מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חוסר תום לב בהתקשרות עם מתווך

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבע, לא היה חוסר תום לב בהתקשרות.
התובעים יצרו קשר עם המתווך שאול.
" בהנתן שהנתבעים הפרו את הסכם ההיתקשרות עם התובעים והתובעים נפגעו מכך, התוצאה היא בהתאם לחוק החוזים (תרופות) ש"הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שניגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.
...
" בהינתן שהנתבעים הפרו את הסכם ההתקשרות עם התובעים והתובעים נפגעו מכך, התוצאה היא בהתאם לחוק החוזים (תרופות) ש"הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.
" בהתאם לראיות שהוצגו אני סבור שהנתבעים צריכים לפצות את התובעים באמצעות תשלום הסכומים הבאים; סך של 4,563 ש"ח בגין דמי תווך; סך של 3,900 ש"ח בגין תשלום עבור החודש הראשון ששולם למתווך שאול; סך של 1,500 ש"ח בגין הובלת מיטלטלין; סכומים אחרים לא הוכחו.
התוצאה היא שעל הנתבעים לפצות את התובעים בסך של 9,963 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענתו, הוא לא היתקשר עם התובעת לשם מציאת משקיע/רוכש לנתבעת 1, או בהסכם לפיו תשמש מתווך למכר מניותיו, וכן לא התחייב כלפיה לתשלום דמי תיווך.
התובעת בחוסר תום לב מציגה פרשנות להתקשרות בין הצדדים בהסכם התיווך, כאילו הוא מעניק לתובעת בלעדיות המניבה זכויות לעמלה בכל עסקת השקעה בנתבעת 1, גם אם לא בוצעה על-ידה ובתיווכה.
...
הנתבעים וצד ג', דוחים את טענות התובעת, ולשיטתם, דין התביעה נגדם להידחות, בין אם על הסף ובין אם לגופה.
לאור הראיות שהובאו בפניי, ולאחר ששמעתי את הראיות לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים 1 ו- 2, כפי שפורט לעיל.
בנסיבות העניין, דין התביעה כנגד הנתבעים 1-2 להידחות, לפיכך, תישא התובעת בהוצאות נתבעים 1 ו- 2, ובשכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ₪.
לאור התוצאה אליה הגעתי, לאחר ששמעתי עדויות ועיינתי בראיות, לא ראיתי לנכון ליתן צו למתן חשבונות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, התנהג בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת בכך שהתקשר עם מתווך אחר "לסגירת העסקה" ומשלא הביא לידיעתם כי רכש את הדירה .
...
באשר לנספחים א' ו-ה' לכתב ההגנה המפורטים לעיל, הסברו של אביו של הנתבע (עמ' 19 ש' 23 לפרוטוקול) לפיו קיבל את נספח א ו-ה' מרונן שביט, על פי הצעתו, על מנת להרגיע אותם שכן לטענתו התובעים לא היו זכאים לדמי תיווך, מקובלת עלי ומתיישבת עם השכל הישר ועם טענת רונן שביט לאורך ההליך לפיה אין מקום לקבל התביעה שכן התובעים אינם הגורם היעיל.
נוכח כל המפורט לעיל, אני מורה על דחיית התביעה.
באשר להודעת הנתבע לצד ג', מאחר והתביעה נדחית הרי שאין לחייב את צד ג'.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תובענה בסך 140,000 ₪ (לצרכי אגרה) שעילתה ניהול משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב. אבישג וחזי ניר (להלן - התובעים), בני זוג שבקשו לרכוש דירה משמואל ינובר (להלן - הנתבע או שמואל), שהיה במועדים הרלוואנטיים בעלים של דירה בת ארבעה חדרים בקומה שנייה ברחוב ארלוזורוב 31 כפר סבא (להלן - הדירה).
דא עקא, שביום 10.11.2011 בסביבות השעה 18:30 היתקשר המתווך לתובעת (ס' 14 לתצהיר התובעת וס' 11 לתצהיר המתווך) ועידכן אותה בדבר שיחת טלפון שקבל מעם הנתבע ולפיה, מכר את הדירה לאחר.
בשים לב לכך שהתובע, כפי שהעיד על עצמו, נימנע מלהכנס לעובי הקורה בכל הנוגע לרכישת הדירה והטיוטות שהוחלפו (עמ' 34, 39 לפרוטוקול), המגעים ביחס לדירה התנהלו בראשיתם באמצעות המתווך: תסכים איתי, התובעים אומרים שאת התנאים עם מר ינובר לא הם סיכמו ישירות מולו אלא באמצעותך, נכון? כן. תסכים איתי שלא היתה שום פגישה של הצדדים ביחד שהם ישבו ביחד אחד מול השני שבה הם אמרו אלו ואלו התנאים, לחצו ידיים ואמרו בואו נלך לעו"ד? נכון.
...
השני, אי הסכמה על גובה דמי השכירות שישלם הנתבע לתובעים עת יוותר בדירה לאחר העברת הבעלות בה. בהקשר זה היה גלוי וידוע לתובעים ולמתווך, שהנתבע היה נתון תחת לחץ של זמן וכסף, שכן היה עליו לשלם לקבלן בגין הדירה החלופית שרכש (עדות המתווך, עמ' 5 לפרוטוקול, עדות עוה"ד אליצור, עמ' 20 לפרוטוקול).
סוף דבר התובענה נדחית.
התובעים ישלמו לנתבע הוצאות בסך של 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 9,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

במהלך חודש נובמבר 2018 היתקשר המתווך אל התובע טלפונית והודיע לו כי הנתבע מבקש לשנות את תנאי ההסכם ולפטור עצמו מתשלום היטל ההשבחה נוכח התיקון שהוכנס לחוק.
לטענת התובע, הנתבע נהג בחוסר תום לב בבטול העסקה.
זאת, אם מוכח בצורה פוזיטיבית וברורה כי כוונת הצדדים היתה להיתקשר באופן מחייב, אף ללא חתימה על חוזה (ראו: ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר (29.3.2011); ע"א 62/78 (זימלר נ' יניצקי בע"מ, פ"ד לב' (3), 296 (1978)).
...
שוכנעתי כי עדותו היתה רחוקה מלשקף את האמת וכי תשובותיו היו מתחמקות ומגמתיות במידה שאינה מאפשרת מתן אמון בגרסתו, לא כל שכן כאשר הנטל להוכחת התביעה מוטל עליו.
סוף דבר לאחר שמצאתי כי זיכרון הדברים, עליו נסמכת התביעה, אינו מהווה הסכם מחייב, בין משום שהוא נעדר גמירות דעת ומסוימות שיש בהן כדי להעיד על כוונת הצדדים להתקשר בהסכם מחייב, ובין משום התנהלותם לאחר מכן המחזקת את המסקנה כי הם לא ראו בזיכרון הדברים הסכם סופי ומחייב, דין התביעה להידחות.
לפיכך, אני מורה על דחיית התביעה ומחייב את התובע לשלם לנתבעים, יחד ולחוד, הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ובנוסף שכ"ט עו"ד בסך 23,400 ₪, וזאת תוך 30 יום אחרת יישאו סכומים אלה הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד פירעונם המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו