מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מחזקת סם לצריכה עצמית

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

כנגד העורר הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע כתב אישום (פ 8070/08) המייחס לו עבירה של שוד בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); עבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית, לפי סעיפים 7(ג) ו-7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973; ועבירה של הדחה בחקירה, לפי סעיף 245(ב) לחוק העונשין.
בא כוח העורר טוען כי שגה בית המשפט המחוזי בהחליטו לא לקבל את הבקשה לעיון חוזר נוכח האפליה בין העורר לבין לירן אשר, לדידו של העורר, מצבו חמור יותר הן בשל חלקו בבצוע העבירות וקיומם של שני תיקים פליליים התלויים ועומדים בעיניינו, והן בשל העובדה כי לא עומדת לזכותו עוד חזקת החפות.
...
לאחר עיון בערר ובנימוקיו, ולאחר עיון בהחלטתו של בית המשפט המחוזי ובטיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערר להידחות.
בית המשפט המחוזי בחן את האפשרות להתיר לעורר לצאת מדי יום מספר שעות על מנת לחפש מקום עבודה ולהסיר את האיזוק האלקטרוני אולם הגיע למסקנה שאין להיעתר לבקשה.
קביעתו זו של בית המשפט המחוזי מקובלת עליי בנסיבות המקרה שבפניי.
סוף דבר, החלטתו של בית המשפט המחוזי מנומקת ומבוססת ולא מצאתי מקום להתערב בה. על יסוד כל האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערר.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לא זו אף זו, לחובת המשיב עבר פלילי משמעותי, אשר אוחז 12 הרשעות קודמות בין השנים 1988-2013 בעבירות של החזקת נשק שלא כדין, שוד מזויין, תקיפת שוטר, פריצה לבניין (במספר מקרים), גניבה, פריצה לרכב, גניבה מתוך רכב (במספר מקרים) שבל"ר, נהיגה בקלות ראש, החזקת סכין למטרה לא כשרה, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, החזקת סמים לצריכה עצמית (במספר מקרים), קשירת קשר, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, בריחה ממשמורת חוקית, ועוד.
יפים לעניין זה דברי כב' השופטת ד' ברק-ארז בבש"פ 7186/17 מדינת ישראל נ' ג'אברין (19.9.17): "שירות המבחן העריך אמנם כי המפקחים שהוצעו אחראים ורתומים, אך יחד עם זאת סבר כי יתקשו להיתמודד עם מאפייני האישיות המורכבים של המשיב, ומשכך לא יוכלו להציב בפניו גבולות ולהפחית את רמת הסיכון. כפי שכבר צוין בפסיקתו של בית משפט זה, איכותם של המפקחים, בעומדה לבדה, אינה יכולה לשמש בסיס לשיחרור לחלופת מעצר... הדברים נאמרים בקל וחומר נוכח הערכתו של שירות המבחן כי המפקחים, אחראיים ככל שיהיו, יתקשו להציב למשיב גבולות. כידוע, בית משפט זה יטה שלא להיתעלם מהמלצה שלילית של שירות המבחן, אלא מנימוקים מבוססים וכבדי משקל, שאיני סבורה, כאמור, שמתקיימים במקרה דנן". בכל הנוגע לטענת ב"כ המשיבים לפיה שירות המבחן זקף לחובת המשיב את כפירתו באשמה, יובהר כי מובן הדבר שהמשיב רשאי לכפור באשמה בשלב המעצר, כאשר עומדת לזכותו חזקת החפות, ואין לזקוף לחובתו את כפירתו באופן שהכפירה תיצור מחסום מפני כל אפשרות של השגת תכלית המעצר בדרכים חלופיות, או שתהווה גורם מכריע אשר יטה את הכף נגד חלופת מעצר (בש"פ 7302/14 חשאן נ' מדינת שיראל (11.11.14)).
...
אף בנוגע לאחיו של המשיב, אשר היה נתון במעצר לצרכי חקירה במשך תקופה ארוכה, ובסופו של דבר האליבי שלו הוכח, אין כדי להשליך על חלקו של המשיב או על ההחלטה בעניינו.
ואולם, בשים לב לחלק היחסי של המשיב ביחס למשיב 2, כאשר המשיב היה הדומיננטי באירוע, והוא זה אשר לכאורה ירה במתלונן ופגע באדם נוסף, כאשר חלקו של המשיב 2 נמוך יותר, סבורני כי אין מקום להשוות בין השניים.
סוף דבר אשר על-כן, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים בעניינו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי נפל פגם בתסקיר שירות המבחן, שהתייחס לתיק מב"ד שניפתח נגדו אף שעומדת לזכות הנאשם חזקת החפות.
מדובר בתשע עיסקאות סמים שבוצעו כולן באותו יום, במקומות שונים באצבע הגליל והגולן, תוך נדידה מנקודה לנקודה על פי הפנייתו של "האחר", עד שהנאשמים נעצרו, ונמצאו גם מבצעים עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
...
ביום 28/5/18 הגיעו הצדדים להסדר טיעון, לפיו כתב האישום תוקן, הנאשמים הודו והורשעו, ונקבע כי יוגש לגבי כל אחד מהם תסקיר שרות המבחן וכי הטיעונים לעונש יהיו "פתוחים". במסגרת הסדר הטיעון נמחק אישום מס' 7, כך שבסופו של דבר כל אחד מהנאשמים הודה והורשע ב-10 אישומים.
בהינתן סיכויי שיקום נמוכים והעדר בשלות, נמנע שירות המבחן בסופו של דבר ממתן המלצה טיפולית.
מקובלת עלי גישתו של ב"כ הנאשם, לפיה אין ליתן משקל שלילי מהותי לתיק חדש, אשר הנאשם לא הואשם בו, וממילא לא הורשע.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: א.         שישה חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בעיניינה של נאשמת 2 נקבע מיתחם בגין סיוע לגידול סמים, שתי עבירות חזקת סם שלא לצריכה עצמית ועבירה אחת של החזקה לצריכה עצמית לתקופה שבין חמישה עשר עד שלושים וארבעה חודשי מאסר.
לזכות הנאשם יש לציין כי ניהול הוכחות בתיק היה מוצדק והביא לצימצום משמעותי של העבירות בהן בסופו של דבר הורשע הנאשם לעומת כתב האישום המקורי.
...
לזכות הנאשם יש לציין כי ניהול הוכחות בתיק היה מוצדק והביא לצמצום משמעותי של העבירות בהן בסופו של דבר הורשע הנאשם לעומת כתב האישום המקורי.
עם זאת, המוצגים שנתפסו ופורטו בבקשת החילוט שבכתב האישום שימשו לביצוע עבירות, הנאשם אינו מתנגד לחילוטם ואין מי שטוען לבעלות בהם, ועל כן אני מורה על חילוט מוצגים אלה.
לאור כל האמור אני דנה את הנאשם לעונשים אלו: מאסר בפועל למשך שנה אחת, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה. מאסר על תנאי לארבעה חודשים למשך שלוש שנים על כל עבירת סמים למעט החזקת סם לשימוש עצמי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשם הכחיש בהודעתו כי באותו יום עמד בצוותא עם קבוצת אנשים ומסר לאחד מהם דבר מה תמורת כסף, גרסה הסותרת את עדותו המהימנה של השוטר רואי שתיאר את הסיטואציה בדוח הפעולה, ולטעמי - די באותן נסיבות שתיאר השוטר רואי, ובגירסתו המרחיקה של הנאשם בעיניין זה, על מנת להוביל לדחיית טענתו כי "רק עבר במקום ובמקרה נעצר על ידי שוטרים שמצאו בחזקתו סם שהחזיק לצריכתו העצמית" (ראה דוח הפעולה ת/5 והודעת הנאשם ת/8 ש' 32-44).
סיכום אני מורה על זיכויו של הנאשם מעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים, המיוחסת לו באישום הראשון.
...
סיכום אני מורה על זיכויו של הנאשם מעבירת החזקת סם שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים, המיוחסת לו באישום הראשון.
אני מרשיע את הנאשם בעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א)+(ג) רישא לפקודת הסמים, המיוחסת לו באישום השני.
משלא הוכח בפני התנאי השני הקבוע בסעיף 36א(ב) לפקודת הסמים, אין בידי לקבל את בקשתה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו