מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זכות עמידה בעתירה מנהלית

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

אשר למקומות בהם ביקר בית המשפט, טענה כי מדובר במקום אחד שהנו דרך ללא מוצא ומכל מקום מרבית האזורים הנ"ל שייכים לגופים ממשלתיים אחרים, מע"צ, רמ"י ואלה לא צורפו כלל להליך זה. היא שבה על טענתה כי קיימות דרכי גישה "נחמדים מאוד לשכונת העותרים". כן שבה על טענתה כי זכות העמידה של העותרים אינה מוחלטת והם מבקשים בעתירה זו להכריע "בריב שאינו שלהם", כך לגבי הטענות באשר להצבת פחי אשפה סמוך למיתחם ההייטק הנ"ל. אשר להפניה לרע"פ 7861/03 טענה כי מדובר בהליך פלילי ולא הליך מנהלי, שעה שהתובע/מאשים שם היה המשרד להגנת הסביבה ואין ליישם האמור שם על ענייננו שהנו עניין מנהלי.
...
סבורני כי בפרסומים הנ"ל יהיה כדי להגביר הן את המודעות לצורך בהימנעות מהשלכת הפסולת הנ"ל והן את ההרתעה מפני השלכתה.
לא מצאתי לקבל את הסעד המחייב את המשיבה להקים אתר פסולת משום ששוכנעתי שאתר כזה כבר קיים ויכול לקבל פסולת מן הסוג מושא העתירה.
סיכומו של דבר פעולות הניקיון עליהן הוריתי בסעיף 51 לעיל, תבוצענה לא עד יאוחר מיום 01/03/22.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כפי שכבר נאמר בהחלטת ביה"ד מיום 13.8.22, "על פניו קיימת זכות עמידה לתובע", שכן התובע עותר לבחינה מנהלית של החלטת רשות ציבורית (הנתבעת) למינוי (הנתבע 2) לתפקיד לאחר בחירתו במיכרז (243/17).
...
ביום 2.8.22 הגישו הנתבעים 1-2 תשובה לתגובת התובע בה הם חזרו על עיקר טענותיהם ולא מצאנו מקום לפרטה.
סוף דבר הבקשה נדחית.
לאור כל האמור, התובע יודיע עד ליום 1.11.22 אם הוא עומד על המשך ההליך.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

העותרים מס' 7 ו-8 לא היו צד להתנגדות ולהליכים הקודמים ועל כן אין להם זכות עמידה וזכות להגיש עתירה מנהלית.
...
מקובלת עליי טענת המשיבה לפיה היא איננה גוף חוקר ואין בידה לחקור את טענת העותרים לעניין התצהיר האמור.
התוצאה סיכומו של דבר שוכנעתי, כי החלטת הוועדה היא החלטה מקצועית ומנומקת המבוססת על נימוקים תכנוניים סבירים והיא התקבלה בסמכות ולאחר שהוועדה ערכה הליך כדין.
לאור כל המפורט לעיל, העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הקף הבקורת השיפוטית על החלטות ועדת האכיפה וזכות העמידה של הרשות בעתירה נגד החלטותיה ה.1 הקף הבקורת השיפוטית על החלטות ועדת האכיפה סעיף 52סא לחוק ניירות ערך קובע כדלקמן: "(א) עתירה מנהלית כאמור בסעיף 42ה לחוק בתי-המשפט, על החלטת המותב כאמור בסעיף 52נא תוגש בתוך 45 ימים מיום שקבל את החלטת המותב.
...
ז.4 אחריות החברה להפרה של הטעיית הרשות בדומה להטלת אחריות על החברה להפרות הדיווח, אני סבור כי היה מקום להטיל על החברה אחריות גם להפרה של הטעיית הרשות, הן מכח אחריותו של אדרי והן מכח אחריותו של רוט, וכי התקיימו לעניין זה המבחנים שנקבעו בנושא בעניין מליסרון.
לפיכך, אין מנוס מקביעת דיון להשלמת טיעון בעניין זה, במסגרתו תידון גם טענת החברה לפיה אין להטיל עליה כל אמצעי אכיפה משעה שהדבר לא התבקש בעתירה, וכן תיבחן האפשרות שאורה על השבת הדיון למותב הוועדה לצורך קביעת אמצעי האכיפה.
סוף דבר נוכח כל האמור, העתירה מתקבלת לעניין אחריות החברה להפרות הדיווח שיוחסו לה ואחריות המשיבים להפרה של הטעיית הרשות.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עותר צבורי – זכות עמידה ושאלת הסמכות העניינית ואי צירוף משיבים דרושים לעתירה אשר לשאלת הסמכות העניינית, אף שיש יסוד לטענה שההתקשרויות מצויות בשלב החוזי, הרי שהחלטות המועצה לקיים ההתקשרויות בפטור ממכרז, הן במהותן גם החלטות מנהליות של רשות במילוי תפקידה הצבורי על פי דין.
...
משנמצא שיש לדחות את העתירה מטעמי שיהוי, ממילא לא נדרש בית המשפט לשאלה המהותית בדבר פטור ממכרז, ולא נדרשת הרחבת היריעה.
על כן, הבקשה בעניין זה נדחית.
סוף דבר לאור השיהוי המשמעותי בהגשת העתירה, בדגש על השיהוי האובייקטיבי לנוכח השלב המתקדם של ההתקשרויות שביטולן מתבקש והסתמכותם של המשיבים עליהן, ובשים לב לכך שכל אחת מהן היא בגדר 'מעשה עשוי', העתירה נדחית על הסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו