מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

חבות בתאונה בחניון תת קרקעי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באופן דומה, נקבע שאין המדובר ב"תאונת דרכים", במקרה בו הנפגעת החנתה את רכבה בחניון תת קרקעי ובעודה יוצאת מהרכב נפלה עם רגלה השמאלית לתוך בור שהיה פעור בחניון.
כאמור, בתאונה הראשונה הצדדים אינם חלוקים בשאלת החבות, משכך יש לידון בנזקיה של התובעת בגין תאונה זו. התאונה הראשונה (24/10/11) פגיעתה של התובעת בתאונה זו אירעה עד רכב פגע ברכבה מאחור.
...
הערכת הפיצוי לאור כל האמור עד כאן, מתקבלת הערכת הנזקים הבאה: אבדן כושר השתכרות בעבר בתוספת פנסיה 35,000 ₪.
סוף דבר התביעה בגין התאונה הראשונה נדחית.
בגין התאונה הראשונה תשלם הנתבעת לתובעת סך של 134,823 ₪ בתוך 30 יום, בצירוף ריבית והצמדה עד מועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

על פי הנטען, בשעות הלילה, בעת שהתובעת פסעה בחניון התת קרקעי שבמבנה, בדרכה למעלית המובילה לדירתה, החליקה ונפלה, כתוצאה מכתם שמן גדול, שהשתרע על ריצפת החניון (להלן: "כתם השמן").
לסיכום: התאונה אינה תאונת דרכים כמשמעה בחוק הפלת"ד. שאלת החבות הנזיקית מה גרם לנפילת התובעת? התובעת ובתה הגב' הדר אורן (להלן: "הבת"), העידו כי, הן ובעלה של התובעת ירדו בחניון מרכב נהוג ע"י בעלה של הבת, היו בדרכם למעלית המובילה לדירת התובעת.
...
גדר המחלוקות בשאלת החבות לטענת הנתבעות, התאונה הינה "תאונת דרכים" כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") וכי על כן דין התביעה כנגדן להידחות בהעדר עילה.
לטענת חגי, ככל שיקבע כי התאונה אינה תאונת דרכים: הנתבעת התחייבה לבטחו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, במסגרת השירותים שהתחייבה לספק לו, ושעבורם הוא ושאר דיירי הדיור המוגן משלמים סכומים לא מבוטלים מדי חודש בחודשו; הינו נכלל כמבוטח בפוליסת הפניקס; לפיכך, מנועות הנתבעות מלהגיש הודעתן כנגדו ודינה להידחות עקב כך. אשר לטענת הנתבעות כי פוליסת הרכב מכסה חבות נזיקית – חגי מצטרף לטענותיהן בעניין זה. לחילופי חילופין, על איילון לשפותו מכוח פוליסת הדירה ו/או פוליסת הרכב המכסה גם חבות נזיקית.
סיכום להלן סיכום נזקי התובעת: הפסד הכנסה לעבר - 952,388 ₪ עזרת צד שלישי לעבר ולעתיד - 150,000 ₪ הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד - 19,841 ₪ נזק לא ממוני - 150,000 ₪ סה"כ - 1,272,229 ₪ סוף דבר לפיכך, הנני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסך של 1,272,229 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור של 23.4%, כשסכומים אלו נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק-הדין ועד לתשלום המלא בפועל.
כן הנני מחייב את הנתבעות להשיב לתובעת את אגרת ביהמ"ש, הוצאות ההקלטה והתמלול, ושכ"ט המומחים הרפואיים, (לא כולל ההוצאות בגין חוות הדעת הכלכלית), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד כל הוצאה ועד התשלום המלא בפועל.
כן הנני מחייב את הנתבעות לשלם לכל אחד מהצדדים השלישיים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 25,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

התביעה שלפני הוגשה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתביעת שיפוי מכוח סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), חוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981, וכן חוק הנזיקים האזרחיים (הטבת ניזקי גוף), תשכ"ד - 1964, בשל פגיעתו של מר תאמר בדארנה, ת.ז 303114557 (להלן: "הנפגע") בתאונת עבודה שארעה לו בחניון תת קרקעי בבית החולים רמב"ם. התאונה ארעה לפי הנטען עת עבד הנפגע בשרותה של חברת ח.ס שומר (2000) בע"מ (להלן: "המעסיק") ביום 08.04.2012 במהלך עבודת נקוי ריצפה באמצעות מכשיר מפוח אויר המופעל בדלק מעורבב בשמן.
הנתבעות 3 ו-4 הנן שתי חברות ביטוח שלפי הנטען מכסות את ארוע התאונה, בין מכוח ביטוח חבות מעבידים ובין מכוח כסוי אחר.
...
יחד עם זאת, לא שוכנעתי שיש באמור כדי לפטור כליל את התובע.
יוצא אפוא, שמחד, לא ניתן לחייב את התובע להחתים את הנפגע עצמו על תצהיר תשובות לשאלון, אך ניתן לחייב התובע – המוסד לביטוח הלאומי, עצמו לענות על השאלון.
המזכירות תשלח את החלטתי לצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

מאחר ובחניון התת קרקעי של הקניון הנידון הותקנה מעלית מיוחדת עבור נכים- הכבש הנידון לא מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות, ומותר ששיפועו יהיה גדול מ- 8%.
אילמלא נדחתה התביעה במישור החבות, היה נפסק לו פיצוי בסכום גלובאלי, על דרך האומדנא, בגין הוצאות נסיעה לטיפולים הקשורים בתאונה, בהיעדר פירוט נידרש ואסמכתאות, בשיעור כולל של 2,000 ₪.
...
אלמלא נדחתה התביעה במישור החבות, הדרישה לפיצוי בראש נזק זה הייתה נדחית, בהעדר סבירות וראיות.
סוף דבר בהתאם לאשר נקבע בפרק העוסק בשאלת החבות ומהטעמים שפורטו - התביעה נדחית.
מאותו טעם, באופן חריג ולפנים משורת הדין – אני מורה על פטור לתובע מיתרת האגרה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לא נטען כי גרסת התובע איננה מקימה חבות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והמחלוקת נסבה אך על אמיתות גרסתו העובדתית של התובע.
במכתבו לנתבעת מיום 6.10.05, שלושה חודשים לאחר התאונה, מעלה עו"ד חרל"פ את הגרסה שלהלן: "ארז הוא תקליטן והינו בעל רכב מסחרי גדול מסוג GMC. ביום הארוע בשעות הערב הוא הגיע לביתו המדובר בבנין מגורים גדול שיש בו חניון תת קרקעי גדול.
...
והשווה לעדותו בבית המשפט: "אין לי סיבה שאחרי התאונה הזאת המנוע לא יהיה מדומם וזה לא משנה את מה שאמרתי קודם. קורה לא אחת ולא שתיים שכתוצאה מהתאונה, מהאימפקט, המנוע נכבה במקום ולכן אין לי בעיה אם זה שהמנוע נמצא מדומם". ובהמשך: "בדקתי יותר מ-1000 תאונות, בחלק ניכר מהן יש תיבות הילוכים אוטומאטיות ובסופו של דבר, אנחנו מוצאים אותם אחרי התאונה עם מנוע מדומם...
לסיכום, יש לקבוע כי התובע נפגע בתאונת דרכים והנתבעת חבה בנזקיו.
הנתבעת תשלם לתובע, בגין שלב זה של הדיון, את הוצאות העדים, את הוצאות חוות דעת המומחה מטעמו ושכר הופעתו, וכן שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ש"ח בצרוף מע"מ כחוק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו