מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי נאשם מתקיפת מתלונן בסכין בבר

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיון בהודעה שנייה מיום 24.1.19 (מיסמך 30), מעלה גרסה מבולבלת, קטועה ולא עקבית, כמודגם בדברים הבאים: בתחילה טען הנאשם שהמתלונן ניכנס אליו הביתה לבדו החל לתקוף אותו, ואז הוא ואישתו דחפו אותו החוצה וניסו לסגור את הדלת, אך הוא חזר וניכנס פנימה והגיע "לאיזור של השולחן, 2-3 מטרים מהכניסה". על פי גרסה זו, בשלב זה נטל סכין ודקר את המתלונן, בלשונו: "...לא יודע איפה היה הסכין עם הידית האדומה ואז לקחתי את הסכין. הילדים צרחו. נתתי בו. לא זוכר איפוא חתכתי אותו. בבטן" (שורות 4-5).
טענת ההגנה בדבר תחולת סייג הגנת בית מגורים או הגנה עצמית בסיכומיו העלה ב"כ הנאשם טענה, כי יש לזכות את הנאשם מפני שעומדת לו הגנת בית המגורים, הקבועה בסעיף 34י1 לחוק, או לחילופין, סייג ההגנה העצמית הקבוע בסעיף 34י לחוק.
...
כמו כן, המתלונן ובנו העידו, שהבן מעד על דלת הכניסה של הדירה, ואף המתלונן העיד על עצמו כי כנראה נגע בדלת הדירה, ומכאן, שאין חולק על עובדה זו. סיכומו של דבר.
מחדלים אלה ביחס לפעולות החקירה אמנם קיימים, ואולם, הגם שאיני מקילה ראש בפגיעה המובנת בנאשם בשל אי בצוען, במקרה דנן, בו שוכנעתי מעבר לכול ספק בהתקיימותן של הנסיבות העובדתיות המבססות את אשמת הנאשם, איני סבורה, שהיה בכוחם של פעולות חקירה נוספות לחשוף צדדים אחרים של האמת.
אחרית דבר אשר על כן, לאור כול האמור ובהתאם לקביעותי המפורטות בגוף הכרעת הדין, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, בשל תיקון כתב האישום המשמעותי ולנוכח העובדה שהמתלונן והאחרים לא עמדו לדין ביקש לזכות את הנאשם וטען כי אין לשקול ענישה בתיק זה. דיון והכרעה מיתחם העונש הערך החברתי אשר נפגע כתוצאה מהעברות שבוצעו על ידי הנאשם הנו שמירה על גופו של הזולת מפני פגיעה.
מן הצד השני, לא ניתן להיתעלם מכך שמדובר בארוע אותו יזם המתלונן עם חבריו אשר תקפו את הנאשם ואחיו לאחר שהצטיידו לצורך כך בסכין ומוטות ברזל.
...
הם אכן ביצעו את המתוכנן ודלקו אחרי הנאשם ואחיו והמתלונן אף דקר את אחיו של הנאשם, אשר מלכתחילה היה גם הוא נאשם בתיק זה. אין באמור על מנת להצדיק בשום אופן את העבירה אותה ביצע הנאשם, אך יש בכך על מנת להשפיע באופן משמעותי על קביעת המתחם בנסיבותיו הספציפיות של אירוע זה. לנוכח האמור לעיל, אני קובע כי מתחם הענישה באירוע זה נע בין 3 חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות ועד ל- 15 חודשי מאסר בפועל, לצד ענישה נלווית.
הנאשם בחר, במסגרת הסדר עם המאשימה להודות בכתב האישום המתוקן ולהיות מורשע בגין כך. הנאשם לא ביקש לחזור בו מהודאתו או לשנות את ההסדר אליו הגיע עם המאשימה.
אשר על כן , אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

קשה לקבל את הסברו של הנאשם, כי לא רצה לסבך את המתלונן (עמ' 66 ש- 18 לפרוט'), אותו טען שכלל אינו מכיר (ת/15 ש 108), במיוחד לאור העובדה שהוטחו בו החשדות אשר עלו מגירסת המתלונן, לגבי ניסיון תקיפתו ואיומים ברצח כלפי המתלונן, בטרם נתפס הנאשם עם הסכינים (ת/15).
סוף דבר אני מורה על זכוי הנאשם מעבירות תקיפה ואיומים, ומרשיעו בעבירה של החזקת סכין.
...
הדברים עולים בקנה אחד עם מהלומת האגרוף אותה הטיח המתלונן בפניו של הנאשם, כאמור לעיל, ומחזקים את המסקנה כי הנאשם לא תקף את המתלונן ולא ניסה לתקוף אותו.
לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי לא עלה בידי הנאשם להוכיח מטרה כשרה בהחזקת הסכינים ברף הראייתי הנדרש, זאת בזמן ובמקום בהם הוחזקו על ידו.
סוף דבר אני מורה על זיכוי הנאשם מעבירות תקיפה ואיומים, ומרשיעו בעבירה של החזקת סכין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לדעת ב"כ המאשימה, העובדה שהמתלוננת גדפה את הנאשם במהלך הויכוח ביניהם, לא צריכה לקבל משקל של ממש בגזירת עונשו של הנאשם, ולו מהטעם, שיכול היה לבחור במספר רב של דרכי תגובה, ואף לא אחת מהן כוללת את תקיפת המתלוננת, לא כל שכן באמצעות סכין.
ולראיה, מאז עלייתו ארצה בשנת 1991, רוב שנותיו היה הנאשם דר רחוב, מקבץ נדבות וחי בשולי החברה, וחרף זאת לא היה מעורב בפלילים – עובדה שצריכה, לטעמה, להיזקף לזכותו.
...
לאור כול האמור, אני קובעת שמתחם העונש ההולם לגבי הנאשם נע בין 4 עד 8 שנות מאסר בפועל.
מיקומו של הנאשם בתוך מתמחם הענישה סיכומו של דבר, על יסוד מכלול הנתונים והשיקולים העומדים בפניי ובהתאם לעיקרון ההלימה, הגעתי למסקנה, שיש למקם את עונשו של הנאשם במחצית מתחם העונש ההולם.
סוף דבר אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 6 שנות מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו החל מיום 31.10.19 12 חודשי מע"ת והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא על עבירת אלימות מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

"תוך כדי שמיעת העדות ניתן היה כימעט לחוש את חוויית הפחד – המתלוננת נאבקה על חייה – פשוטו כמשמעו. אדם זר ארב לה, ניגש אליה בשעת לילה כשיצאה ממכוניתה, והחל תוקף אותה בסכין. כשהצליחה להסתגר בתוך מכוניתה ניסה הנאשם פעם אחר פעם לפתוח את דלת הרכב, בעודו מחזיק בסכין בידו האחרת, באמצעותה ניסה שוב ושוב לפגוע במתלוננת" (פסקה 8 להכרעת הדין).
בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את ערעור המבקש, זיכה אותו מגרימת חבלות, והרשיעו בתקיפה "סתם". כפועל יוצא מכך קיצר את עונשו והעמידו על 6 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.
הנאשם הורשע בהתאם להודאתו בעבירות איומים, תקיפה, החזקת סכין, הפרעה לשוטר, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, זאת בגין עבירות שהפנה סתם כך כלפי עוברי אורח.
...
הנני מורה בזה בהסכמת הצדדים על תיקון טעות בהכרעת הדין, כך שבמקום עבירת התקיפה בה הורשע הנאשם, אני מרשיעו בעבירת ניסיון תקיפה, לפי סעיפים 379 ו-25 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין).
אשר לשאלת תחולת המאסר על-תנאי בגין עבירת אלימות מסוג פשע (אשר יופעל בשל הרשעתו בהחזקת סכין), מקובלת עליי טענת המאשימה לפיה בנסיבותיו של תיק זה, בו הסכין שימשה את הנאשם לביצוע עבירת אלימות, הרי שעצם החזקתה שלא כדין יצרה סיכון מפני התרחשות מעשה אלימות, משמע, עונה על הגדרת התנאי.
סוף דבר, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 24 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת שני מאסרים מותנים, בני 10 חודשים ו-5 חודשים (ת"פ 59125-01-18, גזר דין מיום 9.10.18).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו