מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי מעבירת פיצול דירות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי האיחור במסירת הדירה הוא בהתאם לזכותה בהסכם ואינו מזכה את התובעת בפצוי.
יש ממש בחששו של עודד כי שינוי פנימי מעין זה, גם אם לא מהוה עבירה של פיצול דירה, היה עלול לעכב את מתן תעודת הגמר מטעם הרשות.
...
בגין ליקויי בניה תשלם הנתבעת לתובעת סך של 27,091 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממדד נובמבר 2016 כפי שנקבע בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט.
בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת סך של 14,340 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, בגין תיקוני הרובה ואי התקנת המטבח.
בגין נזק לא ממוני תשלם הנתבעת לתובעים סך של 25,000 ₪ , נכון למועד פסק הדין.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המשיבים זוכו בבית משפט קמא מכתב האישום אשר ייחס להם עבירות שעניינן חלוקה של דירת מגורים לשלוש יחידות דיור.
שכן, לשיטת המערערת סטה בית המשפט "מהפרשנות הראויה" לעובדות ולראיות שהיו לפניו, ובשים לב לחשיבות האכיפה בעבירות של פיצול דירות.
...
לפיכך, טענה זו של המדינה – נדחית.
הכרעה ותוצאה סיכומו של דבר – לו הייתה מוגשת בקשה להארכת מועד להגשת הערעור, מיד עם ההגשה המאוחרת, צריך היה להיענות לה, למרות הפגיעה המסוימת באינטרס של הנאשמים שזוכו ולמרות שלכאורה פסק הדין הפך חלוט.
לפיכך, דין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2021 בעניינים מקומיים רמת גן נפסק כדקלמן:

בפתח הכרעת הדין אציין שהחלטתי לזכות את הנאשמת מהעבירה המיוחסת לה. כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום המייחס לה עבירה בנגוד לסעיף 243 (ה) ל חוק התיכנון והבנייה , התשכ"ה 1965 (להלן:"החוק"), וזאת בגין שימוש אסור לשתי יחידות דיור נפרדות ללא היתר (פיצול דירה).
...
עיון בהכרעת הדין מלמד שכבוד השופט ע. מסארווה מבסס את הכרעת הדין המרשיעה גם על חוזה שכירות שנערך בין בעל הדירה לאחר, המלמד שיחידת הדיור הנפרדת, הושכרה לאחר, בתקופה שבנו של הנאשם , שהה בחו"ל. יישום מבחני הפסיקה על עובדות המקרה יישום מבחני הפסיקה בנוגע לפיצול דירה , על העובדות המקרה שאינן שנויות במחלוקת , מוביל למסקנה , שהמאשימה לא הוכיחה, שבמקרה זה , נעברה עבירה של שימוש אסור בגין פיצול דירה.
אולם , כאשר המאשימה בחרה שלא לייחס עבירה במעשה ולא ביקשה בסיכומיה להרשיע בעבירה של בנייה אסורה , אני סבור שאין מקום שבית המשפט ידרש לסוגיה.
ככל שנוגע לחובת האזהרה בעת הביקורת שנערכה- אני סבור שהיא לא רלבטית .

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2019 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

בפגישה זו סוכם כי מאחר שאין לנאשם יכולת כלכלית להסיר את העבירות, אזי לא יוגש נגד הנאשם כתב אישום והרשות המקומית רק תתנה את אישורה להעברת הזכויות בדירה בלישכת רישום המקרקעין (מהנאשם לְרוכש) בהסרת העבירה של פיצול הדירה (פריט (ב) לכתב האישום).
הנאשם ביקש שבית המשפט יאפשר לו לזמן עדים נוספים על מנת שיתאפשר לו יוכל להוכיח שהתנהלותה הפגומה של הערייה בתיק זה מקימה לו טענת הגנה מן הצדק אשר ביכולתה להצדיק זכוי מהרשעה.
...
נדחית אפוא טענת הנאשם לגבי אכיפה בררנית.
הבקשה בעניין זה נדחית.
התוצאה אני מרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום - לפי סעיפים 145(א) ו-204(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (כנוסחו עובר לתיקון 116).

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2022 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשמת טענה כי יש לזקוף לזכותה את העובדה שהודתה במיוחס לה מיד לאחר הגשת כתב האישום המתוקן.
בתו"ב (רחובות) 51159-12-18 ועדה מקומית לתיכנון ובניה נ' סמילה [פורסם ב"נבו"], 22.12.20, הורשעו הנאשמים בעבירת בניה שעניינה פיצול דירה ל-2 יחידות דיור וכן סגירת מרפסת בשטח של 7 מ"ר. העבירה לא הוכשרה במועד מתן גזר הדין.
...
הערעור נדחה, בין היתר, "לאור ההיקף הנרחב של עבודות הבניה בבניין", כאשר הוזכרה גם הסכנה הבטיחותית.
בשים לב לנסיבות המפורטות לעיל, הגעתי למסקנה כי מתחם העונש ההולם נע בין 10,000 ₪- 40,000 ₪, כמו גם התחייבות וצו איסור שימוש והתאמה.
לסיכום ולאור האמור, אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: קנס בסך 20,000 ₪, אשר ישולם ב- 40 תשלומים חודשיים שווים רצופים החל ביום 1.5.22 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו