מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

התנגשות ברכב חונה בצידי הכביש

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

טענות התובע כנטען בכתב התביעה, ביום 20.8.2009 בשעה 19:00 לערך נסע התובע על אופניו בכביש פנימי ביישוב והיתנגש ברכב חונה שעמד בצד הדרך.
...
מסקנתי היא כי אין במסמך זה כדי לגרוע ממהימנות הנתבע משקל כה רב, עד כדי להוות תוספת פוזיטיבית לראיות התביעה.
סיכומו של דבר, סימן השאלה לגבי מסמך ההודעה במשטרה המיוחסת לנתבע עומד בעינו אולם אין בו כדי לכרסם מהותית במהימנות הנתבע.
משהתובע לא עמד בנטל הוכחת תביעתו, דין התביעה להידחות.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם נעצר רק לאחר שהרכב שבו נהג היתנגש ברכב שחנה בצד הכביש.
...
משכך, אנו סבורים שיש להרחיק את הנאשם מהכביש לצמיתות על מנת להגן על שלום הציבור ומשיקולי הרתעה וגמול.
אנו סבורים שיש לפצות את אלמנת המנוח בסכום המקסימלי שהחוק מאפשר.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אנו דנים את הנאשם לעונשים הבאים: 20 שנות מאסר לריצוי בפועל שמניינם מיום מעצרו.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

המערער לא חדל מנסיעתו, אלא ביצע פרסה בסמוך, חזר לאיזור הקטטה ונעצר רק לאחר שהתנגש ברכב שחנה בצד הכביש.
...
בשקלול האמור, בית המשפט המחוזי גזר על המערער עונש של 20 שנות מאסר בפועל; הפעלת 2 חודשי מאסר מותנה במצטבר; 24 חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור עבירה מן העבירות בהן הורשע או כל עבירת אלימות מסוג "פשע", למשך 3 שנים; פסילה לצמיתות מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה; הפעלת עונש פסילה מותנית למשך 4 חודשים בחופף; פיצוי לאלמנת המנוח בסך 258,000 ש"ח, ופיצוי לחדרה בסך 30,000 ש"ח. טענות הצדדים בערעור לטענת המערער, בית המשפט המחוזי החמיר בגזירת עונשו יתר על המידה, מאחר שלא התחשב בכך שטרם הרפורמה בעבירות ההמתה, לשיטתו היה מורשע בגין מעשיו בעבירת הריגה, והיה נגזר עליו עונש נמוך משמעותית מזה שנגזר עליו כעת.
כאן המקום להעיר כי אני סבור שמתחם העונש ההולם אשר נקבע – 18 עד 26 שנות מאסר בפועל, הוא רחב יתר על המידה, באופן אשר אינו עולה בקנה אחד עם תכליות הרפורמה בעבירות ההמתה ותכליות הרפורמה בהבניית שיקול הדעת בענישה (תיקון מס' 113 לחוק).
סוף דבר: אין מקום להתערב בעונש אשר בית המשפט המחוזי גזר על המערער, למעט התיקון שעלינו לעשות בעונש פסילת רישיון הנהיגה, בהתחשב באורכה של תקופת המאסר בפועל.
לפיכך, למעט ההתערבות לעיל בתקופת פסילת הרישיון, אני סבור כי דין הערעור להידחות, וכך אציע לחבריי לעשות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

הנזק אשר נגרם לרכבו מצוי בחלקו הימני אחורה של הרכב, זאת בנגוד וחוסר הגיון לטענתו כי התובע היתנגש בו מאחור כאשר רכבו חונה בצד הכביש עם 4 וינקרים.
...
לאור מיקומי המכות בכלי הרכב ולאחר ששמעתי את הצדדים, הנני קובע כי האחריות לתאונה רובצת על הנתבעים.
לפיכך אני מחייב את הנתבעים 1, 2 ביחד ולחוד לשלם לתובע את הנזקים הישרים בסך 1,755 ₪ בצירוף נזק שנגרם לאופנוע בסך 25,000 ₪ ועבור האיתוראן בסך 850 ₪.
כמו כן הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כאשר בחן את התנועה לצורך ביצוע הפנייה, הגיח לפתע האמבולנס מהנתיב הנגדי, כאשר הוא נוסע בנגוד לכיוון התנועה, ופגע ברכבו של התובע ולאחר מכן היתנגש ברכב נוסף שחנה בצד הכביש.
...
דין הטענה להידחות.
גם חקירתו של השמאי בדיון לא סייעה בביסוס טענה זו. התוצאה היא כי על הנתבעים לשלם את ההפרש בין ערך הרכב עובר לתאונה לבין מחיר מכירת הרכב לאחר התאונה, העומד, על פי חוות דעת השמאי, על סך של 66,504 ₪.
הנתבעים ישלמו, אם כן, לתובע סך של 69,537 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו