מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חוות דעת רפואית שהוצאה בדיעבד

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לפנינו ערר על החלטת המשיבה מיום 6.11.17 אשר דוחה את בקשת העורר להכרה בקשר סיבתי בין בעיות שיניים מהן סבל ולבין נרדפותו בשואה (לצורך החזר הוצאות בגין טפולי שיניים).
ב"כ המשיבה טוען לסילוק הערר על הסף עקב איחור בהגשתו, עקב חוסר יכולת לתת סעד רטרואקטיבי (החזר כספי לפני שהייתה הכרה בפגימה) וכן טוען לדחיית הערר לגופו נוכח העדר חוות דעת וראיות הקושרות באופן ברור את פגימת השיניים לנרדפות בשואה, לפני למעלה מ-70 שנים.
מה שהוגש מטעם העורר כמסמך המתייחס אליו לגופו (מכתב מד"ר עמי אורני), איננו בגדר "חוות דעת" רפואית, איננו מתייחס לטפול הספציפי שעבר, אין צלומי שיניים, אין לרופא מידע על מצב העורר לפני אמצע שנות השמונים, אין מספרי שיניים שאבדו, אין פירוט של הטיפולים שעבר ואין ניתוח של האמור במכתב (כך למשל ביחס למנשך האוקלוזיאלי שאיננו תוצר של תת תזונה אלא של גנטיקה או חוסר טפול מתאים לאורך שנים בבעיות שיניים).
...
משכך, לא יסולק הערר מטעם זה. סעד כספי רטרואקטיבי/סעד בגין בקשה להכרה שלא הוגשה עובר להתגבשותו בראש פרק זה של ההכרעה, אנו מקבלים את מלוא טיעוני המשיבה.
משכך, דין הערר להידחות גם בשל היא הוכחת הקשר הסיבתי בין הטיפול במכבידנט ולבין נרדפות העורר בשואה.
משכך נדחה הערר, זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בנקודה משפטית ותוך 60 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בשלב מסוים אמר המבקש למשיבים כי הוא מעביר את הטיפול בתביעתם לעו"ד עמוס גבעון, שהוא ב"כ המשיבים בהליך זה. עו"ד גבעון הגיש את התביעה בבית משפט השלום בירושלים (ת"א 12686/09) ובכלל זה נשא בהוצאות חוות דעת רפואית ואגרת משפט.
טענה זו נולדה אך בדיעבד במהלך הדיון, כאשר הובהר למבקש כי אין בפיו כל טענה לנסיבות חדשות שלא היו ידועות לו במועד המצאת צו העיקול לידיו וכי ברי אין מדובר בחלוף זמן המצדיק עיון מחדש.
...
מעבר לצורך יצוין כי גם הטענה שעל בית המשפט לעיין מחדש בהחלטתו להטיל את העיקול גם כיום על בסיס טענות שעמדו למבקש כבר במועד הטלת העיקול על אף שהוא יכול היה להעלותן במועד שנקבע לכך בתקנות – דינה להידחות.
עיון בכתב התביעה גם מלמד כי המשיבים לא טענו במפורש לקושי בהגשת התביעה כנגד הגורמים הרפואיים בשל התיישנותה, וכי קיימות עילות לכאורה כנגד המבקש גם אם תביעת הרשלנות הרפואית טרם התיישנה במועד הגשת תביעה זו. לאמור, הטענות כי התביעה לרשלנות רפואית לא התיישנה, אין בה כשלעצמה כדי לשנות מהמסקנה כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה לקיומה של עילת תביעה כנגד המבקש המספקת בשלב זה. ברי, כי הטענות באשר להכבדה בוודאי שהיו צריכות לעלות במועד ולא בחלוף זמן רב. מה גם, שאף לגביהן איני סבור שיש בהן כדי להביא לשינוי מהמסקנה שישנו חשש סביר כי אי מתן צו העיקול המבוקש יכביד על ביצוע פסק הדין אם התביעה תתקבל.
סופו של יום, דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בעלה של התובעת פינה אותה לקבלת טפול רפואי ובדיעבד התברר לה שהמדרגות שבורות.
בהתייחס לעתיד הרי שעל פי חוות דעת המומחה לא נדרשים טיפולים רפואיים שאינם כלולים בסל והמומחה לא נישאל כלל בהקשר זה. לא הוכח צורך בהוצאות נסיעה מיוחדות לעתיד.
...
לאחר ששקלתי את המכלול אני סבור כי יש מקום לפיצוי גלובלי בראש הנזק האמור, לרבות בגין עזרת הבעל, ודאי בהתחשב בנכות הזמנית שנקבעה ע"י המומחה (ולא נסתרה), בשיעור כולל של 7,000 ₪.
סיכום לאור כל האמור לעיל התובעת זכאית לתשלום פיצוי כלהלן: כאב וסבל - 32,000 ₪ גריעה מכושר השתכרות לעתיד - 34,000 ₪ הוצאות ונסיעות (עבר ועתיד) – 1,000 ₪ עזרת צד ג' (עבר ועתיד) – 7,000 ₪ הפחתה בין אשם תורם (20%) - 14,800 ₪ סה"כ נזק 59,200 ₪ כאמור התביעה כנגד הנתבעת 1 מתקבלת ואני מחייבה לשלם לתובעת את סכום הפיצוי כמפורט לעיל בסך של 59,200 ₪.
אני מחייב את הנתבעת 1 להשיב לתובעת את הוצאות המומחה מטעם התובעת וחלקה של התובעת בתשלום שכר מומחה בית המשפט וזאת בהתאם לחשבוניות ואסמכתאות תשלום שיוצגו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו