשות רשות העירעור שהגישו לבית משפט השלום והמחוזי, הגישו החייבים בקשת ערעור נוספת לבית המשפט העליון, אשר נדונה במסגרת רע"א 4057/14, בן ארי נ' בנק המזרחי.
טענות המשיב תיק זה אינו אלא אחד מסדרה ארוכה של תיקי סרק אותם מנהל המערער במטרה להתיש את המשיב ולהתחמק מתשלום חובו לבנק.
...
משניתנה בעניין ספציפי זה הכרעת בית המשפט העליון, יש להחילה במקרה דנן כלשונה, וכל ערעור או הליך שמטרתו – מנימוקים כאלה ואחרים – להביא לתוצאה אופרטיבית שונה מהכרעת בית המשפט העליון, דינו להידחות.
לאור האמור לעיל, ונוכח הקביעה הפוזיטיבית של בית המשפט העליון, דינה של הערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל להידחות.
סיכום סיכומם של דברים, הערעור נדחה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן נטען כי עניינו של העירעור בממצאים עובדתיים, שעה שהכרעת בית המשפט המחוזי ניתנה בהתבסס על התמונה העובדתית המלאה שנפרשה לפניו, ואין זו דרכה של ערכאת העירעור להתערב בכגון דא. בנוסף נטען כי הכרעת בית המשפט המחוזי ניתנה בהתייחס לבקשת החייבים למתן הפטר בתנאים.
הגיעה העת לשים קץ להתנהלות נפסדת זו, אשר גורמת לנושי החייב ניזקי עתק, בשים לב לכך שהמנהל המיוחד נאלץ להתייחס להשמצות סרק ולטיעונים הקלוטים מן האויר.
...
מדובר במצב שבו הגורם שאמון על הצגת התמונה המקצועית המלאה שתהיה לעזר לבית המשפט, שאינו בעל דין, מגיע למסקנה כי התמונה שהצטיירה לפני בית המשפט לוקה בחסר ומוטעית.
מסקנה זו מתבקשת ביתר שאת שעה שמדובר בערכאת הערעור הרשאית לבסס את הכרעתה על עמדה מקצועית מעודכנת של הכנ"ר, המושתתת על נימוקים מקצועיים, אובייקטיביים, מנומקים ורלוונטיים.
סבור אני כי יש לשקול את הצעת הנושים, וזאת גם נוכח עמדת הנאמן כיום כי החייבים משתפים איתו פעולה, אך זאת רק לאחר גמר הערכת שווי הנכסים אשר תשלים את התמונה המלאה הנדרשת לצורך קבלת החלטה מושכלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו