מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חזקה מלאה לטובת נאשם בעבירת סמים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לפיכך יש להניח לטובת הנאשם, שדובר במספר מצומצם של מקרים בכמויות סמים קטנות; שנית, מבלי להקל בעבירה של שבוש מהלכי משפט, אכן דובר בארוע נקודתי שממנו עולה כי הנאשם ביקש לסייע לקטין, אך בכך גם ביקש להגן על עצמו לבל יופלל; שלישית, לא מן הנמנע כי המניע לעבירת הדחת הקטין לשימוש בסמים הוא – כפי שטען הנאשם בפני קצינת המבחן – רצונו לסייע לקטין לצרוך חשיש במקום סמים קשים יותר, שצרך.
כך גם נשקלה טענת הנאשם, שלא נסתרה, כי דובר בקטין שהשתמש בסמים ללא קשר לנאשם; רביעית, הנזק שחזקה כי נגרם לקטין, מכך שהנאשם סיפק לו סמים.
כאמור בתסקיר הרביעי והאחרון, ההמלצה לבטל את הרשעת הנאשם נבעה מגילו הצעיר, מהימנעותו משימוש בסמים, וכן משילובו בתהליך טפולי ייעודי לצעירים עוברי חוק בשירות המבחן, שבו התמיד ושיתף פעולה באופן מלא; שישית, נשקלה גם עובדת העמדת הנאשם לדין בבית המשפט המחוזי.
...
הגם שהדיון הראשון נקבע למועד סמוך, בסופו של דבר חלף זמן עד הדיון הראשון שבו נכחו הנאשם ובא כוחו ובדיון זה (מיום 25.10.2018), הנאשם הודה מיוזמתו.
לפיכך ומאחר שלא נמצאו טעמים המצדיקים לחרוג מהמלצת שירות המבחן, המסקנה היא כי יש לאמץ את המלצתו במלואה, הן לגבי העונש שיושת על הנאשם הן לגבי ביטול הרשעתו.
סיכום לנוכח כל האמור ובהתאם להוראת סעיף 192א בחוק סדר הדין הפלילי, הרשעת הנאשם מבוטלת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רקע הנאשם הורשע על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן, הכולל שני אישומים, בעבירת ניסיון ייבוא סם מסוכן, לפי סעיף 13 + 19א לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (להלן- פקודת הסמים) בשילוב סעיף 25 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; והחזקה/שימוש בסם לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים.
הנאשם מוזהר כי אי ריצוי השל"צ במלואו יגרור את הפקעתו ויוטל עליו עונש חלופי.
ככל שקיים פקדון בתיק- יקוזז לטובת הקנס.
נוכח הצהרת המאשימה בטיעוניה לעונש, אני מורה על השבת מכשירו הנייד של הנאשם לחזקתו.
...
לא הוברר במסגרת טיעוני המאשימה לעונש מהי הסיבה בגינה הוגש כתב האישום בשיהוי האמור, אולם מכל מקום אין המדובר בשיהוי קיצוני, וממילא אני סבורה כי השיהוי עומד במידה מסוימת לזכותו של הנאשם, אשר במשך כל התקופה האמורה פעל לקבלת טיפול של ממש, באופן שסייע לו לשמור על ניקיון מסמים.
לנוכח כל האמור לעיל, אני מוצאת לחרוג ממתחם העונש ההולם, לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהשית על הנאשם צו שירות לתועלת הציבור, תוך הרחבה במעט במספר השעות המוצע.
אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: שירות לתועלת הציבור בהיקף של 200 שעות.
נוכח הצהרת המאשימה בטיעוניה לעונש, אני מורה על השבת מכשירו הנייד של הנאשם לחזקתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

מאחר ועסקינן במשפט פלילי, הספק אמור לפעול לטובת הנאשם.
זאת ועוד, מהעובדות המתוארות בכתב האישום עולה כי בעוד שעדן נשאה עליה את הסם, ובכך ביצעה החזקה ממשית בסם, הנאשם שלפנינו לא החזיק בעצמו בסם, ועבירת ההחזקה שבה הודה נובעת מהחזקה קונסטרוקטיבית שהייתה לו בסם, ולא מהחזקה ממשית בסם שכלל לא הגיע לחזקתו.
שירות המבחן התרשם כי הנאשם מציג תמונה חלקית ומגמתית באשר למעורבותו בבצוע העבירה, והתקשה להבין את מלוא התמונה ואת הנסיבות שהובילו את הנאשם לבצוע העבירה.
...
בסופו של יום, לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות שפורטו לעיל, ונתתי דעתי גם לסיכויו הטובים של הנאשם להשתקם ולחזור לשגרת חיים נורמטיבית, ובשים לב לעונש שנגזר על המעורבת הנוספת בפרשה ולעיקרון של אחידות הענישה, באתי לכלל מסקנה כי יש הצדקה בנסיבות הייחודיות של הנאשם, לחרוג במידה מסוימת מתחת לרף התחתון של מתחם הענישה.
נוכח כל האמור לעיל, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו של הנאשם (מיום 24.8.2016 ועד יום 6.12.2016).
בנסיבות העניין, נוכח המצב הכלכלי של הנאשם ומשפחתו, ומאחר ולא נטען כי הנאשם היה אמור להפיק רווח כלשהו מהעבירה שביצע, החלטתי להימנע מלהשית קנס כספי על הנאשם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

ביחס לכמות, גם אם אניח לטובת הנאשם כי אין מדובר בכמות שניתן להגדירה כגדולה (ואין אני קובע זאת) נקבע כי "אף אם כמויות הסמים נושא העבירות "קטנות" – כטענת המבקש – אין בכך כדי להפחית מחומרתן של עבירות אלה ומהצורך למגר אותן באמצעות הטלת עונש בעל היבט הרתעתי" (רע"פ 7996/12 יוסף נ' מדינת ישראל (23.1.13)).
אמנם לא הוגשו בעיניינו של הנאשם חוות דעת וחזקה על שב"ס שיעניק לנאשם את מלוא הטיפול והתנאים הנדרשים במצבו ואולם דומה כי למרות זאת יש להביא בחשבון נושא זה מבחינת תקופת המאסר שראוי להטיל על הנאשם (ע"פ 4506/15 צבי בר ואח' נ' מדינת ישראל (11.12.16); ע"פ 5669/14 לופוליאנסקי נ' מדינת ישראל (29.12.2015)).אכן, ההתחשבות אינה מגיעה כדי חריגה ממיתחם הענישה ואולם היא מצדיקה את התאמת העונש למצבו המיוחד של הנאשם.
...
ביחס לכמות, גם אם אניח לטובת הנאשם כי אין מדובר בכמות שניתן להגדירה כגדולה (ואין אני קובע זאת) נקבע כי "אף אם כמויות הסמים נושא העבירות "קטנות" – כטענת המבקש – אין בכך כדי להפחית מחומרתן של עבירות אלה ומהצורך למגר אותן באמצעות הטלת עונש בעל היבט הרתעתי" (רע"פ 7996/12 יוסף נ' מדינת ישראל (23.1.13)).
סיכומו של דבר, לאחר שבחנתי את מכלול השיקולים, הן לקולה והן לחומרה, אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים: 8 חודשי מאסר בפועל.
סה"כ ירצה הנאשם 12 חודשי מאסר, החל מיום מעצרו – 2.11.17 אני מורה על תשלום ההתחייבות שהוטלה על הנאשם במסגרת ת.פ 57357-12-14 (בית משפט שלום קריות) מיום 12.1.16 על-סך 1000 ₪ לטובת אוצר המדינה.
אני מורה על השמדת המוצגים- הסמים שנתפסו בתום תקופת הערעור.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי בית המשפט קמא היתעלם משיקולים המטים את הכף לטובת שיחרורו של העורר, ובכלל זה העידר עבר פלילי, לקיחת אחריות מלאה על המעשים כבר מהחקירה במישטרה, קיומה של חלופת מעצר רחוקה ממקום ביצוע העבירה, ונכונות העורר להישתתף בהליך טפולי.
על פי הגישה המאבחנת, בעבירות הנוגעות לייצור והפקה של סמים מסוג קנביס, הכלל הוא כי ניתן להעביר את הנאשם למעצר בפקוח אלקטרוני או למעצר בית חלף החלטה על מעצר מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים המשפטיים, וזאת אף במקרים בהם מדובר בנאשם מבוגר שהוא המבצע העקרי של העבירה, ואף במקרים בהם נתפסו בחזקתו כמויות משמעותיות של שתילי קנביס וסם שהופק מהם, המעידות על פעילות בעלת גוון מסחרי מובהק.
...
על רקע האמור, המליץ שירות המבחן על העברת העורר למעצר בית מלא, בבית אותו ישכור העורר בשגב שלום לטובת ההליך המשפטי, תחת המפקחים האמורים, ועל שילוב העורר בתכנית טיפול קבוצתית למשך כחצי שנה במסגרת שירות המבחן.
בנסיבות אלו, שוכנעתי כי מן הראוי להורות על העברת העורר למעצר בפיקוח אלקטרוני, בכפוף להשלמת בחינת האפשרות המעשית להורות כן. אשר על כן, אני מורה על הזמנת דיווח מאת הממונה על פיקוח אלקטרוני ביחס למקום המוצע, שיוגש לבית המשפט קמא לא יאוחר מיום ד' 30.12.2020.
סוף דבר: הערר מתקבל כמפורט בפסקה 12 לעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו