מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התפרצות למקום מגורים במטרה לגנוב

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בהכרעת-דין שניתנה במועד הנ"ל הורשע המערער, על-פי הודאתו, בעבירת גניבה – לפי סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), אשר יוחסה לו בתיק הראשון; וכן בעבירת התפרצות למקום מגורים במטרה לבצע גניבה – לפי סעיף 406(ב) לחוק.
...
בהתחשב, בעקרון ההלימה שבענישה, בפגיעה בערכים המוגנים שביסוד העבירות, ברמת הענישה הנהוגה במקרים דומים ובנסיבות הקונקרטיות של ביצוע העבירות – סבורים אנו כי מתחם הענישה ההולם בגין שתי העבירות שביצע המערער, ההתפרצות לדירה והגניבה של החפצים מבית הכנסת, הוא מאסר בפועל, הנע בין שמונה חודשים לבין 20 חודשים.
על-יסוד האמור לעיל, החלטנו לקבל את הערעור, להעמיד את רכיב המאסר בפועל בקרבת אמצע המתחם ולגזור את עונשו של המערער ל-15 חודשי מאסר בפועל (חלף 21 חודשים).
כמו כן, סבורים אנו כי הטלת מאסר על תנאי של שנה על כל עבירת רכוש, אינה מידתית; ואנו מעמידים, אפוא, את המאסר על תנאי על ששה חודשים, שלא יעבור המערער בתוך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירת רכוש מסוג פשע; ועל שלושה חודשים, שלא יעבור הלה בתוך שלוש שנים מסיום ריצוי המאסר עבירת גניבה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

בנוסף צירף המשיב והודה בכתב אישום נוסף, שעניינו התפרצות למקום מגורים לבצע עבירה, הפרת הוראה חוקית, גניבה, ניסיון התפרצות למקום מגורים במטרה לבצע עבירה ונהיגה ללא רישיון נהיגה (להלן: "התיק המצורף").
...
נוכח כל האמור וכאשר ערכאת הערעור לא ממצה את הדין והעונש איננו חורג באופן מהותי ממדיניות הענישה, ביקש ב"כ המשיב לדחות את הערעור, בטענה כי בית המשפט קמא התייחס לכל טענות המערערת ודן בהן בפרוטרוט וגזר דינו הולם בצורה ראויה את מדיניות הענישה בעבירות אלו.
במקרה שלפנינו, מצאנו כי גזר דינו של בית המשפט קמא הינו מקל באופן ניכר מן הענישה הראויה וכערכאת ערעור שאיננה ממצה את הדין, קבענו כי עונשו של המשיב יעמוד על 30 חודשי מאסר בפועל, תוך הפעלת המאסר המותנה חב ההפעלה שהיה תלוי ועומד כנגדו, כולו במצטבר.
סוף דבר, וכאשר ערכאת הערעור איננה ממצה את הדין עם הנאשם, החלטנו, כאמור, להחמיר בעונשו של המשיב ולהעמידו על 30 חודשי מאסר בפועל, תוך הפעלת עונש המאסר המותנה בן – 4 החודשים במצטבר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנאשם צירף תיק מספר 1456-02-17 והודה בבצוע עבירות של התפרצות למקום מגורים במטרה לבצע גניבה לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין, וגניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין.
...
ערעור על פסה"ד נדחה; בת"פ 2211/00 מדינת ישראל נ' דלאח חסן (3.7.03) נקבע שאין לאפשר צו לשל"צ בלבד בגין עבירת סיוע להתפרצות ועל כן נגזרו על הנאשם 3 חודשים מאסר שהומרו בעבודות שירות וכן מע"ת. בהתאמה ניתן לראות כי גם במקרים בהם עבירת ההתפרצות לא הסתיימה בהצלחה, והנאשמים כשלו מלבצע את זממם, או לחלופין הרכוש שנגנב הושב לבעליו, עדיין הוטלו על הנאשמים גזרי דין למשך מספר חודשים ועד ל-20 חודשי מאסר.
באיזון בין השיקולים, אני סבור כי ישנו מקום לגזור במקרה זה עונש מאסר המצוי בחלקו הבינוני תחתון של מתחם העונש.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

עפ"ג (מרכז) 18648-11-11 יוסי זכות נ' מדינת ישראל (2.2.12), המערער הורשע ב-4 עבירות של התפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה, בשלוש עבירות של היזק לרכוש במזיד, שבוש הליכי משפט, הכשלת שוטר, היתנגדות למעצר חוקי, וב-4 עבירות של גניבה ובתיקים המצורפים הורשע ב-11 עבירות של התפרצות לדירה בכוונה לבצע גניבה או פשע, גניבה, ב- 6 עבירות של הפרת הוראה חוקית, עשר עבירות של היזק לרכוש במזיד, בניסיון התפרצות לדירה בכוונה לבצע גניבה, התפרצות למקום מגורים וגניבה בצוותא חדא, החזקת סכין למטרה לא כשרה ונגזרו עליו 28 חודשי מאסר בפועל, וכן הופעלו 12 חודשי מאסר על תנאי, במצטבר ובחופף, כך שסך הכל ירצה 34 חודשי מאסר בפועל.
...
בנסיבות אלה, אני מוצאת להיעתר לבקשת ב"כ הנאשם 2 וממליצה לשב"ס לבחון בקשת הנאשם 2 לשחררו למחסום באזור איו"ש ולא למחסום באזור עזה.
סוף דבר אשר על-כן, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשם 1 48 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו החל מיום 9.2.17.
אני מורה על הפעלת המאסר המותנה בן 6 חודשים מת"פ 32854-01-13 של בית משפט השלום בראשון לציון מיום 30.4.13, מחציתו בחופף ומחציתו במצטבר, כך שסך הכל ירצה הנאשם 51 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

רקע ועובדות הנאשם הורשע על יסוד הודאתו בכתב אישום מתוקן בעבירה של התפרצות למקום מגורים במטרה לבצע גניבה או פשע, לפי סעיף 406 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: החוק).
...
סוף דבר נוכח כל האמור, אני סבור שבמקרה ייחודי זה, בשים לב לנסיבותיו האישיות של הנאשם, הודאתו במיוחס לו, השיקום המשמעותי והמלא שעבר, כמו גם אי הבהירות בנוגע לעתירת המאשימה להטיל על הנאשם עונש של מאסר בעבודות שירות, יש לאמץ את הסכמת הצדדים בכל הנוגע לעצם החריגה ממתחם העונש ההולם, ולהטיל על הנאשם עונש שלא יפגע ברצף השיקומי שלו.
אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: צו מבחן למשך שנתיים וחצי מהיום.
בהסכמת הנאשם, אני מורה על חילוט רכב מאזדה ל.ז 02253565 לטובת אוצר המדינה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו