מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

חובות הדדיים בין שוכרת ומארח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

מאחר ובתקופה בה החזיק הנתבע 2 במושכר נקבע כי לא היו הפרות יסודיות של ההסכם טוען הנתבע 2 כי התובעת משותקת מכוח אותם פסקי דין מלתבוע אותו בהליך זה. הנתבע 3 מכחיש את שיעור החוב בגין דמי שכירות והודה בכתב הגנתו בחוב של ארבע חודשי שכירות בלבד.
כל שוכר חתם בנפרד כעושה השטר ומאחר ושלושתם היו חייבים ביחד ולחוד לחיובים בהסכם השכירות, ממילא לא נדרשה ערבות הדדית ביניהם.
...
על כן נדחית התביעה כנגד הנתבע 2.
אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובעת תשלום בגין 15 חודשי שכירות מאוקטובר 2011 עד למועד השבת החזקה לתובעת ביום 27.1.13.
התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

ומכאן, שגם אם ברור לפי הנסיבות כי עילת התביעה החוזית אינה יכולה לעמוד כלפי הנתבעת, הרי שלא כך הוא הדבר ביחס לעילה השנייה בדבר עשיית עושר ולא במשפט, שכן אין חולק כי הנתבעת צרכה יחד עם בעלה חשמל בתקופת השכירות הרלוואנטית, ואם יתברר כי נותר חוב שלא סולק בגין צריכה זו, הרי שעל הנתבעים לשאת בחוב זה באופן הדדי.
התובעים הציגו מספר חשבונות המלמדים על אי תשלום חובות החשמל לחודשים אחדים מתוך התקופה שבה אין חולק כי אכן היתקיימו יחסי שכירות בין הצדדים.
...
לאחר ששקלתי טענות הצדדים, נחה דעתי לקבל את התביעה בקשר לחוב החשמל.
על יסוד כל האמור לעיל אני דוחה טענות הקיזוז של הנתבעים.
סיכומו של דבר, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 3,174 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה המקורי ועד היום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

עסקינן בתביעות כספיות הדדיות בין הצדדים שעילתן נעוצה בהסכם שכירות (להלן : "ההסכם") שנחתם בין התובעים (להלן : "צחי") שהם בעליה של דירה הנמצאת ברחוב שזר 67 בנהריה (להלן: "הדירה") לבין הנתבעים כשוכרי הדירה (להלן: "שרוב").
בדיון שהתקיים בתביעת הפינוי, ביום 11.1.18, הגיעו הצדדים להסכמה שקבלה תוקף של פסק דין, לפיה שרוב ישלימו את תקופת השכירות עד תומה, זאת כנגד תשלום חוב דמי השכירות שלא שולמו עד לאותו מועד, בגין 7 חודשי שכירות (23,100 ₪ =3,300 ₪ X 7), ובנוסף ימסרו לצחי שיקים עתידיים להבטחת תשלום דמי השכירות עד לתום תקופת השכירות, שהנו 30.6.18, וכי במועד זה יפנו את הדירה.
...
עם זאת, כאמור לעיל, מששוכנעתי כי היה בליקויים לפגום בהנאת שרוב מהדירה, חלקם באופן זמני במהלך העבודות שהתארכו וגרמו לליקויים שלא היו צפויים, וחלקם לאורך שנת השכירות השניה לפחות (הליקוי בכיור), אני מוצאת ששרוב זכאים לפיצוי בגין אי הנוחות והפחתת ההנאה מהדירה אולם זאת בשיעור של 3,300 ₪, כשווים של דמי שכירות לחודש, כפיצוי על כל התקופה.
לסיכום אני מקבלת את התביעה העיקרית בחלקה ופוסקת כי על שרוב לשלם לצחי סך של 10,000 ₪ המהווים פיצויים מוסכמים בגין אי תשלום דמי שכירות חודשיים במועדם למשך 7 חודשים.
למרות קביעתי כי הליקויים הנטענים לא הצדיקו את אי תשלום דמי השכירות, אני קובעת כי שרוב זכאים לפיצוי בסך 3,300 ₪ בגין חוסר הנוחות שנגרמה להם כתוצאה מעבודות השיפוצים ומהליקויים שהתגלו בדירה במהלך שנת השכירות השניה, וכי הם זכאים לקזז סכום זה מהסכום שנפסק לחובתם.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בעקרי טיעון מטעם העותרת נטען כי המשיבה שלחה שני מסמכים לאחר הדיון שהתקיים בעתירה: הסכם שכירות בינה לבין חברת א.נ מקדסי בע"מ, לגבי השכרת שטח אחר אשר אינו מתייחס לאותו הסכם שכירות הנזכר בבקשת המידע; ותצהיר מטעם מר אבנר מקדסי, אשר הוגש במסגרת העתירה דנן ובו מצהיר מר מקדסי כי הערייה שוכרת מחברה בבעלותו נכסים, אולם לא נעשה קזוז הדדי של חובות בין החברה לבין המשיבה.
...
סוף דבר: אני מקבל את העתירה ככל שהיא מתייחסת לסבירות החלטת העירייה והתנהלותה.
יחד עם זאת, ולאור הוראות סעיפים 13 ו- 17 (ג) לחוק ומחמת הספק שמא מר מקדסי מתנגד לבקשה (הגם שמתצהיר עליו הוא חתם עולה לכאורה כי הוא מודע לקיומה של העתירה שלפניי) אני מחייב את העירייה להמציא למר מקדסי את פסק דיני זה במסירה אישית עם אישור מסירה וזאת תוך 3 ימים מהיום, עם הודעה לפיה הוא רשאי להגיש עתירה לפי סעיף 13 (ב) לחוק.
לאור האמור לעיל, המשיבה תשלם לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אקט הנישואין עצמו מקים זכויות וחובות הדדים בין הבעל לאשה וביניהם חובת הבעל לזון את אישתו, חובה הקיימת כל עוד מיתקיים קשר הנישואין (ראו ע"א 87/49 לוין נ' לוין, פ"ד ה 921,935).
המבקשת נותרה להתגורר בדירת הצדדים ואילו המשיב עבר להתגורר בדירה שכורה.
...
על כן, ובהעדר פרטים ומסמכים המעידים על הכנסות והוצאות הצדדים ובהעדר הרצאות פרטים מלאות וכאשר אין מחלוקת כי המשיב משלם את מלוא הוצאות אחזקת המדור ותשלומי המשכנתא, אני מורה על מחיקת הבקשה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו