מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

זיכוי מעבירת גרימת מוות ברשלנות בתאונה

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לזכות המערער זקף בית משפט קמא את חלוף הזמן מאז ארוע התאונה (כ-6 שנים) כשבמהלך שנים אלה לא ביצע המערער עבירות תעבורה, וכן הובאו בחשבון הפגיעות הפיזיות שנגרמו לו מחמת התאונה ובעטיין אושפז שלושה ימים.
כפי שפסק בית-משפט זה: "כל עוד בעינה המדיניות הקיימת באשר לעבירות גרימת מוות ברשלנות בתאונות דרכים (ותאונות אחרות), דינם של המורשעים בעבירות אלה- מן הסתם- הם אנשים מן הישוב, מה שקרוי נורמאטיביים, אלא שנימצא לבתי משפט לנסות להרתיע את הנוהגים בכביש מעבירות על-ידי המודעות כי אם יתרשלו ויפגעו בזולת, דינם מאסר. נוכח ההפקרות המרובה בכבישים, קיפודם של חיי אדם, השבר הנורא שאין לו מרפא ואיחוי הפוקד את מישפחות הקורבנות, ותחושת האין אונים החברתית אל מול המס שגובות תאונות הדרכים מחברה שאינה חסרה קורבנות בטרור ובקרב, מבקשים גם בתי המשפט לתרום תרומה צנועה בדמות גזרי הדין המחמירים" (ראו רע"פ 548/05 לוין נ' מדינת ישראל ([פורסם בנבו], 9.1.06), מפי כב' השופט א' רובינשטיין ; ראו גם ע"פ 783/07 עתאבה נ' מדינת ישראל, [פורסם בנבו], 23.9.07).
...
בית-המשפט המחוזי דן את הנאשם ל-36 חודשי מאסר בפועל, ולעונשים נלווים.
וכך נכתב בעניין חילף, בפסקה 10: ".... מעבר להיבט השוני האמור נראה לנו כי שיקוליו לעונש של בית-משפט קמא נשקלו ואוזנו כראוי. מצד החומרה מדובר בנהיגה רשלנית חמורה אשר הביאה למותם של שלושה קורבנות. אין צריך לומר כי התוצאה המחרידה של מותם של שלושה בני-אדם הינה נסיבה מיוחדת לחומרה. הצורך בהרתעת היחיד והרבים מפני נהיגה רשלנית הגורמת לתוצאות קטלניות אינו צריך הדגשה. תכלית זו מחייבת החמרה בענישה. מנגד, נשקלו נסיבותיו האישיות של המערער – גילו הצעיר בעת התאונה (בן 18), היותו אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי והסבל הפיזי והנפשי הרב שהוא עצמו חווה בעקבות התאונה. שירות המבחן הצביע על פגיעותו הנפשית של המערער ביחס לאפשרות ריצוי מאסר ממושך והמליץ להעמידו במבחן לצורך טיפול. גם היבט זה נשקל, וניתן לו ביטוי בשיקולי הענישה". נוכח כל המפורט לעיל, איננו סבורים שנפל בגזר-דינו של בית משפט קמא פגם שיש בו כדי להצדיק את התערבות ערכאת הערעור, ואנו דוחים גם את הערעור על גזר הדין.
התוצאה מכל האמור לעיל היא שאנו דוחים את הערעור על שני חלקיו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

המאשימה טענה כי עונשו של נאשם 2 צריך להיות חמור מהעונש המוטל על מי אשר הורשע בעבירת גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים, משום שהתנהלותו נבעה ממניעים כלכליים וזלזול בחיי אדם ולא מטעות רגעית או שיקול דעת שגוי בעת נהיגה.
באשר לנסיבות ביצוע העבירה הדגישה ב"כ נאשם 1 כי העבירה היא לא תולדה של תכנית עבריינית ולא הייתה כל כוונה לגרום לפגיעה כלשהיא במשתתפי המסיבה שנועדה להנאתם; כי מותה של המנוחה לא נגרם כתוצאה מכך שלא היה אמבולנס במקום המסיבה וכי יש לזקוף לזכות נאשם 1 את העובדה שבקש ופעל לפנות את המנוחה ברכבו במהירות מיד לאחר שזו התמוטטה, פעולה המלמדת על כך שנאשם 1 לא היה אדיש למצבה של המנוחה ולא פעל מתאוות בצע.
...
חרף האמור, סבורני כי בנסיבות ענייננו יש חשיבות במתן ביטוי גם לשיקול הרתעת הרבים.
בעניין זה הדגיש בית המשפט העליון בע"פ 1828/14 דאהן נגד מדינת ישראל (פורסם בנבו, 27.6.2019), פסקה 21 לחוות הדעת של המשנה לנשיאה, השופט ח' מלצר, תוך התייחסות לרפורמה בעבירות ההמתה, כי: "קיומן של עבירות המתה שונות נדרש כדי לשקף באופן ראוי יותר את אחריות הנאשם מבחינת טיב וחומרת מעשיו ומידת אשמתו. עבירות המתה שונות נדרשות גם כדי שהחומרה המשתנה של העבירות תהלום את העונש שמוטל על עובר העבירה". באשר לרכיב הפיצוי סבורני כי יש לתת משקל למידת הנזק ולעוצמת הפגיעה שנגרמה למנוחה ולמשפחתה כפי שעלה מדברי אמה של המנוחה ומתסקיר נפגע העבירה.
לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: נאשם 1: 5 שנות מאסר בניכוי ימי המעצר.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנהוגה ככלל, בעבירות של גרימת מוות ברשלנות כתוצאה מתאונת דרכים, מדיניות הענישה הנהוגה הנה הטלת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח (ראו: רע"פ 8576/11 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו], (05.02.12); דנ"פ 1391/12 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 16.02.12); רע"פ 2996/13 נייאזוב נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 23.06.14); ע"פ 4441/13 פלונית נ' מדינת ישראל (14.08.14)).
לזכותו של הנאשם יש לזקוף הודאתו בבצוע העבירות, נטילת האחריות, הבעת החרטה העמוקה ונסיבותיו האישיות כמפורט בתסקיר שירות המבחן.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנהוגה ככלל, בעבירות של גרימת מוות ברשלנות כתוצאה מתאונת דרכים, מדיניות הענישה הנהוגה הנה הטלת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח (ראו: רע"פ 8576/11 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו], (05.02.12); דנ"פ 1391/12 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 16.02.12); רע"פ 2996/13 נייאזוב נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 23.06.14); ע"פ 4441/13 פלונית נ' מדינת ישראל (14.08.14)).
לזכותו של הנאשם יש לזקוף הודאתו בבצוע העבירות, נטילת האחריות, הבעת החרטה העמוקה ונסיבותיו האישיות כמפורט בתסקיר שירות המבחן.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנהוגה ככלל, בעבירות של גרימת מוות ברשלנות כתוצאה מתאונת דרכים, מדיניות הענישה הנהוגה הנה הטלת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח (ראו: רע"פ 8576/11 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו], (05.02.12); דנ"פ 1391/12 מזרחי נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 16.02.12); רע"פ 2996/13 נייאזוב נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו]( 23.06.14); ע"פ 4441/13 פלונית נ' מדינת ישראל (14.08.14)).
לזכותו של הנאשם יש לזקוף הודאתו בבצוע העבירות, נטילת האחריות, הבעת החרטה העמוקה ונסיבותיו האישיות כמפורט בתסקיר שירות המבחן.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו