מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירת תקיפת קטין

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

יובהר כי אין מדובר בזיכוי של הנאשמת משני אירועים, אלא כי סך האירועים הנו עשרה ולא שניים עשר, וכל האירועים כולם הנם אירועים בהם הנאשמת מבצעת עבירה של תקיפה כלפי הקטינים.
...
טענות ב"כ המאשימה לאישום הראשון גרסת הנאשמת בבית המשפט "אני דחפתי אותה ומשכתי אותה ואני ממש מתחרטת על כך וזה לא מעשה שצריך לעשות. החוסר סבלנות התעלתה עליי מכל הבחינות". המסקנה המשפטית המתבקשת - הנאשמת ביצעה שרשרת של פעולות אלימות כלפי הילדה, כולן יחד מהוות עבירה של תקיפה.
טענות ב"כ המאשימה לאישום השני ב"כ המאשימה מפנה לעדות הנאשמת בבית המשפט ולסרטון ונטען כי המסקנה המשפטית הינה כי האלימות שהפגינה הנאשמת, כפי שנצפית בסרטון, מופנית כלפי שני קטינים, א.ל וע.ט, ולאור האמור לעיל ניתן לראות כי הנאשמת מודה בתקיפתם באופן מלא.
כאמור, כי כל האירועים המפורטים באישום התשיעי הוכחו מעל לספק סביר, והנאשמת מורשעת בכולם, והעובדה כי היא מורשעת בעשר עבירות, ולא בשתיים עשרה, אינה נובעת מזיכוי או מכך שלא הוכחה עובדה כלשהי באישום זה, אלא מכך שנפלה טעות בכתב האישום ונכתב שתיים עשרה עבירות, כאשר מדובר בעשר.
הנאשמת מורשעת בכל שאר העבירות המפורטות בכתב האישום, כפי המפורט לעיל ביחס לכל אחד מהאישומים.
הנאשמת מורשעת בעבירות כדלקמן : עבירת תקיפה סתם לפי סעיף 379 לחוק העונשין – 32 עבירות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

באשר למסוכנותו הנטענת של המשיב, טענה באת כוחו כי קיימות נסיבות ספציפיות המצדיקות את שיחרורו לחלופת מעצר וביניהן בקשת המבקשת בסיכומיה לזכות את המשיב מעבירות של תקיפת קטין המיוחסות לו באשר לבנו; חזרתה הנטענת של המתלוננת מהאשמותיה וטענתה כי בדתן מליבה; ובקשת ילדיו של המשיב כי ישוחרר ממעצר.
...
לטענתה, השלב בו מצוי ההליך העיקרי; אופן התנהלות ההגנה; ומסוכנות המשיב מצביעים כי אין מנוס מהארכת מעצרו של המשיב עד לסיום משפטו.
סבורני כי על אף בקשתה של המבקשת לזכות את המשיב מעבירת תקיפת קטין באשר לבנו, אין הדבר מקהה את מסוכנותו הגבוהה הנלמדת מחומרת עבירות המין שמיוחסות לו. בנסיבות אלה ראיתי לקבל את הבקשה.
סוף דבר: הבקשה מתקבלת אפוא.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו, אם כן, מצאתי לזכות את הנאשם מעבירה של תקיפת קטין חסר ישע בידי אחראי, וזאת מהנימוקים שצוינו לעיל.
...
כל אלו, מוליכים למסקנה הבלתי נמנעת, כי הדברים המיוחסים לנאשם נאמרו על ידו ללא שהתעורר בליבי ספק סביר בעניין זה. תוכן הדברים, אף הוא אינו נתון בספק.
קשה עד בלתי אפשרי לשייך אמירה זו להתנהלות משפטית בין הצדדים, לסכסוך המשמורת ביניהם או לכל אי הבנה אחרת המהווה חלק מסכסוך הגירושין אשר הוצג לפני במהלך ניהולו של תיק זה. כך ביקש הנאשם לאיים על אשתו, ובכך אני מרשיעו.
הנאשם, אם כן, מורשע במיוחס לו באישומים 1 ו-4 (תקיפת בת זוג ואיומים), אך מזוכה מהנטען כלפיו באישומים 2 ו-3 (איומים ותקיפת קטין חסר ישע), והכל מהנימוקים שתוארו לעיל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2005 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לשיטתו של המערער, משקבע בית המשפט קמא כי גרסת עדי התביעה לוקה בהגזמות, מן הראוי היה לזכות אותו מעבירה של תקיפת קטין, ולו מחמת הספק.
...
לאור האמור לעיל, נותר בלבנו ספק בדבר אשמתו של המערער, ובנסיבות אלה, אין מנוס מזיכויו.
סוף דבר 18.
אנו מקבלים את הערעור, מבטלים את פסק דינו של בית משפט קמא ומזכים את המערער מחמת הספק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2008 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לסיכום: כאמור, כפי שציינתי בסעיף 1 להכרעת הדין, אני מזכה את הנאשם מחמת הספק מהעבירות של תקיפת קטינה ותקיפת הסבתא, באישום הראשון.
...
הימנעות המאשימה מהבאת אמיל לעדות, ללא מתן הסבר מניח את הדעת לכך תומכת במסקנה, שאילו הייתה העדות מובאת היא הייתה פועלת נגד טענת המאשימה (ראה קדמי על הראיות חלק שלישי עמוד 1648).
לסיכום: כאמור, כפי שציינתי בסעיף 1 להכרעת הדין, אני מזכה את הנאשם מחמת הספק מהעברות של תקיפת קטינה ותקיפת הסבתא, באישום הראשון.
אני מרשיעה את הנאשם באישום השני בשתי עבירות של תקיפת בת זוג.
באישום השלישי – אני מרשיעה את הנאשם בעבירה של תקיפת קטין ע"י אחראי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו