מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

זיכוי לאחר שעדי התביעה לא התייצבו

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ביום 3.7.2022 סמוך לשעה 9:30 (חצי שעה לאחר שעת הדיון שנקבעה), הודיע בא-כוח המאשימה, עו"ד אילן אקוקה, כי הוא חושב ששני עדי התביעה לא יתייצבו.
בהתאם להלכה זו וכאמור, נאשם לא יזוכה רק מחמת אי התייצבות עד תביעה, אך זאת, כפי שהודגש בעיניין ביהם, בהנחה שהמאשימה "עשתה... כל אשר לאל ידה כדי שהעד יבוא להעיד ואי-הופעתו לא נגרמה בשל רשלנות או חוסר מעש כלשהם מצדה" (ראו עוד בפסיקה הנזכרת).
...
בהחלטה מאותו יום (10.11.2021) נקבע כי מועד הגשת תיק המוצגים נקבע ארבעה חודשים קודם לכן וכי הבקשה נדחית.
בשלב הזה יומני כבר היה מלא עד פגרת הקיץ ומאחר שמדובר בתיק שנפתח למעלה משנה קודם לכן, החלטתי להמתין לראות, שמא יתפנה מועד ביומני.

בהליך תיק תת"ע אדום (תתע"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם טען שהנאשם הודה אמנם לאחר שהחלו להשמע ההוכחות אך לטענתו הודה "בזמן שעדי המדינה רובם לא התייצבו לדיון, לאחר שנשמע עד אחד" (וזאת על אף שבפועל כאמור, נשמעו כל עדי התביעה מלבד אחד ואף ההודאה נימסרה בתחילת הדיון בו היה אמור להשמע העד האחרון).
נסיבות אלה תובאנה לזכות הנאשם במידה המתאימה כך שעונשו של הנאשם ימוקם באמצע המיתחם והמאסר המותנה יופעל רק בחלקו במצטבר.
...
אני מורה על הפעלת עונש מאסר מותנה בר הפעלה של 4 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה תל אביב בתיק 8277-03-19 גזר דין מתאריך 17.11.19 מתוכו 2 חודשים ירוצו בחופף ו- 2 חודשים ירוצו במצטבר.
סופו של דבר אני גוזר על הנאשם 9 חודשים מאסר בפועל אשר יבוצעו בעבודות שירות.
אני מורה על הפעלת עונש פסילה מותנית של 4 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה חדרה בתיק 1842-03-19 גזר דין מתאריך 16.09.20 שירוצו בחופף לעונש הפסילה בגין תיק זה. אני מורה על הפעלת עונש פסילה מותנית של 6 חודשים למשך 3 שנים שהוטל על הנאשם בבית משפט שלום תעבורה תל אביב בתיק 8277-03-19 גזר דין מתאריך 17.11.19 שירוצו במצטבר לעונש הפסילה בגין תיק זה. סופו של דבר אני גוזר על הנאשם 36 חודשים פסילה בפועל.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הרצח בוצע כשבועיים לפני שהמערער והמנוחה היו אמורים להתייצב בדיון בבית הדין הרבני לצורך מתן גט. בתקופה שקדמה לרצח, הביע המערער את רצונו בשלום בית וניסה, ללא הועיל, לשכנע את המנוחה לשוב לחיות עימו.
ואולם, המנוחה לא הגיעה למפגש.
הגם שעיתוי ההודיה הוא לאחר שמיעת מרבית עדי התביעה, לטענתו של ב"כ הנאשם, ניהול הליך ההוכחות עד אותו השלב היה עינייני.
במסגרת הסדר הטיעון תוקן כתב האישום מותן ונמחקו ממנו עובדות שלאחר תיקון מס' 137 לחוק העונשין היו יכולות להוות "נסיבות מחמירות". לאחר מחיקת עובדות אלה, נטל הנאשם אחריות וכאמור הודה בעובדות כפי שגובשו בכתב האישום המתוקן, והדבר עומד לזכותו.
...
בסופו של דבר, סבורים אנו כי יש מקום להעניק משקל להודייתו של הנאשם ולחרטתו, וזאת מבלי להתעלם מכך שההודיה לא הייתה מיידית.
לאחר שקילה יסודית של הנסיבות והטענות, החלטנו שלא לקבל את עמדת המאשימה, אף שזו הציגה לפנינו נימוקים כבדי משקל, שלפיה יש לגזור על הנאשם מאסר עולם, שכן החלטנו לתת משקל מסוים להודייתו של הנאשם ולחרטתו שבאה לידי ביטוי גם באופן מילולי, וייתכן שגם בניסיונות שלו להתנהל בצורה מיטבית במהלך מעצרו הממושך.
מכל האמור לעיל, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים, כדלקמן: מאסר בפועל למשך 30 שנה, החל מיום המעצר: 28.4.19.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

הסניגור שוב העלה טענות ביחס לאי התייצבות העדים (לאחר שטען כי ביום 16.1.2022 וידא עם ראש שלוחת התביעות כי כל העדים זומנו ויתייצבו) והדגיש כי העיכובים בניהול התיק ואי שמיעת העדים ברצף, כפי שבקש לא פעם, גורמים נזק עצום לנאשם ופוגעים בהגנתו.
הסניגור חזר והדגיש את חשיבות שמיעת עדי התביעה ברץף בשל חשש לתיאום גרסאות, וטען כי כתוצאה מאי התייצבות העדים שוב ושוב נגרם לנאשם ענוי דין, כי העד שנוסף לרשימת עדי התביעה השוטר סאלי פרץ לא הוזמן להעיד, ועל כן בקש לזכות את הנאשם עקב היתנהלות המאשימה אשר פוגעת בו בצורה בלתי סבירה ועצומה.
ביום 26.10.21 היתקיים דיון שבסופו דחיתי להמשך שמיעת הראיות ליום 18.1.22, הוריתי על זימון עדי התביעה ולמאשימה לוודא התייצבותם, וחרף זאת, לישיבת 18.1.22 לא התייצבו כל העדים, והדיון נדחה להמשך שמיעת ראיות המאשימה, תוך שקבעתי כי עד ליום 1.2.22 תודיע המאשימה לבית המשפט כי ווידאה את קבלת הזימונים שיישלחו לעדיה.
...
אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים על רקע התנהלות המאשימה לאורך ניהול ההליך שבפניי, מצאתי כי קמה לנאשם הגנה מן הצדק המצדיקה ביטול כתב האישום וזיכויו, וכך אני מורה.
בהינתן כל האמור, אני סבורה כי לא ניתן לרפא את הפגמים באמצעים מתונים ומידתיים, מאשר ביטול כתב האישום.
סוף דבר, התנהלות המאשימה כפי שהובא לעיל מעוררת קושי לא פשוט.
נוכח האמור לעיל, אני מורה על ביטול כתב האישום נגד הנאשם בשל קיומה של הגנה מן הצדק, ועל זיכויו.

בהליך ערעור תיק פלילי בניה (עתפ"ב) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לאחר ניהול הוכחות, זוכו השניים מעבירה של שימוש אסור במקרקעין בחניה המקורה, בעילה של זוטי דברים, והורשעו בשימוש אסור בחניה החיצונית הפתוחה, ששיטחה כ-15 מ"ר. בית משפט קמא השית על כל אחד מהמערערים קנס בסך 2,000 ₪, התחייבות בסך 4,000 ₪ ואגרת בניה מופחתת בסך 400 ₪.
עד יחיד ומפתיע - מר סקרביסקי: הטענה: עד זה לא נחקר בחקירה נגדית מכיוון ששמו לא הופיע ברשימת עדי התביעה, וההגנה הופתעה מעדותו.
דיון ומסקנות: מעיון בתיק נלמד כי ההגנה היא זו שביקשה לזמן עד זה ובהחלטת בית משפט קמא מיום 24.10.22 הורה בית משפט קמא למשיבה לדאוג להתייצבותו.
...
ערעורו נדחה וכך גם בקשתו לרשות ערעור.
עוד התייחס ביהמ"ש בהרחבה לפסיקה שהציגה המשיבה, כענישה נוהגת, וחילץ ממנה מסקנה מנומקת, מהחומר אל הקל.
סוף דבר: נדחה ערעורם של המערערים, ה"ה מיכל ורמי מזרחי, ועליהם לשלם למשיבה, הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים", הוצאות ושכ"ט בסך כולל של 1,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו