מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זכות ההתגוננות בהליך בנקאי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מאידך גיסא ישקול בית המשפט גם את זכות הנתבע להיתגונן בהליך דיוני רגיל (בשונה מהליכי הוצאה לפועל) אשר הוכרה כזכות דיונית בסיסית הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות המוכרת כזכות יסוד חוקתית.
המבקש לא מסביר כיצד או מי לדעתו זייף את החתימה, לא מתייחס לקרבה המשפחתית שבין נוטל ההלוואה למי אשר חתמו כערבים להחזר ההלוואה מול הבנק המשיב, ומעל הכל – אינו מתייחס לתצהירו הוא, אשר הוגש ללישכת ההוצאה לפועל, שם הצהיר כי "נסיבות הסתבכותו הכלכלית היא בחתימה על ערבות עבור בן דודו" כאשר בן דודו של המבקש הוא מר אמיר יונס – מי אשר נטל את ההלוואה מושא הליך זה. לא ניתן כל הסבר מאין ידועים היו הדברים לבאת כוחו שאישרה את התצהיר האמור.
...
בפני בקשת רשות להגן אשר דינה להידחות.
בתגובה לבקשה טען המשיב כי מתנהל תיק הוצאה לפועל, בין השאר, כנגד המבקש, הוא ידע אודותיו ועל כן דין הבקשה להידחות.
לאור האמור מסקנתי היא כי בקשת הרשות להגן אינה מעלה הגנה אמתית.
בשים לב לטעמים המנויים לעיל גם טענה זו היתה נדחית על ידי לו היתה מועלית, ולא היא.
סוף דבר בקשת הרשות להתגונן נדחית על ידי בזאת.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מאידך גיסא ישקול בית המשפט גם את זכות הנתבע להיתגונן בהליך דיוני רגיל (בשונה מהליכי הוצאה לפועל) אשר הוכרה כזכות דיונית בסיסית הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות המוכרת כזכות יסוד חוקתית.
עוד נקבע בפסיקה כי אין הנתבע חייב לשכנע את בית המשפט שטענותיו אמת ודי להראות כי הגנה אפשרית בפיו, אף בדוחק, ובית המשפט יהא חייב ליתן לו רשות להיתגונן (ראו למשל ע"א 101/89 עזרא ששון נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ (15.6.2009)).
...
מסקנתי זו נשענת לא רק על כל האמור לעיל, אך לא רק: היעדרותו של המבקש מהדיון, בקשת המשיבה להכרעה בהתאם לתקנה 20 לתקנות וטענות ב"כ המבקש בדיון בהקשר זה והעובדה כי המבקש לא עשה דבר בנוגע לטענתו לצירוף הדיון בתיק זה לתיק שנפתח בעניינה של החברה - כל אלה מעלים רושם כאילו מטרת המבקש היא עיכוב הדיון בתיק זה בלבד.
אני קובעת כי אין בטענות המבקש כאן כל טענת הגנה אשר נותרה לעמוד מול טענות המשיבה בתגובתה הנתמכת במסמכים מתאימים, בעניינם לא נטען דבר.
בנסיבות אלה אף בהתחשב ברף הראייתי הנדרש בשלב זה של הדיון - מסקנתי היא כי דין ההתנגדות להידחות.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מאידך גיסא ישקול בית המשפט גם את זכות הנתבע להיתגונן בהליך דיוני רגיל (בשונה מהליכי הוצאה לפועל) אשר הוכרה כזכות דיונית בסיסית הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות המוכרת כזכות יסוד חוקתית.
עוד נקבע בפסיקה כי אין הנתבע חייב לשכנע את בית המשפט שטענותיו אמת ודי להראות כי הגנה אפשרית בפיו, אף בדוחק, ובית המשפט יהא חייב ליתן לו רשות להיתגונן (ראו למשל ע"א 101/89 עזרא ששון נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ (15.6.2009)).
...
מכל הממצאים האמורים אני סבורה כי אין לומר כבר בשלב זה שהגנתה של המבקשת הנה הגנת בדים.
עם זאת, באיזון טענות הצדדים ובשים לב לטענות המועלות על יד המבקשת שלא בצורה מפורטת דיה ובשים לב לעיתוי הגשת תצהירו של מר שטיינברגר – אני מורה כי בכפוף להפקדת סך של 41,000 ₪ בתוך 30 יום – תתקבל התנגדות המבקשת.
המזכירות תמציא החלטתי לצדדים ותקבע תז"פ ליום 28.6.23.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מאידך גיסא ישקול בית המשפט גם את זכות הנתבע להיתגונן בהליך דיוני רגיל (בשונה מהליכי הוצאה לפועל) אשר הוכרה כזכות דיונית בסיסית הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות המוכרת כזכות יסוד חוקתית.
עוד נקבע בפסיקה כי אין הנתבע חייב לשכנע את בית המשפט שטענותיו אמת ודי להראות כי הגנה אפשרית בפיו, אף בדוחק, ובית המשפט יהא חייב ליתן לו רשות להיתגונן (ראו למשל ע"א 101/89 עזרא ששון נ' בנק המזרחי טפחות בע"מ (15.6.2009)).
...
משנקט המבקש במועד ספציפי בו נודע לו על ההליכים שננקטו כנגדו בתיק ההוצל"פ וברור מטענותיו כי פרק הזמן שחלף למן הגילוי ועד הגשת ההתנגדות הנו קצר ועומד על 8 ימים בלבד, אני מוצאת להיעתר לבקשה להאריך המועד להגשת ההתנגדות עד למועד הגשתה בפועל.
בית המשפט אינו נדרש לקבוע האם יש לו לנתבע סיכוי להוכיח את הגרסה שבהגנתו הנטענת ויש להסתפק במסקנה כי ככל שתתקבל הגרסה כי אז יש לנתבע סיכוי כלשהו להצלחה.
המזכירות תמציא לצדדים החלטתי ותקבע תז"פ ליום 29.6.23.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מאידך גיסא ישקול בית המשפט גם את זכות הנתבע להיתגונן בהליך דיוני רגיל (בשונה מהליכי הוצאה לפועל) אשר הוכרה כזכות דיונית בסיסית הדומה בטיבה לזכות הגישה לערכאות המוכרת כזכות יסוד חוקתית.
מן הכלל אל הפרט משעסקינן בתביעה שטרית ואין חולק כי הצדדים הינם צדדים רחוקים לשטר, הרי שבהתאם להילכת טל טריידינג – רע"א 8301/13 טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (24.11.2015) [פורסם במאגרים משפטיים] – זכות המשיבה תגבר על זכות המבקשת כמושכת השטר בנסיבות בהן הופרה עסקת היסוד והמבקשת לא קיבלה ערך בעד השיקים רק כאשר המשיבה תוגדר אוחזת כשורה.
...
טענות המבקשת לכישלון תמורה כנגד המשיבה נדחות על ידי משהוכח על ידי המשיבה היפוכו של דבר ומתן תמורה למסבי השיקים אשר הסבו את השיקים מושא ההתנגדויות לידי המשיבה כדין בנסיבות.
מבלי לקבוע דבר לעניין האמירה המצוטת לעיל מפי נציג המבקשת "מתחייב וערב אישית לפרעון החוב המבוטא בהמחאות" - אני קובעת כי דין ההתנגדות להידחות.
סוף דבר אני מורה על דחיית ההתנגדויות מושא 2 התיקים אשר יושבו לבצוע בלשכת ההוצל"פ. מחייבת את המבקשת בהוצאות המשיבה בסך 2,500 ₪ אשר יתווספו לסכום החוב בתיקי ההוצל"פ. ערעור בהתאם להוראות הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו