מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חוק פיצוי פיטורין סעיף 1(ב)

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הרכיב היחיד שמתגבש בתום תקופת ההעסקה הוא פצויי פיטורים לכל תקופת העבודה (ככל שקיימת לכך זכאות) וממילא בהתאם לסעיף 1(ב) לחוק פצויי פיטורים התשכ"ג-1963, הנתבעת 2 בהיותה המעסיקה האחרונה, היא זו שנושאת באחריות האמורה ביחס לכל התקופה.
...
סוף דבר תביעתו של התובע להכרה ביחסי עבודה בינו לבין הנתבעת 2 מתקבלת.
התביעה כנגד הנתבעת 1 נדחית.
משהתביעה כנגד הנתבעת 2 התקבלה והוכרו יחסי עבודה אולם הסכום שנפסק הוא ברף נמוך ביחס לסכום שנתבע, אני קובעת כי הנתבעת 2 תישא בהוצאות התובע ברף נמוך בסך 6,500 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

חוק פצויי פיטורים אינו כולל הגדרה של המושג "מקום עבודה", המופיע הן בחלופה א' והן בחלופה ב' של סעיף 1 לחוק, אך בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה שאליה הפנה התובע עצמו, "תכלית החוק בעיניין זה היא, שהעברת עובד ממפעל למפעל של אותו מעביד כאשר יש גם החלפת בעלות על מיפעל, לא תיפגע בזכויות העובד לפצויי פיטורים[footnoteRef:13]". בהתאם לתכלית זו נפסק שם, כי שני סניפים של רשת מסעדות ייחשבו כ"מקום עבודה אחד" לצורך חוק פצויי פיטורים, ולכן – ומקל וחומר, יש לראות בסטודיו אחד שעובר ממען אחד לאחר, כמקום עבודה אחד לצורך החוק.
...
לאור כל האמור, ובשים לב לגובה השכר המולן ומשך ההלנה (חודשיים); למצבה הכלכלי הקשה של הנתבעת 3 עקב משבר הקורונה וההלכה הפסוקה שלפיה יש לבצע איזון עדין הלוקח בחשבון את תכלית החוק; את הצורך בהרתעת מעסיקים מפני אי תשלום שכר; את חשיבות תשלום השכר במועד לשם פרנסת העובד והפגיעה הנגרמת לכבודו כתוצאה מאי קבלת שכר במועד; ומאידך את משמעותה הקשה של פסיקת פיצויי ההלנה לקניינו של המעסיק ויכולתו להפעיל את עסקו, כך שהנזק הנגרם כתוצאה מפסיקתם של פיצויי הלנה גבוהים - לרבות לעובדים אחרים של המעסיק- עלול להיות כבד מהתועלת שתושג באמצעותו[footnoteRef:28] – לאור כל אלה – יש לפסוק לתובע פיצויי הלנת שכר בצירוף פיצויים לדוגמא בהתאם לסעיף 26א(ב)(1) לחוק הגנת השכר בסך כולל של 2,000 ₪.
לאחר שבחנו את טענות הצדדים והראיות שהובאו בפנינו לא השתכנענו מעדותו של אמיר כי הסכם ההעסקה אכן נמסר לתובע כנטען (עמ' 58 ש' 20- עמ' 59 ש' 17), ואנו מעדיפים את גרסת התובע כי מעולם לא קיבל מסמך מהנתבעת 3 המסדיר את תנאי העסקתו (מה גם שהסכם ההעסקה שצורף בנפסח 5 לתצהירו של אמיר אינו עומד בדרישות חוק הודעה לעובד).
סיכום לאור כל האמור לעיל, התביעה כנגד הנתבעות 1 ו-3 מתקבלת והתביעה כנגד הנתבעת 2 נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, המבקש טוען כי משהתובע המשיך לעבוד אצל הנתבע 1 בעסק חדש אשר פתח הנתבע 1 לאחר פירוק השותפות בין הצדדים ולאחר פיטורי התובע על ידי השותפות, והכל ללא ידיעת המבקש, כי אז המעסיק החדש שלו הוא הנתבע 1 והוא היחיד שחייב לתובע תשלום פצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 1(ב) לחוק פצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963.
...
טענות הנתבע 1 בתמצית: לטענת הנתבע 1, יש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, משהמבקש מודה כי העסיק את התובע בתקופה הרלוונטית לתביעה ואף הגיש כתב הגנה ותחשיב נגדי מטעמו לחלק מהסעדים שנתבעו על ידי התובע.
על רקע הוראות החוק והפסיקה המנחה, לאחר שבחנו את טענות הצדדים כפי שהובאו בהרחבה בפנינו ועיינו בכתבי הטענות שהגישו הצדדים לתיק, הגענו לכלל מסקנה לפיה אין מקום לחרוג מהכלל במקרה זה ולהורות בשלב מקדמי זה על סילוק התביעה על הסף.
לאור האמור לעיל, בקשת המבקש לסילוק התביעה כנגדו על הסף, נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

הוראת סעיף 13ב לחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פצויי פיטורים"), החלה מכוח סעיף 13א(ב)(1) הנ"ל, קובעת כי "על אף הוראות סעיף 13, לא יפחת שכר העבודה שיובא בחשבון לענין חישוב פצויי פיטורים, משעור שכר המינימום כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, לפי הקף המשרה". על הסדר הפצוי שבסעיף 13א(ב) לחוק עבודת נשים נאמר בפסיקה, כי מטרתו "להביא לפצוי "אזרחי עונשי" שמטרתו "הרתעתית וחינוכית", וזאת בהיתחשב בכך שהוראות החוק אינן מקוימות על ידי מעסיקים רבים, ונשים רבות מוצאות עצמן מפוטרות בשל הריונן, או במהלך הריונן, תוך היתעלמות מהוראות החקיקה"[footnoteRef:56].
...
התביעה לתשלום פיצוי בגין הפסד מענק לידה – נדחית.
הבקשה לתקן פגם בהליך בדרך של הוספת רכיב שעניינו תשלום פיצויי פיטורים מלאים או הפרשי הפרשות לפיצויים, מבלי לבקש את תיקון כתב התביעה- נדחית.
הנתבעת תשלם את הוצאות התובעת בסכום של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 4,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ב"ש בשבתו באילת נפסק כדקלמן:

לחילופין, היא טוענת, כי אף אם ניתן היה לראות בביתו של התובע באילת את "מקום העבודה" אצל הנתבעת (טענה המוכחשת על ידה) הרי שהתובע עצמו טוען כי בשנת 2016, קודם לעבודתו בנתבעת 3 התחלף מקום עבודתו עת עבר לעבוד מהמשרד אל ביתו ועל כן המעסיק הקודם הוא שחב בתשלום מלוא פצויי הפיטורים (סעיף 1(ב) לחוק פצויי פיטורים).
...
אחרית דבר על יסוד כל האמור תשלם הנתבעת 2 לתובע כדלקמן: פיצויי פיטורים בסך של 54,707.75 ₪.
יתר התביעות כנגד הנתבעת 2 – נדחות.
יתר התביעות כנגד הנתבעת 3 – נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו