מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חוק הגנת השכר סעיף 30

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 27/9/17 בתיק בר"ע (ארצי) 40796-09-17 נגרית בן איתי בע"מ - גולן בן ברוך (נבו 27.09.2017), עמד בית הדין הארצי על תכלית הוראות סעיף 30 לחוק הגנת השכר: "... אבקש לחדד כי פועלו של סעיף 30(א), בהתקיים הנסיבות המנויות בו, הוא במתן הגנה לעובד על ידי הרחבת מעגל הנתבעים האפשריים, קרי הן מעסיקו הקודם והן מעסיקו החדש. מסקנה זו עולה בבירור הן מלשון הסעיף ("אחראי גם המעסיק החדש") והן מנוסח כותרת השוליים של הסעיף הנותנת ביטוי להיות המעסיק החדש בגדר ערב לחובו של המעסיק הקודם ("ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו").
...
לאור האמור לעיל, אנו קובעים כי ההסכם שנחתם בין הצדדים אינו עומד במבחני הפסיקה.
לאור האמור, התביעה ברכיב זה נדחית.
סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי.
התביעה נגד נתבעת 1 נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

] בית הדין הארצי בחן אף הוא את שאלת תחולתו ויישומו של סעיף 30 לחוק הגנת השכר, וקבע: "... פועלו של סעיף 30 (א), בהתקיים הנסיבות המנויות בו, הוא במתן הגנה לעובד על ידי הרחבת מעגל הנתבעים האפשריים, קרי הן מעסיקו הקודם והן מעסיקו החדש. מסקנה זו עולה בירור הן מלשון הסעיף ("אחראי גם המעסיק החדש") והן מנוסח כותרת השוליים של הסעיף הנותנת ביטוי להיות המעסיק החדש בגדר ערב לחובות של המעסיק הקודם ("ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו").
...
אשר על כן וכפי שקבענו לעיל לעניין ההפרשות לקופת הפיצויים, אנו מורים לתובע לפנות אל חברת הביטוח מנורה ולפעול להנפקת דוחות ההפקדות משנת 2013 ועד לשנת 2018, על מנת לבדוק את סכום ההפקדות לקופת הפנסיה על שם התובע, אשר הופרשו על ידי החברות שדיווחו על העסקת התובע בתקופת העבודה.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים: פיצויי פיטורים בסכום של 112,440 ₪ בניכוי הכספים שהופרשו על ידי החברות שדיווחו על העסקת התובע במהלך תקופת העבודה, ככל שהופרשו, והצטברו על שם התובע בקופת הפיצויים מיום 1.7.06 ועד לחודש יולי 2018; שכר עבודה- הפרשי דמי מחלה בסכום של 11,854.8 ₪; פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד בסכום של 6,000 ₪; פדיון ימי חופשה בסכום של 6,149.34 ₪; הפרשות לקופת הפנסיה בסכום של 29,833.86 ₪ בניכוי הכספים שהופרשו על ידי החברות שדיווחו על העסקת התובע במהלך תקופת העבודה, ואשר הצטברו על שם התובע בקופת הפנסיה (חלק מעסיק), מחודש פברואר 2013 ועד למועד סיום העסקתו, ככל שהופרשו.
כמו כן, הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בסכום של 1,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 7,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

רצף הזכויות (לגבי התובעים שתבעו את נתבעות 1 ו-2): סעיף 30 (א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע: "עבר מיפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעסיק החדש לתשלום שכר עבודה
...
על אף שעלו לפנינו ספקות, לנוכח העובדה שאלקובי העיד שקיבל לעיתים הוראות מבגים (מהקשר העדות, לעניין פיטורי עובדים, עמ' 29, ש' 2), ועל אף שלא הומצאו לנו ראיות ביחס לרקע החזקת המניות של כספא על ידי חברת בגים עו"ד, בהיעדר ראיות נוספות לא מצאנו שדי בכך כדי להוכיח ניהול משותף על ידי עו"ד בגים ולנוכח האמור התביעה נגדו נדחית.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: הנתבעים 1-3 ו-5 ישלמו ביחד ו/או לחוד להדר יפה תיק 43756-12-19 סך 54,687 ₪.
לאור הספיקות שהועלו ביחס לנתבע 4, ואף שהתביעה כנגדו נדחתה – לא מצאנו לנכון לפסוק לזכותו הוצאות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דהיינו, על פי מיסמכי ההעסקה, זהו תאריך תחילת העסקת התובע; שנית בסיכומי התובע (סעיף 4) טוען התובע כי "בטרם עבד התובע אצל הנתבעת הוא עבד באותו מקום אצל מעסיק אחר שפעילותו נקנתה על ידי הנתבעת", וכי הנתבעת כ"מעסיק המקבל" אחראית לכל זכויותיו כעובד אצל אותו מעסיק קודם, וזאת בהתאם להוראת סעיף 30 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.
...
העסקה פוגענית משקבענו כי התובע לא הוכיח שהועסק במשמרות ארוכות ביותר כפי טענתו, הרי שגם דינו של רכיב תביעה זה להידחות.
לאחר בחינת טענות הצדדים לכאן ולכאן, אנו קובעים כי בין אם מדובר היה בהרעת תנאים (כפי טענת התובע) ובין אם לאו (כפי טענת הנתבע) הרי שבכל מקרה היה על התובע ליתן לנתבעת הודעה מוקדמת.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה המזערי.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד עולה מחומר הראיות כי הנתבעת 1 לא הציגה כל הודעה כנדרש בהתאם לסעיף 30 לחוק הגנת השכר ולכן לא יכולה לטעון לזכאות כלשהיא מכוח הוראת סעיף זה. ערים אנו לטענת הנתבעת 1 לפיה התובע הוציא חשבוניות אל מול הנתבעת 2, חברת א.ל מערכות גז (ר' סעיף 7 לתצהיר מר דור חסון).
...
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים ביחס לרכיב תביעה זה, הגענו לכלל מסקנה שדין הרכיב להידחות, שכן לא הוכח פרסום העולה לכדי לשון הרע.
משכך לא שוכנענו כי התובע הרים את הנטל הנדרש ממנו להוכיח רכיב תביעה זה, שעה שלא מסר פירוט בסיסי לכל מרכיב מעילת התביעה.
מעבר לאמור סכומי ההלוואה קוזזו מתלושי השכר ובכל הנוגע לחיובים של בני משפחת התובע הרי שלא מדובר במחלוקת הקשורה ליחסי עבודה ומשכך לא שוכנענו כי יש לקבל טענה זו. סיכום הנתבעת 1 תשלם לתובע, תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין את הסכומים המפורטים להלן : פיצויי פיטורים בסך 19,785 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום סיום העסקה (10.6.18) ועד יום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו