מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זכותה של האם לעשות ברכושה כרצונה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב-ע"א 653/97 חברת מרכז ברוך וצפורה נ' עירית תל-אביב-יפו פ''ד נג(5) 817 (להלן: "עניין צפורה") נקבע, כי: "ועדות התיכנון והבנייה הן גופים צבוריים בעלי סמכויות סטאטוטוריות, סמכויות המעניקות להן מעמד של שליטה ופקוח ומאפשרות להן להתערב בזכותו של אזרח לעשות ברכושו כרצונו. לעניין זה קבע השופט ד' לוין, בע"א 196/90 ירמיהו עיני, חברה לבנין בע"מ נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה קריות ... כי בשל סמכויות אלה ניתן לייחס לרשויות התיכנון והבנייה חובת זהירות מושגית כלפי גופים (בעניינינו, בעלי הקרקע) הנזקקים, לשם קידום עסקיהם, לאישור תכניותיהם ולקבלת היתרי בנייה. רשויות אלה צריכות לצפות, כך נקבע שם, כי בדרך הפעלת סמכויותיהן עלולות הן לגרום נזק כספי לאותם גופים (ראה גם: ע"א 324/82 עריית בני-ברק נ' רוטברד וע"א 119/86 קני בתים בע"מ נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה, נתניה)" (כב' השופט אריאל).
...
עם זאת, סבורני כי בענייננו לא נודעת נפקות לאי-מתן ההודעה, בכל הנוגע לכיסוי הביטוחי, כפי הוראות סעיפים 22 ו-24 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.
סוף דבר בהינתן נסיבותיו הייחודיות של העניין, התרשמתי כי אין המדובר במקרה מתאים להטלת אחריות על הנתבעות.
ביתרת טענות הצדדים לא מצאתי ממש ולאור המקובץ, התביעה וההודעה לצד שלישי נדחות בזה.

בהליך ת"ע (ת"ע) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בצוואת המנוחה (ז.) הוקנתה לבת הזכות לצוות את רכושה (כולל רכוש אמה) למי שיהיה קרוב אליה ויטפל בה. על אף שדבר לא עמד בדרכה, ד. ז"ל בחרה שלא לעשות כן, למעט צוואותיה בכתב יד להורשת נכסים מסויימים למר ר., מבלי להתייחס במילה או ברמיזה לרכוש אשר אותו ירשה מאמה ויש בכך להעיד כי ד. ז"ל בחרה לכבד את רצונה של אמה.
יש לקיים את רצונה של המנוחה (ז.) להוריש למאן דהוא, ובמקרה שבכאן – למר מ., על פני הורשה לקרובי מישפחה עלומים שכלל לא הכירה, מעולם לא פגשה, לא ידעה על קיומם כלל, ואשר גם הם ככל הנראה, לא ידעו על קיומן של המנוחות או שידעו והתעלמו ממצבן הקשה, לא טרחו להגיע לארץ לסייע להן או ליצור עימן קשר, והדבר מעיד כי הם אינם עונים לנדרש על פי צוואתה של האם (ז.) לעניין הטיפול בבתה, וכך ברור שהמנוחה (ז.) תעדיף להוריש את רכושה למר מ. ולא לקרובי המשפחה.
...
לסיכום, לפי כל דרך, מר מ. הוא היורש היחידי, או בהתאם לצוואתה האחרונה של ד. ז"ל, צוואת "שכיב מרע", או בדרך פרשנות צוואתה של האם (ז.), בהיותו המטפל והדואג לבת ד. ז"ל. טענותיו של מר ר. אין חולק כי עו"ד ש. וא. לא טיפלו בד. ז"ל עד אחרית ימיה כפי הוראות הצוואה, הם אף זנחו את תביעתם ולא הגישו סיכומים.
סוף דבר · תביעתה של עו"ד פ. לפרשנות צוואה – נדחית.
..למעט הוראותיה בדבר "יורש אחר יורש". · תביעתו של מר מ. לקיום צוואתה של ד. ז"ל "שכיב מרע" – נדחית.
· תביעתו של מר ר. למתן צו ירושה אחר המנוחה ד. ז"ל ותביעתו להתנגדות מתן הצו בתביעת קרובי המשפחה – נדחות.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

הגם אם כטענת התובעת, הנתבע הבטיח לה כי "ידאג לה" למשך כל חייה, רצון הצדדים היה להחריג את זכויות הפנסיה ולכך התכוונו הם בהסכם עליו חתמו, הרי שלעת פירוד ומשעה שכפי שקבעו הצדדים כי במקרה פרידה אין להסכם תוקף, הרי שזכותו של הנתבע לעת פרידה לשנות בחירתו, לעשות ברכושו או בזכויותיו כרצונו וכבחירתו.
...
אין בידי לקבל טענתה, כפי שעלתה בשאלות ב"כ כי אין לראות בהסכם כמבוטל שכן הודעתה של התובעת ניתנה ב"עידנא דריתחא".
סוף דבר תביעת האשה לסעד הצהרתי כידועה בציבור מתקבלת באופן אותו פירטתי בפסק הדין.
תביעת האשה לקבלת זכויות הפנסיה של הנתבע או חלקן נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

10 ,5 , הדבר עולה הן מלשון צוואתה של ב', שכאמור נערכה יחד והן מהאמור בסעיפים לצוואת המנוח, שם פורטה זכותה של ב' לעשות ברכוש שתקבל כרצונה, למעט המיגבלה בעיניין הורשת יתרת הזכויות רק לילדי הצדדים.
ואדגיש לשם כך את הדברים שאמר מ', עם תחילת עדותו: – פרוטוקול עמ' 39 שורה "אני רוצה להיתנצל על המצב המר שנקלענו אליו". כמו גם לדברים שכתב בהתנגדות שהגיש, על השלום ששורר בינו לבין אמו ועל משאלתו הכנה כי הצדדים יגיעו להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט (סעיף 3 להתנגדות).
...
14 ֹ שיש מצידו, , לכל אורך ההליך, על הקושי הקיים ' יחד עם זאת, בשים לב לדבריו של מ בניהול ההליך, לצד ניסיונות הפשרה שהיו בין הצדדים, לכל אורך ההליך, בסיוע באי כוחם, סבורני כי ככל שכך אכן נאמר למ', על ידי אביו, הוא יקיים את מצוות אביו המנוח.
לאור האמור אני דוחה גם דרישה זו. לסיכום הפרק הרכושי – אני דוחה עתירותיה של ב'.
60.1 אינני מקבלת דרישתה של ב' לקבוע כי העיזבון כולל רק את מחצית הזכות במגרש בג'.

בהליך שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בפתח הדברים יובהר המובן מאליו, והוא כי אדם רשאי לעשות ברכושו כרצונו, בהתאם לעיקרון היסוד אשר קובע חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962: "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.
אשר להעברת התכשיטים שהיו שייכות לאימה המנוחה של התובעת, הנתבעת ציינה בכתב ההגנה כי העבירה התכשיטים לאחיותיה של האם, על פי הנחיות המנוח.
...
הנתבעת אמנם סייעה למנוח, אך המנוח לא היה תלוי בה, ועל כך יעיד הטיול שערך המנוח לביתה של התובעת בארה"ב. · טענת התובעת לגבי צמצום קשרי המנוח עם אחרים ביזמת הנתבעת, אף היא נדחית, מאותו טעם שצויין לעיל.
סוף דבר, על יסוד כל האמור לעיל, נפסק כדלקמן: התביעה נדחית בזאת.
פעולות המנוח בחייו תקפות הן. התובעת תשלם הוצאות הנתבעת לרבות שכ"ט עו"ד בגובה 30,000 ₪ בצירוף מע"מ, תוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו