מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חובת הראיה לגבי דברים מסוכנים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בע"א 7877/02 ג'וויליס זיאד נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ, נח(2) 279 (2003) נקבע כי על מנת להעביר את נטל הראיה ברשלנות לגבי דבר מסוכן לשכם הנתבע על-פי סעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] על התובע לעמוד בחובת הוכחה ראשונית של שלושה יסודות: ראשית, ארוע נזק; שנית, גרימתו על-ידי דבר מסוכן; שלישית, הנתבע הנו בעליו של הדבר המסוכן או ממונה עליו.
...
לסיכום אני סבור שעם כל הצער שיש בי על אובדנם של הורי המנוח אני סבור שהתביעה לא הרימה את נטל ההוכחה בדבר רשלנות המשטרה ולפיכך אני דוחה את התביעה כנגד נתבעת 4.
סוף דבר נתבע 3 ישלם לתובעים סך של 180,000 ₪ וכן הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 23.4%.
התביעה כנגד נתבעת 4 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בע"א 7877/02 ג'וויליס זיאד נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ, נח(2) 279 (2003) נקבע כי על מנת להעביר את נטל הראיה ברשלנות לגבי דבר מסוכן לשכם הנתבע על-פי סעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] על התובע לעמוד בחובת הוכחה ראשונית של שלושה יסודות: ראשית, ארוע נזק; שנית, גרימתו על-ידי דבר מסוכן; שלישית, הנתבע הנו בעליו של הדבר המסוכן או ממונה עליו.
...
בעניין ראש נזק זה לאחר עיון בטענות הצדדים ובהתחשב בטיב הפגיעה והנכות ממנה סובל התובע, סבורני שיש ממש בטענות ההגנה ודרישת התובע בגין ראש נזק זה להידחות.
כשאני מעיין בפסיקה המתייחסת לתיקים מסוג זהה (כ-15% נכות אורתופדית בתיקי חבויות) סבורני שהפיצוי הראוי בגין ראש נזק זה לאור סוג הפגיעה ומהותה הוא 50,000 ₪.
התובע קיבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה וגמלת נכות בסכום כולל של 63,279 ₪ אותו בלבד יש לקזז מהפיצוי המגיע לה. סוף דבר את סכומי הפיצוי שפסקתי לעיל, בניכוי תגמולי המל"ל יש לשלם לתובע בצירוף הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 23.4% מסכום הפיצוי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בע"א 7877/02 ג'וויליס זיאד נ' חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ, נח(2) 279 (2003) נקבע כי על מנת להעביר את נטל הראיה ברשלנות לגבי דבר מסוכן לשכם הנתבע על-פי סעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] על התובע לעמוד בחובת הוכחה ראשונית של שלושה יסודות: ראשית, ארוע נזק; שנית, גרימתו על-ידי דבר מסוכן; שלישית, הנתבע הנו בעליו של הדבר המסוכן או ממונה עליו.
...
כאב וסבל סבורני שהפיצוי הראוי בגין ראש נזק זה לאור סוג הפגיעה ומהותה, והנכות שלוקה התובע, הוא 180,000 ₪ .
לפיכך, וככל שיש לתובע טענות בענין זה הדרך פתוחה לפניו שלא במסגרת הליך זה. סוף דבר התובע עשה עלי רושם אמין, עדותו היתה קוהרנטית ומהימנה ואכן הוא נפגע בצורה משמעותית ויש להטיל אחריות על הנתבעות לפצותו בגין פגיעתו.
בנוסף לסכומים דלעיל ישלמו הנתבעות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 23.4%.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת הוסיפה והעלתה טענות נוספות לרבות העברת נטל הראיה לשכמי הנתבעות מכוח הוראת סעיף 38 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש) שעניינה "חובת הראיה לגבי דברים מסוכנים", כמו גם הוראת סעיף 41 לפקודת הנזיקין שעניינה "הדבר מדבר בעדו". לא נעלמו מעיניי יתר הטענות שהתובעת העלתה הן בכתב התביעה והן בסיכומיה, אולם, מפאת קוצר היריעה, ראיתי להיתמקד אך בטענות המרכזיות, ומכל מקום, הטענות העובדתיות והמהותיות תידונה במסגרת פרק ההכרעה.
...
ההודעה לצד שלישי נדחית.
בגין התנהלותה הדיונית שתוארה בהרחבה לעיל , אני מחייב את הנתבעת מס' 1 ומר דגן לשלם לתובעת הוצאות נוספות בסך 8,000 ש''ח וזאת בתוך 30 יום, זאת מעבר להוצאות משפט הרגילות שפסקתי לעיל.
זאת ועוד, משהוריתי על דחיית ההודעה לצד שלישי, אני מחייב את הנתבעת מס' 1 ומר דגן לשלם לצדדים השלישיים שכר טרחת עו''ד והוצאות משפט בסך 15,000 ש''ח וכן האגרה בגין דחיית ההודעה לצד שלישי וזאת בתוך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2024 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יש להטיל על הנתבעת את נטל הראיה כי לא הייתה התרשלות מצדה, וזאת לפי סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "חובת הראיה ברשלנות כשהדבר מעיד על עצמו", ולפי סעיף 38 לפקודת הנזיקין – "חובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים". יש להעביר את נטל הראיה אל כתפי הנתבעת גם מחמת שלא נמצא דו"ח חקירה של הנתבעת בעיניין התקיפה מושא התביעה.
...
לא מצאתי שהנתבעת התרשלה או הפרה את חובת הזהירות כלפי התובע, ועל כן התביעה נדחית.
משנדחתה התביעה נדחית גם ההודעה לצד שלישי ללא צו להוצאות.
בנסיבות העניין, לפנים משורת הדין ובהתחשב בשנות המאסר שצפויות לתובע, החלטתי שלא לעשות צו להוצאות לחובת התובע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו