מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי מעבירת עישון במקום ציבורי

בהליך חוקי עזר עירוניים - ברירת משפט (חע"מ) שהוגש בשנת 2018 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

בהתאם להוראת סעיף 182 סיפה לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ראשית דבר אני מודיע כי החלטתי לזכות את הנאשם מחוסר אשמה.
(אי) התקיימות יסודות העבירה הנאשם הואשם באיסור בנגוד לחוק למניעת העישון במקומות צבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, אלא שבכתב האישום שהוגש לתיק לא צויין לפי איזה פריט של התוספת הוגש האישום - וזאת משום שאין איסור על עישון בתחנת מוניות (ולכן גם אין פריט בעיניין זה בתוספת לחוק).
...
נוכח הדיוק הרב של התוספת, סבורני כי התוספת היא רשימה ממצה.
לשיטה אחרונה אעיר כי סבורני שההגנה מפני עישון מיועדת למקומות שבהם הציבור מתאסף בהם.
התוצאה אני מורה על זיכוי הנאשם מחוסר אשמה.

בהליך פיקוח וחוקים אחרים (פק"ח) שהוגש בשנת 2012 בעניינים מקומיים באר שבע נפסק כדקלמן:

כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום, על דרך של בררת משפט, במסגרתו ייחסה לה המאשימה עבירה של עישון סיגריה במקום צבורי, עבירה לפי סעיף 1(א) לחוק למניעת העישון במקומות צבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג - 1983 [להלן: "החוק"].
נוכח האמור, החלטתי לזכות את הנאשמת, מחמת הספק, מהעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.
...
נוכח האמור, החלטתי לזכות את הנאשמת, מחמת הספק, מהעבירה שיוחסה לה בכתב האישום.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

העובדות ואלה העובדות הרלבנטיות להכרעה במחלוקת: (1) ביום 14.05.2014 קיבל המערער, סטודנט למשפטים, "הודעת תשלום קנס" בסך 1,000 ש"ח, בגין עבירה של עישון במקום צבורי, לפי סעיפים 1(א) ו-1(ב) לחוק למניעת עישון במקומות צבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן: "הדו"ח"), בכך שעישן בחצר פנימית בבית משפט השלום בתל אביב –יפו.
נקבע שלא נתקיימה הדרישה ש"לא היה יסוד לאשמה", משני טעמים: האחד, בעת מתן הדו"ח, טרם ניתן פ"ד אבולפיה, והמשיבה הייתה רשאית להניח שהמצב המשפטי הנכון הוא שאסור לעשן במקום בו ניתן הדו"ח ; השני, הזיכוי בפ"ד אבולפיה מבוסס, בין היתר, על סמך החלטות עובדתיות, כגון הצבת שלוט במקום ומודעות המערער לאיסור העישון, באופן שהמשיבה יכולה הייתה לסבור, שתצליח להוכיח שהוצב שלוט כנדרש ושהמערער היה מודע לו, ולפיכך, המערער יורשע.
...
בענייננו, בחינת הפרמטרים הרלבנטיים מובילה למסקנה שלא נגרמו למערער נזקים של ממש.
סוף דבר לאור כל האמור, הערעור מתקבל.
המשיבה תשלם למערער הוצאות בסכום כולל של 1,000 ₪.

בהליך חוקי עזר עירוניים - ברירת משפט (חע"מ) שהוגש בשנת 2019 בעניינים מקומיים תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כתב האישום והתשובה לו כנגד הנאשמת הוגש כתב אישום בגין אי מניעת עישון במקום צבורי, מעשה המגבש עבירה לפי סעיף 2א(א) לחוק למניעת עישון במקומות צבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983 (להלן: "החוק למניעת עישון").
לפיכך אני מורה על זיכויה של הנאשמת מהעבירה המיוחסת לה בכתב האישום.
...
משכך, הרי שגם אם לא נעשתה פניה לפיקוח העירוני באותו ערב, אין בכך כדי לשנות את המסקנה אליה הגעתי.
על יסוד כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי הנאשמת נקטה אמצעים סבירים למניעת העישון בתחומה באותו ערב, ולכן יש לראותה כמי שפיקחה ועשתה כל שניתן למניעת העישון.
לפיכך אני מורה על זיכויה של הנאשמת מהעבירה המיוחסת לה בכתב האישום.

בהליך פיקוח וחוקים אחרים (פק"ח) שהוגש בשנת 2012 בעניינים מקומיים באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם מזוכה מן העבירה שיוחסה לו. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירה של עישון במקום צבורי, לפי הוראות סעיף 1(א) לחוק למניעת העישון במקומות צבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983.
...
סבורני כי התנהלות זו מחזקת במידה ניכרת את גרסתו של הנאשם, כמו גם החיזוק הנובע מעצם העובדה שעד נוסף העיד בעניין זה כי הנאשם לא עישן, אם כי שומה עליי לקחת בחשבון כי עד זה הינו חברו של הנאשם, והגיע מטעמו.
בנסיבות אלו, והגם שכאמור לעיל נותן אני אמון מלא במהימנותה של הפקחית שהעידה, סבורני כי אכן, מבחינה סובייקטיבית, היא שוכנעה מעבר לכל ספק כי הנאשם עישן את הסיגריה ואולם, השילוב של הרושם שהותיר בי הנאשם; ומשקלם המצטבר של עדותו של עד ההגנה הנוסף עם פעולותיו של הנאשם, הן בליל האירוע והן לאחר מכן, על-מנת להוכיח טענותיו, יוצרים ספק סביר לפיו אכן יכול והפקחית טעתה ופירשה תנועה בעלת הסבר חלופי ומראה אדים מהבילים, אשר אף הוא בעל הסבר חלופי, כמראה עשן, כעישון והשלכת סיגריה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו