מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מעבירות הסעת שב"ח בשל ראיות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

עדות השוטר על כך שהנאשם אמר לשב"ח במהלך הנסיעה להגיד שקפץ על הטרקטור, מחזקת את הראיות לעניין מודעותו של הנאשם והיא זו שמבססת אף את עבירת השיבוש.
לנוכח כל האמור לעיל, אני קובע כי המאשימה לא הוכיחה את המיוחס לנאשם מעבר לספק סביר ועל כן אני מורה על זיכויו מבצוע עבירה של הסעת שב"ח. הפרעה לשוטר במילוי תפקידו השוטר פיראס בדו"ח הפעולה (ת/4) מתאר כי נהג הטרקטור החל לברוח מהמקום והשוטר נסים קרא לו לעצור אך הוא המשיך בנסיעה ואז השוטר רץ אחריו ומשך אותו למטה.
...
בהדגמה שביצע בעת החקירה החוזרת הודגם כי המרחק המרבי של נוסע שכזה מהנהג בטרקטור מעין זה שבו נהג הנאשם, הוא כ-90 ס"מ. טיעוני הצדדים בסיכומיו, טען ב"כ המאשימה, עו"ד פאדי אסעד כי עובדת היותו של הנוסע על גבי הטרקטור שב"ח, הוכחה באמצעות תעודות עובד ציבור (ת/7 ו-ת/8), הנאשם אף העיד כי הוא מכיר את השב"ח. בכל הנוגע למודעותו של הנאשם לכך שהסיע שב"ח, הרי שזו המסקנה היחידה שיכולה להתקבל לנוכח נסיבות האירוע.
הסתרה זו של עובדה משמעותית באירוע , יש בה על מנת להביאני להטלת ספק בתיאור שמסרו בכל הנוגע להתנהלות אירוע זה. איני שולל את האפשרות כי במהלך האירוע בעט הנאשם בשוטר, כפי שהנאשם עצמו מודה כי ייתכן ורגלו פגעה בשוטר, אך על מנת להגיע למסקנה שמדובר בתקיפתו של השוטר יש להבין את מלוא התמונה של האירוע ומרגע שחלק משמעותי ביותר מוסתר על ידי השוטרים שהשתתפו בו, יש בכך על מנת להטיל ספק באופן התרחשותו.
לנוכח כל האמור לעיל, אני קובע כי קיים ספק בכל הנוגע לביצוע העבירה המיוחסת לנאשם ומורה על זיכויו מביצוע עבירה של תקיפת שוטר.
סוף דבר לסיכום האמור לעיל, אני מרשיע את הנאשם בביצוע עבירה של שיבוש מהלכי משפט ומזכה אותו מביצוע עבירות של הסעת שב"ח, הפרעה לשוטר ותקיפת שוטר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עוד טען שחלוף הזמן לא צריך לעמוד לזכותו של הנאשם אשר לא ניצל כראוי את הזמן שחלף.
כראיות לעונש מטעם ההגנה הוגשו: אישור בדבר הפקדת רישיון נהיגה מיום 28.01.2020 בתיק התעבורה; צלום רישיון הנהיגה של הנאשם; אסמכתא המלמדת על כך שהנאשם נעצר למשך יומיים; אישור על קבלת סך של 1,720 ₪ שנתפסו על הנאשם בעת מעצרו; טופס מוצגים המתעד שני מכשירי טלפון נייד שנתפסו על הנאשם בעת שנעצר; ומכתב ממח"ש בדבר סגירת תלונה שהגיש הנאשם בתיק הסעת השב"חים.
בטיעוניו הדגיש שכתב האישום בתיק הסעת השב"חים הוגש בשיהוי באשמת המאשימה ומנע מהנאשם לצרף תיקיו; שנסיבות העבירה מלמדות על מקריות ההסעה על העדר תיכנון ועל העדר מניע כלכלי; שהנאשם קיבל אחריות על מעשיו והוא מבין ומודע לטעויות שעשה; ששרות המבחן המליץ שלא יוטל עליו מאסר בין כותלי הכלא; ושהנאשם עובד באופן מסודר ויציב ומנסה להמשיך בחייו.
...
2012 החלטתי כאמור לגזור על הנאשם 6 חודשי מאסר בגין תיק הסעת השב"חים, 6 חודשי מאסר בגין תיק התעבורה, ולהפעיל את המאסר המותנה בן 6 החודשים שתלוי ועומד נגדו.
בשל גילו הצעיר, הצורך להימנע מהטמעה של דפוסי התנהגותו השליליים, חלוף הזמן, ההודאה והבעת החרטה, וכדי לפתוח לנאשם פתח לתקווה ושיקום בעתיד הקרוב, החלטתי לחפוף את חלק הארי של עונשי המאסר אופן שהנאשם יישא תקופת מאסר כוללת בת שמונה חודשים.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה השונים – סוגם, מידתם והשפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים כדלקמן: מאסר בן 6 חודשים בתיק הסעת השב"חים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ראיות לעונש ב"כ המאשימה הגיש גיליון רישום פלילי של הנאשם [ת/1], פרוטוקול מאסר מותנה מת"פ 34973-02-19 [ת/2], פרוטוקול גזר דין מת"פ 10980-03-18 [ת/3].
אין בפניי כל אינדיקאציה לחובת הנאשם כי מדובר בהסעה בתשלום או לזכותו כי מדובר בקרובי מישפחה (ראו גם בפסקי הדין שהובאו לעיל).
רע"פ 3901/16 בעיניין דעיף, שם אושר בעיניין של הסעת מספר שוהים בלתי חוקיים ועבירות תעבורה נילוות לרבות נהיגה ללא רישיון, מיתחם עונש של 7 עד 18 חודשי מאסר בפועל.
...
הטענה, כי בגין עבירה זו, כשלעצמה, ניתן להסתפק בעונשים צופי פני עתיד נדחית על ידי ואיני סבורה כי היא משקפת את המדיניות המשפטית הנוהגת האמיתית, ודאי שלא את המדיניות המשפטית הראויה.
לאור זאת אני קובעת כי מתחם העונש ההולם בנסיבות האירוע במקרה זה הוא 4-10 חודשי מאסר בפועל.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד לטענתו, הדרך בה נילקחו שני הניידים הסלולריים בתואנה לחשד של העסקת שב"ח רק כדי ליטול הניידים הסלולריים לצורך חקירה אחרת כנגד אחיו של המשיב בגין עבירות אמל"ח אינה חוקית.
סיכון הציבור בהשבת הניידים בעלי הפוטנציאל הראייתי המהותי המכריע בדרך כלל, בשל העידר שקיפות מלאה בשלב התפיסה, מטה הכף עדיין במכלול השיקולים לטובת האנטרס הצבורי במיוחד בכל הנוגע לעבירות חמורות מסכנות חיים, שהפכו ליעד אכיפתי עליון כי " מלאה הארץ דמים ". גם אם פורמלית היה אמור להיות מושם "סוף" לניסיון פריקת הניידים בשל חקירה ראשונה, קמה הזכות הפורמלית לפריקת ניידים אלה פרק זמן מהותי פורמלי בשל " החקירה השנייה" המקבילה.
בהתאם לסעיף 4 לבמ1 עולה כי קם בסיס עצמאי לחשד, כי המשיב מסיע שב"חים.
יש לזכור כי הועמדו 180 הימים בסעיף 35 לפסד"פ כמידתיים וסבירים לזכות התפיסה לצורכי חקירה בשונה מהתקופה אחר כך, והחריג הוא אפשרויות החלופה והתנאים מוקדם יותר בהתאם לסעיף 34 לפס"ד , שכן אחרת תוצף היחידה החוקרת בבקשות ל"איזון " כבר מרגע התפיסה והשבה בכל תפיסה, וזאת כאשר המחוקק נתן דעתו לפרק הזמן שניתן לראותו מידתי וסביר ביחס לתפיסת תפוס מבלי לפגוע בחובה לבחון חלופות בהתאמה ובשיקול מכלול של פרמטרים.
...
לאחר שעיינתי בתיק החקירה ובמסמכיה, בטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי יש לקבל את הבקשה באופן חלקי דהיינו לתחם את המועד הסופי לפריקת הניידים הסלולריים עד לסיומם של 180 ימי החקירה ממועד התפיסה, וזאת מן הנימוקים הבאים : התפיסה של הניידים הסלולאריים בהתאם לסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי בתחילת החקירה הייתה כדין לתכליתה החקירתי.
אין אני סבור כי ישנה חלופת תפיסה לעת הזו או כל פתרון חלופי.
לאור כל האמור, הריני מורה בזה כדלקמן : · תפיסת התפוסים תהא עד לסיום 180 הימים כאשר מדובר ביתרת פרק זמן לא ארוך ועדיין חובה למצותו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

חומר הראיות מדוח פעולה שערכה רס"ר פנחס אתי עולה כי ביום 19.06.2016 בשעה 17:10 במהלך מחסום בדיקת רכב ביקשה מרוכב קטנוע להציג רישיון נהיגה, הנהג ציין כי אין ברשותו רישיון , הוא מסר פרטים בעל פה וזוהה במחשב.
ב"כ הנאשם טענה כי הנאשם לא חשד באפשרות אי תקינות ההיתר ועל כן יש לקבוע כי הוא טעה במצב הדברים לאור זאת יש מקום לזכות אותו.
עבירת הסעת שב"ח היא עבירת כוונה הדורשת מחשבה פלילית.
...
סעיף 20 (ב)(1) לחוק העונשין קובע: "רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם". לאור כל הדברים שציינתי לעיל הגעתי למסקנה כי הנאשם לא יכול להנות מהגנת טעות במצב דברים לפי סעיף 34 י"ח (א) לחוק העונשין.
סיכום לאור כל הדברים שצוינו לעיל הגעתי למסקנה כי המאשימה הוכיחה במידת הוודאות הדרושה במשפט פלילי את המיוחס לנאשם.
הנאשם מורשע בעבירה המיוחס לו בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו