מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי מאישום בסיוע לנסיון לרצח

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נטען, כי אין לזקוף לזכות הנאשם את העובדה כי לא נגרמה פגיעה לחיי אדם, נוכח נסיבות שלא היו בשליטתו.
ב"כ המאשימה סבורה, כי בגין האישום הראשון, יש לקבוע מיתחם ענישה שבין 15-10 שנות מאסר, ובגין האישום השני, מיתחם ענישה שבין 10-7 שנות מאסר הנוגע לעבירה של סיוע לניסיון לרצח; 5-3 שנות מאסר לעבירה של חברות ופעילות בהתאחדות בלתי מותרת, 6-3 שנות מאסר לעבירה של קשירת קשר לפשע (רצח), בנסיבות בהן לא נגרמה פגיעה והפעילות לא הופסקה מרצונו של הנאשם.
...

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

בהתאם לאמור, יוחסו למערער שתי עבירות רצח לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק), בגין האישומים הראשון והרביעי; ארבע עבירות ניסיון לרצח לפי סעיף 305(1) לחוק; ארבע עבירות של נשיאת נשק שלא כדין לפי סעיף 144(ב) לחוק; וסחר בנשק שלא כדין לפי סעיף 144(ב2) לחוק (בגין האישום הראשון).
ההליך שלפנינו – טיעוני הצדדים בעירעור העירעור מופנה כנגד הרשעת המערער, אשר טוען שיש לזכותו מהאישומים בהם הורשע.
אינני מיתעלמת מטענותיו של בא כוח המערער בהקשר זה ולאחר בחינה של הדברים שוכנעתי שאין עילה להתערב בהתרשמותו הישירה של בית המשפט מהעדים, מהכחשותיהם, מהדברים שמסרו בהודעותיהם הקוהרנטיות אשר תיאמו את דברי המערער ובעיקר היתייחסות בית המשפט לניסיונות העדים לחמוק מדבריהם במישטרה ומניסיונם להטעות את בית המשפט במטרה לסייע למערער בעדותם הכוזבת, כפי שקבע זאת בית המשפט.
...
עונש המאסר הקשה והממושך שגזר עליו בית המשפט המחוזי נראה לי הולם וראוי בנסיבות אלה, וממילא בהיעדר ערעור על גזר הדין, אין לנו אלא לאמץ את העונש שהוטל.
סוף, דבר הייתי מציעה לחבריי לדחות את הערעור ולהותיר את הרשעת המערער על כנה.
באשר למקרה המונח בפנינו, דעתי כדעת חברתי השופטת ע' ארבל כי דין הערעור להידחות לנוכח הממצאים העובדתיים שנקבעו בבית המשפט המחוזי ואשר לא מצאתי עילה להתערב בהם, ובשים לב לחיזוקים השונים שצוינו על ידי חברתי.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

העירעור ליאור טען כי יש לזכות אותו מהעבירה שיוחסה לו באישום זה. בהודעת העירעור נטען כי דיאב מעולם לא ראה את ליאור במהלך הארוע הנוגע לניסיון רציחתו, ולא היה יכול לזהותו כמי שניסה להתנקש בחייו.
הוא הורשע בעבירה של עמידה בראש ארגון פשיעה "ברף הבינוני" ובסדרה של עבירות אלימות חמורות: קשירת קשר לפשע אלים, שתי עבירות של ניסיון לרצח, עבירה של סיוע לחבלה חמורה – כולן במסגרת ארגון פשיעה.
...
חלף הפעלת המאסר המותנה, ובהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק העונשין, אנו מורים על הארכת תקופת התנאי למשך שנתיים מהיום.
סוף דבר החלטנו לדחות את הערעורים על הכרעת הדין ולהותיר על כנה את הרשעתם של המערערים.
את הערעורים על גזר הדין החלטנו לקבל בחלקם, כלהלן: (-) תקופת המאסר הכוללת של אילן בן שטרית תעמוד על 22 שנים (במקום 26 דשנים) בניכוי ימי המעצר.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

נגד העותר הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של חברות באירגון טירור, סיוע לניסיון רצח, ניסיון רצח, עבירות נשק, מתן שירות לאירגון טירור והכנה לבצוע מעשה טירור.
כאשר מדובר בראיה החיונית להגנת הנאשם, היינו ראיה שקיים בה "פוטנציאל מזכה", במובן זה שגילויה עשוי לעורר ספק סביר בדבר אשמתו של הנאשם, תיטה הכף להעדפת עניינו של הנאשם על פני חיסיון הראיה (בש"פ 966/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 6 (1.3.2018); בש"פ 8175/18 הסי נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (25.12.2018); בש"פ 1079/21 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (22.3.2021)).
...
יישום אמות מידה אלו בענייננו מוביל כאמור לדחיית העתירה, שכן שוכנעתי כי חשיפת החומר החסוי תגרום לפגיעה באינטרס הציבורי וכי אין בו כדי להועיל להגנתו של העותר.
לאחר עיון בחומר נחה דעתי כי פירוט נוסף עלול לחתור תחת החיסיון עצמו.
מעיון בכתב האישום עולה, כפי שגם הבהיר בא-כוח המשיבה במהלך הדיון שלפנַי, כי לא מיוחסים לעותר בכתב האישום אישומים בקשר לסטייה מ"הסכם הפעלתו", וכל האירועים המופיעים בכתב האישום קודמים בזמן להפעלה זו. בנסיבות אלה, שוכנעתי כי העתירה אינה צולחת את המבחן לחיוניותה של ראיה להגנת העותר ועל כן אין מקום לחשוף את החומר המבוקש על ידו.
בנסיבות העניין, העתירה נדחית.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

העובדה כי בסופו של יום לא נגרם נזק לרכוש או לחיי אדם, אינה יכולה לעמוד לזכותו של הנאשם, הואיל והדבר לא נבע מחרטתו של הנאשם, אלא מסיבות אחרות שלא היו בשליטתו של הנאשם.
בתפ"ח (ב"ש) 1080/08 מדינת ישראל נ' אבו עאדרה (26.5.10), הנאשם נדון ל- 28 שנות מאסר בפועל, בגין מעורבות בארוע בודד של ירי טילים, הטמנת מטען וירי פצצות (שני ניסיונות לרצח, שתי עבירות של סיוע לניסיון לרצח ועבירות נוספות פחות חמורות).
לטענת המאשימה, הנאשם בעניינינו, בנגוד למקרים אחרים, עוד בתחילת דרכו החל בבצוע הפעילות החמורה ביותר של ניסיון לרצח באמצעות ירי לעבר כוחות צה"ל. לטענת המאשימה, נוכח האישומים הרבים בהם הורשע הנאשם וחומרתם הרבה, יש להטיל על הנאשם עונשי מאסר כבדים ונפרדים שיצטברו זה לזה, כשהעונש הכולל יבטא את חומרת מעשיו הסדרתיים.
...
באותו עניין, כל פועלו של הנאשם היה שהעמיד את אדמתו לרשות פעילים שהניחו מטען שבסופו של דבר, לא נעשה בו שימוש.
לאחר ששקלנו את מכלול הנסיבות ואת טענות הצדדים, אנו דנים את הנאשם לעונש כולל של 9 שנות מאסר בפועל שמניינן מיום מעצרו 13.6.11.
כמו כן, הננו דנים את הנאשם ל-2 שנות מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, שלא יעבור עבירה מסוג פשע כנגד ביטחון המדינה, ול-6 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, שלא יעבור שוב עבירה של שהייה בישראל שלא כדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו