מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי נאשם בשל הספק

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הכרעת דין בהתאם לסעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב- 1982 אני מודיע על זכוי הנאשמות מחמת הספק הסביר, ולהלן נימוקיי.
...
דיון והכרעה: לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בכל המסמכים ומדיה דיגיטלית שהוגשו לי בתיק זה אני סבור כי המאשימה לא הצליחה להוכיח את אשמת הנאשמות מעל לכל ספק סביר.
יוצא אפוא, עסקינן בעד שהיה תחת השפעת אלכוהול טרם-במהלך-ולאחר האירוע נשוא הכרעת דין זו, ולו משום כך לא ניתן לסמוך על גרסתו.
טענת הנאשמות לפיה המאשימה נקטה באכיפה בררנית בין הנאשמות למיתר – נדחית, שהרי, נתנאל אישר בחקירתו כי ייתכן ומיתר הרביצה לו (עמ' 60, שו' 29-30 לפרו').

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור לעיל, הוכיחה בפני המאשימה את האישום הראשון המייחס לנאשם ניכוי מס תשומות שלא כדין ומסירת דו"ח או מיסמך כוזב בנוגע לחשבוניות נשוא החברות המפורטות באישום זה למעט בנוגע לחשבוניות נשוא חברת בסיס הבניה, אשר לגביהן מצאתי לזכות הנאשם מחמת הספק.
...
טענת הנאשם ביחס לטעות שבוצעה בעניין החשבונית של חברת סקאיה לעניין הקטנת סכום המס כמו גם לעניין הגשת חשבונית אחת בלבד בנוגע לחברת א.ח.מ בניה ופיתוח, אין בה כדי להביא למסקנה בדבר העדר כוונה להתחמק מתשלום מס. הנאשם הביא את החשבוניות השונות לטיפול הנהלת החשבונות מבלי שבדק כל חשבונית בפני עצמה כפי שאישר בחקירתו וכן בגרסת מנהל החשבונות.
הגשת החשבוניות להנהלת החשבונות לצורך ביצוע ניכוי מס התשומות גם ביחס לאותן חברות שאין לגביהן הסכם התקשרות, כאשר לא ניתן ללמוד על זהות הצד לעסקה וכאמור בעל החברה אינו מכיר את הנאשם או החברה אותה ניהל מביאים למסקנה כי החשבוניות הוגשו מתוך כוונה לצמצם את החבות במס, הא ותו לא. בסיום הדברים מצאתי לנכון לציין כי לא מצאתי משקל של ממש בטענה המקדמית שנטענה בנוגע לשיהוי.
לאור כל האמור לעיל, הוכיחה בפני המאשימה את האישום הראשון המייחס לנאשם ניכוי מס תשומות שלא כדין ומסירת דו"ח או מסמך כוזב בנוגע לחשבוניות נשוא החברות המפורטות באישום זה למעט בנוגע לחשבוניות נשוא חברת בסיס הבניה, אשר לגביהן מצאתי לזכות הנאשם מחמת הספק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

משנותרה שאלה אמתית האם הנאשם 2 אכן עזב את העסק וביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, יש מקום לזכותו מחמת הספק, שכן "הספק הסביר נועד למקרה בו לאחר סיום הליך שמיעת הראיות ותהליך קביעת העובדות – המסקנה אינה ברורה. אף אם נוטות המאזניים לכיוון האשמה – לא די בכך במשפט הפלילי. ההיפך הוא הנכון. די בכך כדי לזכות אך לא להרשיע." (ע"פ 9809/08 ארנלדו לזרובסקי נ' מדינת ישראל (25.11.2010).
...
משנותרה שאלה אמתית האם הנאשם 2 אכן עזב את העסק וביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, יש מקום לזכותו מחמת הספק, שכן "הספק הסביר נועד למקרה בו לאחר סיום הליך שמיעת הראיות ותהליך קביעת העובדות – המסקנה אינה ברורה. אף אם נוטות המאזניים לכיוון האשמה – לא די בכך במשפט הפלילי. ההיפך הוא הנכון. די בכך כדי לזכות אך לא להרשיע." (ע"פ 9809/08 ארנלדו לזרובסקי נ' מדינת ישראל (25.11.2010).
סוף דבר בהתאם לכל האמור לעיל אני מחליט כדלקמן: נאשם 1 לאחר שאשמתו של נאשם 1 הוכחה מעבר לספק סביר, ולאחר שנדחו טענות ההגנה, אני מרשיע את נאשם 1 בכל העבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום.
נאשם 2 נוכח הספק הסביר המתעורר ביחס למעורבות נאשם 2 באירועים נשוא כתב האישום, אני מורה על זיכויו מחמת הספק מכל העבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור לעיל , וכפי שכבר הודעתי זה מכבר – זכוי הנאשם, מחמת הספק, מכל המיוחס לו בכתב האישום.
...
לאחר שהתרשמתי באופן בלתי אמצעי מהעדים ובחנתי את מכלול הראיות ואת תוכן סיכומי הצדדים , הגעתי לכלל מסקנה כי עלה בידי ההגנה לבסס קיומו של ספק סביר.
לאור כל האמור לעיל , וכפי שכבר הודעתי זה מכבר – זיכוי הנאשם, מחמת הספק, מכל המיוחס לו בכתב האישום.
ובאשר לעתירת המאשימה להרשיע את הנאשם בעבירה שלא בה זיכרה בכתב האישום (עבירת ביטוח) וגם לא נאמר דבר לגביה גם במהלך הדיון בכל דרך או אופן כעבירה שכביכול עולה מהראיות, וגם , בנוסף, ללא כל מתן אזהרה ואפשרות ראויה להתגונן, הרי שעתירה זו של התביעה להרשעה בעבירת ביטוח נדחית מכל וכל (וראה נא הערתי בעניין זה בפתח הדברים לעיל).

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

התוצאה המתחייבת, לדעתי, מהאמור, היא זיכויו של הנאשם, מחמת הספק, מהעבירה שיוחסה לו. אריאל ואגו, סגן הנשיאה אב"ד כב' השופט א' אינפלד: אני מסכים עם התוצאה אליה הגיע חברי, ועם חלק משמעותי מנימוקיו.
...
יחד עם זאת, אני סבור שכן יש משקל לעצם העובדה שהמתלוננת, בסערת נפשה, התקשרה למשטרה להתלונן על ס' ואמרה דבר שאינו אמת.
סיכומו של דבר, הן הנאשם והן המתלוננת עשו רושם מהימן, אם כי רק לעדות המתלוננת יש חיזוקים ממשיים וסיוע.
המסקנה היא אפוא, שלמרות שגרסת המתלוננת הוכחה הרבה מעבר למאזן ההסתברות, יש בפרשת ההגנה כדי לעורר ספק סביר ביחס לאשמת הנאשם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו