מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חובות יורשים רק מתוך נכסי העזבון

בהליך ת"ע שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לעניין חוב מזונות העבר, לכאורה, משעה שתשלומי פוליסת ביטוח אינם מנכסי העזבון "...הפסיקה הבהירה כי אין לסלק את חובות המוריש מנכסים אלו. מסלקים חובות רק מתוך נכסי העזבון. ... בית המשפט העליון הרחיק לכת וקבע כי אין זכות לתבוע חוב גם אם אלה הם נכסים היחידים של המנוח בשעת מותו" (שילה עמ' 408 וההפניה להערת שולים 48 המפנה ל-ע"א 293/72 פילוסוף נ' תעוז פ"ד כז(2), 535).
...
מסקנה זו נכונה חרף הטעות עליה הצביע בא כוחה של הנתבעת בסיכומיו.
אחרית דבר: בשים לב למובא ולמקובץ לעיל התביעה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עד לחלוקת העזבון, היורשים אחראים לחובות העזבון רק בנכסי העזבון ולא ניתן לתבוע את היורש באופן אישי מתוך נכסיו.
...
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים , מצאתי להורות בשלב זה על עיכוב ההליכים בתיק זה ולעניין זה יובאו הדברים שלהלן: (1) יש מקום לעכב ההליכים בתיק עד לקבלת פסק דין בהליך שמתנהל בביהמ"ש לענייני משפחה (הצדדים הסכימו לכך) · בעניינינו, הצדדים הסכימו בתגובתם לעכב את ההליך בבית משפט זה עד להכרעת בית המשפט לענייני משפחה .
לאור האמור לעיל ביחס לשאלה האם עיזבון הוא אישיות משפטית, בהחלט אפשר ודין תביעה המוגשת כנגד העיזבון היה להידחות.
סוף דבר אני מורה על עיכוב ההליך עד ליום 7/5/2023.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע מציין כי העיזבון כולו חב בתשלום החוב כלפיו ויש לשלם אותם כחלק מהעיזבון כאשר העיזבון יחולק בין היורשים רק לאחר ניכוי תשלום החוב כלפי התובע.
(ג) צווה המוריש נכס מסוים לפלוני לא ימומש אותו ניכנס כל עוד ניתן לסלק חובות העיזבון מתוך נכסי עיזבון אחרים (ד) .
...
על יסוד כל האמור, לא מצאתי מקום למחיקת התביעה על הסף ו/או להתליית ההליך - ודין הבקשה, להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

טענות אלו, יש לדחות מכל וכל, שכן אין להן כל אחיזה בדין ובפסיקה, אלא להיפך, על פי הדין על היורשים תחילה לשלם חובות ע"ש המנוחים, מתוך נכסי העזבון, ולרבות חובות שנצברו במהלך חייהם של המנוחים, ורק לאחר מכן להנות מהעזבון הנותר.
אשר על כן, ומאחר שטענת התובעת לפיה שלחה אל הנתבעים הודעות חיוב וכן התראות, לא נסתרה על ידי הנתבעים, ומאחר שלטענת התובעת נודע לה זהות היורשים / המחזיקים בנכסים רק מתוך הסכם חלוקת העזבון, שאושר בשנת 2015, וכן מתוך ההכרעות בהליכי התו"ב, שנמשכו עד לשנת 2018, אני קובעת כי התובעת לא השתהתה בהגשת התביעה.
...
אשר על כן אני קובעת כי בדין חויב הנתבע 4 בגין אגרת השילוט, ועליו לשלם לתובעת אגרת שילוט בסך 13,691 ₪.
סוף דבר התביעה כנגד הנתבעים 4 – 6 מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לנתבעת את הסכומים המפורטים להלן: הנתבע 4 ישלם לתובעת סך של 35,158 ש"ח ₪ בגין ארנונה וסך של 13,691 ₪ בגין אגרת שילוט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הבנק טוען כי במקרה שבו יש רק יורש אחד כבעניינינו, ממילא לא נידרשת חלוקה של הנכסים בין היורשים ולמעשה נכסי העזבון עוברים ליורש היחיד מיד במות המוריש, וחלה ההוראה לפיה ניתן לגבות את החוב מתוך נכסיה האישיים של הנתבעת.
...
מסקנה הדברים, כפי שאף עולה מעמדתו של פרופ' טדסקי היא, כי המונח "חלוקת העיזבון" שבסעיף 126 לחוק הירושה, שעד אליו, אין היורשים אחראים לחובות עיזבון אלא בנכסי העיזבון, אין משמעו חלוקת הנכסים בין היורשים אלא משמעו המועד שבו נתפסו הנכסים על ידי היורש באופן הממזג את נכסיו עם נכסי המוריש ללא קשר לשאלה אם מדובר ביורש יחיד או במספר יורשים.
מועד חלוקת העיזבון נמצאנו למדים כי הוראות חוק הירושה המבחינות בין השלב שעד חלוקת העיזבון לשלב שאחרי חלוקתו, רלוונטיות גם בנסיבות שבהן קיים יורש יחיד הגם שלא נדרש לחלק את נכסי העיזבון בין היורשים השונים.
סוף דבר תביעת הבנק בסך 3,082,799 ₪ (נכון ליום 28.6.2020) מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו