מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי ממעשה סדום בפעוט בן שנה וחצי

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

96](#_Toc460157046) פתח דבר פעוט בן כשנה וחצי מובא על ידי אמו לבית החולים כשהוא סובל ממספר חבלות, וביניהן שני קרעים בפי הטבעת שלו.
הינה, למשל, בשנת 2014 בית המשפט הפלילי לערעורים באנגליה הותיר על כנה את הרשעתו של אדם בניסיון לבצע מעשה סדום בפעוט בן 12 חודשים, ניסיון אשר כימעט והושלם (ראו: R. v. Watkins [2014] EWCA Crim 1677).
מנגד, בהנתן גירסתה הספונטאנית והעקבית של האם; בהנתן (אי) תגובתו של המערער בעימות לאמירה זו של האם; ובהנתן הגיונם של דברים (כי האם החליפה לפעוט חיתול בבוקר וכי קשה להלום כי מאז שהפעוט הושכב לישון בלילה ועד לסביבות השעה 17:00 הוחלף לו חיתול אחד מעבר לחיתול שהוסר ממנו בחדר הכושר) – נוכח כל אלה, אני סבור כי אין במחדל החקירה כדי להוות משקל נגד לזכות המערער בנושא מספר החיתולים.
...
לא הרי הסקת מסקנה מרשיעה מראיות נסיבתיות בדבר מעשה עברייני שיגרתי ומוכר - בין דרך כלל, ובוודאי בהתייחס לנאשם הספציפי - כהרי הסקת מסקנה מרשיעה המייחסת לנאשם מעשה חריג, בלתי סביר ושאינו מתיישב עם ניסיון החיים בכלל, ובהתייחס לנאשם בפרט.
נותר חשד כלפי המערער, ונותרו תמיהות לא מעטות באשר להתנהלותו, אך אין די באלה כדי לבסס מסקנה של אשמה מעבר לספק סביר.
אשר על כן אני סבור - כמו חברי השופט ג'ובראן - כי יש לבטל את הכרעת דינו של בית משפט קמא, ולזכות מחמת הספק את המערער מהאישומים שיוחסו לו, ועקב כך להורות על שחרורו המידי עם מתן פסק דיננו.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת שעל פי החוזה הגן יועד לפעוטות בני שנה עד שנה וחצי.
התובעת טוענת שעקב ההטעיה והשלב המאוחר בו התגלתה לה, היא נאלצה לעזוב את עבודתה כעוזרת הוראה וכן את העיסוקים שהיו תנאי לקבלת מילגת ההצטיינות המיוחדת ולמעשה עבודתה המחקרית ללימודי הדוקטוראט במעבדה הופסקו ביום 01.09.2017, מבלי שקבלה כל התחייבות לכך שתוכל לחזור למעמדה זה. התובעת צרפה לכתב התביעה כנספח ו' מכתב מאת המעבדה לגנטיקה של המכון הלאומי לביוטכנולוגיה של אוניברסיטת בן גוריון, התומך באמור.
לעניין טענת הנתבעת בסעיף 4 לכתב הגנתה, שבחוזה היתייחסות לזכות הנתבעת להפסיק לימודיו של ילד ש"היתנהגותו של הילד אינה מתאימה למסגרת הגן", הסעיף מתייחס למצב בו הילד החל את לימודיו בגן ונימצא כי אינו מתאים עקב היתנהגות.
...
נושא זה של גובה המלגה ותקופתה – הוא נושא שניתן היה להביא לגביו מסמכים מפורטים, ואיני רואה כנכון לסמוך על עדותה בעל פה של התובעת בהקשר זה. במצב דברים זה ובהעדר אסמכתאות מספקות – אני דוחה את התביעה ביחס לאובדן מלגה של התובעת.
אני מקבל את הטענה כי התובעת הועסקה במשרה זו, עד סוף חודש אוגוסט 2017 ואת הטענה שבשל הפרת החוזה הופסקה עבודתה החל בספטמבר 2017.
אשר על כן ומכל המקובץ לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 5,630 ₪, לפי הפירוט שלהלן: א. סך של 3,930 ₪ - בגין חודשיים של שכר עבודה כעוזרת הוראה; סך של 1,000 ₪ - פיצוי בגין עגמת נפש ונזק שאינו ממוני; סך של 200 ₪ - דמי הרישום ששולמו על ידי התובעת סך של 500 ₪ - הוצאות משפט (כולל הוצאות האגרה).

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תוך כדי בירורים מתישים וחיפוש טיסות, התגלה לתובעים כי מתקיימות טיסות אחרות של הנתבעת לאילת, ולמעשה בכל שעה יוצא מטוס.
הנתבעת טוענת כי ביום ביטול הטיסות עצמו, כבר זיכתה את התובעים, באמצעות סוכנות הנסיעות, במחיר הטיסה שבוטלה.
אין לצפות מחברת תעופה לאפשר למטוס תקול להמריא, אף קיימת בו התקלה הפעוטה ביותר, שיש בה לסכן את בטיחות הטיסה.
נציגי הנתבעת צריכים היו לשים לנגד עיניהם בעת רישום התובעים לטיסה חליפית זו, כי מדובר בנוסעים שהגיעו לשדה התעופה לפנות בוקר, וכבר ממתינים למעלה מחמש שעות בשדה התעופה, כשהם מלווים בתינוק בן שנה וחצי.
...
הנתבע הוסיפה וטענה כי מסרה לנוסעים מידע בזמן אמת על הלוח האלקטרוני בשדה התעופה, הן לעניין העיכוב הראשוני, והן לעניין ביטול הטיסה בסופו של דבר.
כמו כן שוכנעתי כי הנתבעת עשתה כל שביכולתה לגרום לתיקון התקלה ולהוציא את הטיסה, הגם באיחור, והדבר לא עלה בידה.
לאחר שבחנתי את כלל הראיות שהובאו לפני, באתי לידי מסקנה כי הנתבעת כשלה במסירת מלוא המידע הרלוונטי לתובעים, לעניין טיסה זו. ראוי היה כי יודיעו לתובעים שטיסה זו (שלפי דברי התובעים ונציגת הנתבעת תוכננה לשעה 15:00, אולם לפי ההודעה על עיכובה, היא תוכננה לשעה 15:30 – נספח 4 לכתב ההגנה), צריכה להתבצע באותו מטוס שקורקע בשל התקלה שהביאה לביטול טיסת הבוקר.
כמו כן, הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 600 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

עוד ציינה באת כוח הנאשם, כי לנאשם 3 ילדים קטינים, תאומים בני 4.5 ופעוט בן שנה וחצי; על הנאשם הוטלה התחייבות בסך 20,000 ₪, בגינה נידרש הנאשם להפקיד כל חודש 800 ₪ ועשה כן. מכאן, עתרה באת כוח הנאשם להמיר את יתרת השעות בצו השרות לתועלת הציבור בעונש של קנס, ולחלופין, להפעיל המאסר על תנאי בחופף למאסרו ולכל היותר ליצבור מאסר לתקופה של חודש אחד בלבד.
העונש ההולם בתוך המיתחם לקחתי בחשבון את הנסיבות הבאות שאינן קשורות בבצוע העבירות: לזכותו של הנאשם עומדת הודאתו ונטילת אחריות על מעשיו; הנאשם נשוי ולו שלושה ילדים קטינים; הנאשם עבר מספר הליכים רפואיים והוא גם ליווה את בני משפחתו בעת שמצבם הרפואי לא היה שפיר; לחובתו של הנאשם עומד עברו הפלילי, הכולל עבירות רכוש וסמים בלתי מבוטלות.
...
בין ובין התברר, כי בית משפט לתעבורה, הרשיע את הנאשם בעבירת תעבורה, ובגזר דינו מיום 1.3.18 בת"ע 11330-02-18, הטיל על הנאשם מאסר לתקופה של 12 חודשים, כך שהנאשם אסיר בעת מתן גזר דין זה. כאמור, בהחלטתי מיום 2.7.18, הוריתי על הפקעת צו שירות לתועלת הציבור וצו מבחן שהוטלו על הנאשם בגזר דין מיום 19.5.16, וזאת לאחר שהונחה דעתי כי הנאשם לא מילא אחר צו השירות לתועלת הציבור וצו המבחן, ואף נתון כעת במאסר בפועל ואינו יכול למלא אחר הצווים בתקופה הקרובה.
לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים בגין תיק זה; יופעל המאסר על תנאי לתקופה של 9 חודשים שהוטל בת"פ (רח') 1609/08 והוארך בת"פ (ב"ש) 6693-03-11.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

]השופט ג' קרא: ביום 4.3.2020, הגיש העותר – אסיר המרצה עונש מאסר בן 28 שנים בגין הרשעותיו בעבירות מין רבות וחמורות – את העתירה שלפנינו.
העותר, שנהג בנפגעת העבירות כבתו וגידל אותה מאז היותה פעוטה, הפך אותה לקורבן עבירות מין וביצע בה מעשים מיניים חמורים במשך שנים, מאז מלאו לה 14 שנים והוא אף לקח אותה במספר אירועים לבית חברו כדי שזה יבצע בה מעשים מיניים חמורים.
העותר הורשע בעבירות הבאות במסגרת שני אישומים: מעשי סדום בבת מישפחה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), מעשים מגונים בבת מישפחה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות), אינוס בת מישפחה (ריבוי עבירות), מעשים מגונים בקטינה בת מישפחה (ריבוי עבירות), מעשי סדום בבת מישפחה בנסיבות מחמירות עם אחר (ריבוי עבירות), מעשים מגונים בבת מישפחה בנסיבות מחמירות עם אחר (ריבוי עבירות), איומים (ריבוי עבירות) ותקיפה בנסיבות מחמירות (ריבוי עבירות).
ביום 12.6.2019, כשנתיים וחצי לאחר שניתן פסק הדין בעירעור, פנה העותר למשנה לפרקליט המדינה (פלילי) בבקשה שיורה למישטרה לבצע השלמת חקירה בעיניינו.
לטענת העותר, בכוח הראיות המבוקשות לבדיקה לעורר ספק סביר המספיק לזיכויו בדין שכן עדותו של א.א. מלמדת על אופי נפגעת העבירות ופוגמת במהימנותה.
...
הלכה פסוקה היא כי "בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות שיפוטיות הניתנות בערכאות המוסמכות, ואין לאפשר עקיפת הליכי הערעור הקבועים בחוק על ידי עתירה לבג"ץ" (בג"ץ 6917/17 אסל בר לביא נ' המפקח על הביטוח באגף שוק ההון הביטוח (‏10.6.2018) וההפניות שם. ראו גם: בג"ץ 1632/20 נוסיאקוב נ' בית המשפט המחוזי תל אביב (‏9.3.2020); בג"ץ 3398/09 קרצר נ' מאור (22.4.2009); בג"ץ 1846/20 מכלוף נ' היועץ המשפטי לממשלה (10.3.2020)).
מעבר לצורך, לטענת המשיבה, לא נפל פגם בהחלטת מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה שלא לאפשר עריכת בדיקות נוספות במוצגים והשלמות חקירה בתיק החלוט היות שהעותר לא גילה בבקשתו כל טענה המצדיקה להיעתר לבקשה.
לא מצאנו כי עניינו של העותר מצדיק התערבות בהחלטות המשיבה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו