מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירות של עיכוב דרכון

בהליך דיון מהיר (ד"מ) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענת הקזוז אין חולק כי הנתבע הורשע בבית משפט השלום בראשון לציון (ת"פ (ראשל"צ) 4245/09 יאל"כ נ' לסרי (7.4.13)) בעבירות של עיכוב דרכון, אי תשלום שכר מינימום ואי מתן תלוש שכר לעובד זר, בין היתר ביחס לתובעים, וכי במסגרת גזר הדין נגזר עליו מכוח סעיף 77 לחוק העונשין, לשלם לתובע 1 פיצוי כספי בסך 19,000 ש"ח ולתובע 2 פיצוי בסך 5,000 ש"ח. טענת ההגנה המרכזית של הנתבע היא כי יש לקזז מהסכומים שתבעו התובעים את הפיצויים שנפסקו לזכותם במסגרת ההליך הפלילי.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת ברובה.
בהתאם לכך, ישלם הנתבע לתובע 2, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיו, סך של 7,440 ש"ח בגין שכר עבודה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 10.12.08 ועד למועד התשלום בפועל לתובע 2.
בנוסף, ישלם הנתבע לתובע 1, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיו, את הסכומים הבאים: סך של 9,577 ש"ח בגין שכר עבודה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בעיניין ג'וליאני אושרה הרשעתם של המערערים בעבירות של החזקה בתנאי עבדות ועיכוב דרכון.
עוד יש להצביע על כך שבפתח הדיון באישום הששי ציין בית משפט קמא, כי המערערים מואשמים בבצוע עבירות של מעשה סדום, אינוס ומעשה מגונה בנסיבות מחמירות, לפי סעיפים 345(ב)(4) ו- 345(ב)(5) לחוק העונשין (כמו גם בבצוע עבירת התקיפה, ממנה לבסוף זוכו).
...
לאחר שעיינתי בהשגות המערערים על גזר דינם ובערעור המשיבה על קולת עונשם, הגעתי לכלל מסקנה, כי אין מקום להתערב במידת העונש שהושתה על המערערים, גם בשים לב לזיכויו של המערער מעבירת מעשה הסדום במסגרת האישום השנים עשר, ולהרשעתו של המערער 2 בעבירת האינוס במסגרת האישום השלישי.
אף כאן, אינני סבור כי יש לקבל את ערעור המשיבה על קולת העונש, משום שהוא אינו מבטא חריגה מהותית מרמת הענישה הראויה.
סוף דבר לוּ תשמע דעתי ידחו הערעורים על הכרעת הדין, בכפוף לזיכויו של המערער מעבירת מעשה הסדום, במסגרת האישום השנים עשר.

בהליך דנ"פ (דנ"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

ואולם שם זוכה הנאשם מן העבירה והמאשימה לא ערערה על הזיכוי (עתירה נגד החלטת המאשימה שלא להשיג על הזיכוי מן העבירה נדחתה בבג"ץ 2732/15 המרכז הישראלי לנפגעי כתות בע"מ נ' פרקליטות המדינה (3.6.2015)); השני – ע"פ 6237/12 ג'ולאני נ' מדינת ישראל (6.9.2016) (להלן: עניין ג'ולאני), שם נידונה העסקת עובדת מהפיליפינים בעבודות משק בית בתנאי מחיה ועבודה בלתי ראויים, ללא תנאים סוצאליים ותוך הגבלה ופקוח על יציאותיה מבית הנאשמים ועל יצירת קשר עם משפחתה.
הנאשמים שם הורשעו בעבירות של החזקה בתנאי עבדות ועיכוב דרכון.
...
טענה זו אף היא דינה להידחות.
מכל הטעמים שפורטו לעיל, אני סבורה כי פסק הדין במקרה דנן אינו נמנה עם אותם פסקי דין מיוחדים ונדירים המצדיקים קיומו של דיון נוסף (ראו והשוו: דנ"פ 11414/05 רוזנשטיין נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 14 (31.1.2006); דנ"פ 1237/15 מדינת ישראל נ' וחנון, פסקאות 18-17 (5.7.2015)).
אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בנסיבות מעשי הנאשם כלפי 11 נתינים זרים, בהנתן מידת פגיעתו המשמעותית בערכים החברתיים הנ"ל ולנוכח מדיניות הענישה הנגזרת מהתייחסות המחוקק שקבע עונש מאסר בן 3 שנים לצד עבירה של עיכוב דרכון, אני קובע את מיתחם העונש ההולם למעשי הנאשם, כדלקמן: מאסר בפועל הנע בין 4 ל-10 חודשים; מאסר מותנה, קנס ופצוי בהיקפים של עשרות אלפי שקלים.
מידת הפגיעה של הנאשם בזכויות הנתינים הזרים גבוהה, בבחינת התייחסותו המזלזלת לזכותם היסודית לחירות.
...
הנאשם מפנה לפגיעה תעסוקתית שתיגרם לו ככל שיורשע בדין, אך התרשמתי מפוטנציאל בלבד לפגיעה שכזו, שאינה כבדה ולא שוכנעתי כי ייגדע מטה לחמו של הנאשם, בהינתן הרשעתו.
כשנשקל פוטנציאל הפגיעה התעסוקתית אל מול חומרת המעשים, מצאתי כי מתקיים יחס סביר בין חומרתם לבין הנזק הצפוי לנאשם מהרשעתו, ככל שיגרם לו ואני מרשיעו בזאת בעבירה בה הודה.
סוף דבר מכל המקובץ, הרשעתי את הנאשם ואני משית עליו את העונשים, כדלקמן - מאסר על תנאי – לתקופה של 3 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2007 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

לאור כל האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשם בשבע עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין ובשתי עבירות של עיכוב דרכון לפי סעיף 376א לחוק העונשין ומזכה אותו מעבירה אחת של עיכוב דרכון לפי סעיף 376א לחוק העונשין.
...
לאחר שהחלטתי לקבל את עדותו של פררה בבימ"ש שהוא שילם לנאשם, אף כי מדובר בעדות יחידה שעל בית המשפט להזהיר עצמו היטב בטרם הוא מבסס על עדות כזו הרשעה ולאחר שאני סבורה כי אף כי הנאשם הואשם רק בעבירת ניסיון, הגנתו לא נפגמה, החלטתי להרשיע אותו גם באישום השביעי בעבירה המושלמת ולא רק בעבירת ניסיון.
שתי העבירות של עיכוב דרכון המיוחסות לו באישום הרביעי והשביעי הוכחו כדבעי ואני מרשיעה את הנאשם גם בשתי עבירות אלו.
לאור כל האמור לעיל אני מרשיעה את הנאשם בשבע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין ובשתי עבירות של עיכוב דרכון לפי סעיף 376א לחוק העונשין ומזכה אותו מעבירה אחת של עיכוב דרכון לפי סעיף 376א לחוק העונשין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו