מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חובת זהירות בעת נסיעה לאחור

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

הגם כי מסיבות אובייקטיביות הייתה נתונה מרבית תשומת ליבו של נהג המלגזה, בעת נסיעתו לאחור, לזרועותיה של המלגזה, ברי כי חלה עליו חובת זהירות מוגברת בעת נסיעתו לאחור, גם בהנחה כי השטח בו הוא נוהג אמור להיות "חף" ממשאיות.
...
הנתבעת, לא הגישה חוות דעת נגדית ואף לא ביקשה לחקור את השמאי מטעם התובעת ולפיכך לא עלה בידיה לסתור את האמור בה. אף בכל הקשור לאבדן הכנסות בשל השבתת המשאית, אני סבורה כי התובעת הרימה את הנטל להוכחתו, בהפחתת 25% בגין הוצאות הדלק, כפי שיפורט להלן.
נוכח האמור בתצהיר העדה הגב' פיסו, דו"ח פעילות הרכב ועלויות הדלק, המצורפים לתצהירה ועדותה שהייתה סדורה ומבוססת בעיני - אני סבורה כי התובעת הצליחה להוכיח את הנזק שנגרם לה כתוצאה מהשבתת המשאית, בשים לב אף לאופן ביצוע ההזמנות מהתובעת.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, משקבעתי כי האחריות לקרות התאונה רובצת לפתחה של הנתבעת וכי התובעת נושאת באשם תורם של 30%, אני מורה על חיובה של הנתבעת בתשלום הסך של 95,483 ₪, על פי החישוב הבא: סך של 89,662 ₪ - נזקה הישיר של המשאית; 5,215 ₪ -שכ"ט שמאי ו- סך של 41,527 ₪ בגין הפסד הכנסה על פי חישוב של 2,966.25 ₪ ל-14 ימי השבתת המשאית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

המסגרת המשפטית בעת נסיעתו אחורנית הייתה מוטלת על נהג המשאית חובת זהירות מוגברת וכן חובה למתן זכות קדימה.
...
לאחר שעיינתי בכובד ראש בכתבי הטענות, המסמכים והתמונות שהגישו הצדדים וכן התרשמותי הישירה מעדויות הצדדים בדיון שהתקיים לפניי, לרבות תמונות כלי הרכב וחו"ד שמאי שצורפה לכתב התביעה, אני סבור כי לפנינו מקרה של "גרסה מול גרסה". הצדדים חלוקים באשר לאופן התרחשות התאונה כאשר כל אחד מהם סבור כי האחריות לתאונה ולנזקים שנגרמו בעטיה, מוטלת על הצד שכנגד.
אני מקבל את טענותיו של התובע כי נהג המשאית פעל ברשלנות בכך שנסע אחורנית ולא נעזר במראות בנוסף למצלמה הרברס.
לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן מלא ומחייב את הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: - סך של 8,632 ₪ - עלות תיקון נזקי הרכב על פי חוו"ד שמאי.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד לשלם לתובע הוצאות משפט, בסך כולל של 600 ₪ במועד הר"מ שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.
הנתבעות ישלמו את הסכומים הנ"ל לתובע, בתוך 30 ימים, ממועד קבלת העתק פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בהנתן עדות הנתבעת 2 שלפיה היא כלל לא מבינה ברכב שמאחוריה בעת נסיעתה לאחור, ובהנתן חובת הזהירות המוגברת החלה על רכב הנוסע לאחור (תקנה 45 לתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961), ולאחר שנתתי דעתי למרחק הקיים בין כלי הרכב לאחר עצירתו הפתאומית של רכב הנתבעים הן בהתאם לעדות הנתבעת 2 והן בהתאם לעדות נהג התובע (עמ' 7, שורה 11), אני דוחה את הטענה שיש להשית על התובע אשם תורם וקובעת שהאחריות לתאונה מוטלת במלואה על הנתבעת 2.
ככל שהנתבעת 2 בחרה לבצע את הנסיעה לאחור חרף כל האמור לעיל, אזי מוטלת עליה החובה לוודא שאין כלי רכב מאחוריה, אך לדבריה היא כלל לא הבחינה ברכב התובע ואף לא נטען על ידה שהיא הסתכלה במראות הרכב טרם החלה בנסיעה לאחור או נקטה באמצעי זהירות אחרים כלשהם.
...
סיכומו של דבר, חוות הדעת שהגיש התובע היא הראייה היחידה אודות הנזק, וזו לא נסתרה.
אשר על כן, משלא הוכח שהסכום ששולם לשמאי בגין חוות דעתו אינו עומד במבחן הסבירות, על הנתבעים לשאת בתשלום זה. אוסיף ואציין שגם לאחר בחינת הפסיקה הנוהגת לעניין שכר טרחת שמאי אין בידי לקבוע שסכום זה הוא בלתי סביר במידה קיצונית המצדיק הפחתתו (ראו: תא"מ (ראשל"צ) 44809-12-15 אורלי אן מרי לאסן נ' אריה לזר (27.12.2016)).
אשר על כן, במכלול הטעמים דלעיל, אני מקבלת את התביעה במלואה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעת, האחריות לקרות התאונה מוטלת על התובע שהפר חובת הזהירות ונהג רכבו ברשלנות עת נסע אחורנית ללא נקיטת אמצעי זהירות.
...
טענת הנתבעת לפיה תאריך עריכת הדוח נרשם רטרואקטיבית כביכול אינה מבוססת ועל כן היא נדחית.
לסיכום, האחריות לקרות התאונה ותוצאותיה מוטלת על הנתבעת ועליה לשאת בנזקים שנגרמו לתובע כתוצאה מהתאונה ושהוכחו בפני ולא נסתרו בראיה כלשהי על ידי הנתבעת.
מכל המתואר לעיל, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 12,893 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפעול.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעים בכתב ההגנה, הנתבע נסע לאחור כדין ובזהירות, ואילו התובע, שרצה לחנות בצד הדרך, ניכנס לשטח שמאחורי המשאית ובכך גרם לתאונה.
" כמו כן, נקבע ע"י בית המשפט העליון בד"נ 22/83 מדינת ישראל נ' חדריה, פ"ד לח(2) 285 (1984), כי מוטלת חובה על נהג אוטובוס להעזר במכוון לפני נסיעה בריוורס, בפרט שעה שמדובר באיזור מגורים.
בעניינינו, עולה מעדות הנתבע שאיש לא כיוון אותו בעת שנסע לאחור, הגם שהנתבע העיד כי מי שפרק את הסחורה מן המשאית היה המזמין, כלומר היו בני אדם נוספים שהנתבע יכול היה להעזר בהם לצורך כך. כמו כן, ניתן לראות בבירור מן הסירטון כי היה למשאית מרווח גדול לפניה, כך שלא הייתה כל הצדקה אף לעצם ביצוע הנסיעה אחורנית.
...
לאור כל האמור אני מקבל את התביעה ברובה הגדול וקובע כי הנתבעים ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 16,404 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום 17.11.2021 ועד ליום מתן פסק הדין.
שכ"ט עו"ד בסך של 3,471 ₪ כולל מע"מ. בנוסף, הנתבעים ישלמו לתובע סך של 3,373 ₪.
לפיכך, אין בידי לקבל את הבקשה לפיצול סעדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו