מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מהצתות במעצר מנהלי בערעור

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

כאמור, המדינה מערערת על זיכויו של המערער מאישום זה. האישומים הנוגעים למעשיו של המערער במהלך מעצרו ביחס לאישומים 15-13, בית המשפט עמד על ההודעות שנמסרו על ידי ג.א, שותפו של המערער לתא, שהפך לסוכן משטרתי, ולדיווחים בזמן אמת שמסר לגורמי המודיעין בכלא.
...
סוף דבר, וכנהוג לומר, 'כאשר יש ספק – אין ספק' (ע"פ 7653/11 ידען נ' מדינת ישראל, פס' ט"ו (2012) (מתוך הקדמתי לספרו של י' ואקי מעבר לספק סביר – גמישות ההוכחה בדין הפלילי (תשע"ג-2013)).
מכל מקום, ענייננו שלנו אינו – כך סבורני – המקום לאמץ לראשונה כלל משפטי זה, שעה שהחשש כי הדברים נמסרו מעיקרא מפי אדם שאינו אמין אינו חשש בעלמא; זאת משמצאנו כי גרסאותיו של רמזי אינן מהימנות מעיקרא, או לכל היותר מידת מהימנותן מועטה.
סוף דבר, ההנחה כי דווקא בין קושרי קשר ישררו יחסי אמון וכבוד המצדיקים חריגה מדיני הראיות הרגילים נראית על פניה מוקשה, ומכל מקום כך בענייננו הקונקרטי, ועל כן קשה להלום את עדותו של עבדי לעניין זה בהיותה עדות מפי השמועה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד צוין, כי המערער ביצע את המעשים על פני תקופה של שנה, חרף מעורבותו הקודמת של שירות המבחן בעיניינו ודרישתם של רבים לאורך תקופה זו כי יחדל מהתנהגותו; אולם, מעשיו נפסקו רק לאחר מעצרו המינהלי.
כתמיכה בטענות אלו, מפנה המערער להכרעת הדין בעיניינו של מי שהועמד לדין עימו בכתב האישום המקורי, אשר הורשע לבסוף במעורבותו בפיגוע בדומא וזוכה מעבירה של חברות באירגון טירור – וערעורו תלוי ועומד בפני בית משפט זה. לצד זאת, טוען המערער כי יש לבטל את האישום נגדו מאחר שקמה לזכותו הגנה מן הצדק, בין היתר בשל פעולות החקירה החריגות שננקטו כלפיו, וקיומה של אכיפה בררנית נגדו – שכן יתר המעורבים באירגון הטרור שחברותו בו יוחסה לו, לא הועמדו לדין.
...
אולם, אין לאפשר שימוש בחוות דעת שנערכה על ידי איש מודיעין כאמצעי ל"הלבנת" ראיות חסויות.
לבסוף, אני סבור כי יש לדחות אף את טענות המערער באשר לקיומה של הגנה מן הצדק.
סוף דבר, אציע לחבריי לדחות את הערעור על שני חלקיו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 1999 בעליון נפסק כדקלמן:

ולא למיותר יהיה להזכיר בהקשר זה את ההתבטאויות "ספוגות האלימות", שהטיח המערער באזני השוטרים בשלב מעצרו והשמיע באזני חברו לתא המעצר, בו הותקנה מערכת האזנה.
יחד עם זאת, משלא נמצא אימות אוביקטיבי ל"התוודותו" של המערער בפני עמיר בדבר אחריותו להצתת בית הקפה, החליט בית המשפט שלא לראות בהתוודות זו בסיס מספיק להרשעה; וזיכה, על כן, את המערער מן האחריות להצתה זו. העירעור כנגד ההרשעה שתי טענות מרכזיות בפי ב"כ המערער כנגד הרשעת שולחו.
...
ברם, ה"חשיפה" כי הנסחט האמיתי היה, בסופו של דבר אמיתי, כאשר עמיר משמש אך כ"מימסרה" - לא פגעה במידה כלשהי בהגנתו של המערער; ובפועל - הוא התגונן כאילו פרט זה הופיע במפורש בכתב האישום.
סיכומם של דברים, בנסיבות הענין רשאי היה בית המשפט לבסס את ההרשעה על עדותו של עמיר, לאחר שזו נמצאה מהימנה עליו; ודין הערעור כנגד ההרשעה להידחות.
סוף דבר לאור כל האמור, אני מציע לחברי הנכבדים: לדחות את הערעור כנגד ההרשעה; ולהעמיד את עונש המאסר שעליו לרצות על שש שנים מאסר, שמתוכן תהיינה ארבע שנים לריצוי בפועל והיתרה תהייה על תנאי כאשר התנאי יהיה זה שקבע בית המשפט המחוזי.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

נטען כי הנאשם היה מנוע מגישה לשירותי בריאות בקהילה ושכדי לזכות לטפול רפואי מבקשי מקלט צריכים לחכות להחמרה כדי להגיע למיון ולזכות בטיפול מכוח חוק זכויות החולה.
בית המשפט היתחשב לקולה בתקופה הממושכת שבהן היה המערער נתון במעצר וכן בגילו הצעיר, אך מנגד למערער היה עבר פלילי והעבירה בוצעה בשעה שהיה תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מופנה בר הפעלה.
...
המסקנה היא אפוא שלא מתקיימת בענייננו קרבה לסייג.
המסקנה המתבקשת היא שמידת הפגיעה בערכים החברתיים בענייננו – גבוהה מאוד.
סוף דבר : לנוכח כל האמור הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 8 שנות מאסר בפועל, מיום מעצרו 2.7.18.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מנגד, סבור הסניגור כי מיתחם העונש ההולם נע ממאסר על תנאי עד מאסר של מספר חודשים או עד 12 חודשים במקרים החמורים, ובקש להשית על הנאשם עונש מאסר כימי מעצרו, כשלושה שבועות.
ערעור המדינה נדחה בעקרו בהסכמת הצדדים אולם הושת על הנאשם עונש נוסף של של"צ. עוד עיינתי בת"פ (רמ') 57182-11-18 מדינת ישראל נ' אבו גאנם (2.8.22) שהציגה לעיוני המאשימה, שם נקבע מיתחם שנע בין מספר חודשי מאסר בפועל ועד שנת מאסר בנוגע לנאשם שהורשע בבצוע שתי עבירות איומים בשני מועדים שונים על ראש עריית רמלה ומנהל מחלקת בתי ספר, על רקע סרובה של מנהל אגף החינוך בערייה לבקשתו בנוגע לבתו.
אציין כי במועד הטיעונים לעונש התרשמתי באופן בלתי אמצעי כי הנאשם נתון בכאבים עזים והוא המתין לדיון בעיניינו בקושי רב. עוד שקלתי לזכותו של הנאשם את הודייתו בכתב האישום בהזדמנות הראשונה, שחסכה בזמן שפוטי ובזמנם של העדים.
...
לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות הקשורות לביצוע העבירה, הערכים החברתיים שנפגעו, מידת הפגיעה בערכים אלה ומדיניות הענישה הרווחת, אני סבורה כי מתחם העונש ההולם נע בין מאסר קצר שניתן לרצות בדרך עבודות שירות ועד ל- 10 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים.
נוכח מכלול השיקולים לקולה ולחומרה, אני סבורה שבנסיבות אחרות היה מקום להטיל עונש מאסר קצר שירוצה בעבודות שירות.
בסיכומו של דבר אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל למשך 21 ימים, בניכוי מעצרו מיום 17.5.23 ועד 6.6.23.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו