מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התנגדות לתוכנית מתאר

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשה למתן סעד זמני בעירעור, לפיו תמנע ועדת המשנה לעניינים תיכנוניים עקרוניים מלקבל החלטות בהתנגדויות שהוגשו ביחס לתמ"מ 6 – תיקון מס' 16, וזאת עד לסיום הליך ההתנגדויות בתכנית המתאר הכוללנית נושא העירעור או עד להכרעה בעירעור שהגישה המבקשת על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כב' השופטת ת' שרון-נתנאל) בעת"מ 37335-07-21 מיום 19.6.2022.
...
דיון והכרעה לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים מזה ומזה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.
גם לו הייתי מניחה (כפי שהניח השופט כשר בהחלטתו בבקשה הקודמת של המבקשת לסעד זמני), כי סיכויי הערעור להתקבל אינם מבוטלים, אני סבורה כי בחינת שיקולי מאזן הנוחות מובילה למקנה כי יש לדחות את הבקשה.
סוף דבר: דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

עוד טען ב"כ התובע כי הנתבעת 3 לא עמדה בנטל ההוכחה ולא הציגה כל ראיה לכך שקבלה את הבעלות על מלוא השטח הנותר, על רקע טענתה כי היא הייתה הבעלים היחיד שהגיש היתנגדות לתוכנית המתאר שפורסמה והתנגדותה התקבלה.
...
מכאן המסקנה כי, המדובר בהפקעה של חלק מזכויותיהם של כל הבעלים הרשומים באותו חלק שהופקע, בעוד שהחלק שנותר, הוא נשוא התובענה, נותר בבעלותם של כל הבעלים הרשומים, לרבות התובע עצמו, כל אחד לפי חלקו היחסי במקור, כאמור בנסח הרישום.
הדבר תומך במסקנה הנ"ל כי המדובר בהפקעה המתייחסת לכלל הבעלים הרשומים, כל אחד לפי חלקו היחסי.
סוף דבר לשם קביעת אופן ביצוע ההליך של פירוק השיתוף, ולשם מינוי מודד מוסמך לשם כך, ולמען ייעול ההליך, אני קובע דיון ליום 14/10/21 שעה 10:00.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מקובלת עליי טענת המשיבות, כי יש לדחות את העתירה על הסף משעה שהעותרים לא הגישו עתירה (ובמועד) גם כנגד החלטת הועדה המחוזית לאשר את התכנית המתארית, על הוראותיה בעיניין הקצאת יחידות הדב"י הצבורי "מתחת לקו". ממילא, גם אילו היו מגישים עתירה כזו, לא היה בידם לטעון כנגד הקצאת יח"ד לדב"י צבורי "מתחת לקו", שכן הם לא העלו טענה זו (כנדרש) בדרך של הגשת היתנגדות לתכנית המתארית.
...
אין לאפשר עקיפתו של המחדל מלתקוף את קביעות הוועדה המחוזית והתכנית המתארית בעניין הדב"י הציבורי, במועד ובהליך הקבוע בדין, כפי שמבקשים העותרים לעשות בניסיונם "לחבור" לעתירת מימון.
לבסוף ועל מנת שלא יחסר, אזכיר כי כפי שקבעתי בפסק הדין בעניין מימון, לא מצאתי ממש גם בטענות כנגד הקצאת יחידות הדב"י הציבורי "מתחת לקו". סבורני כי בדין נקבע שיחידות דב"י ציבורי שהוכר כמטרה ציבורית לפי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה יוקצו במגרש בייעוד ציבורי כהפרשה לצרכי ציבור במסגרת איחוד וחלוקה "מתחת לקו". הכל כמפורט שם בהרחבה.
מכל המקובץ, העתירה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בין הטענות שהעלו במסגרת ההיתנגדות היו הטענות הבאות: התכנית הופקדה בנגוד לדין – וזאת בשל כך שהדיון היתקיים בהוועדות חזותית, למרות שהחוק שאפשר קיום דיונים בדרך זו פקע; נפלו פגמים חמורים בפירסום ההודעה על הפקדת התכנית – הפקדת התכנית לא פורסמה בעתון נפוץ, ולא בעתון המתאים למרחב התיכנון המקומי המתאפיין באוכלוסייה חרדית; וכן לא הוצב שלט בשפה הערבית על ההפקדה או בלוחות המודעות; התכנית סותרת את התיכנון המתארי הסטאטוטורי, שכן תכנית נקודתית חייבת להיגזר מתכנון מתארי סטאטוטורי, ולא להישען על מיסמך מדיניות.
...
עמדת המשיבים, כי אין לעותרים לא עומדת זכות להתנגד, מקובלת עלי מטעמיהם של המשיבים.
מסקנה זו חלה אף אם נוקטים גישה מרחיבה יחסית, וזאת, כאמור, בשים לב לכך שהתכנית הנדונה ממוקדת יחסית, ולא ניתן ללמוד על השפעה, ישירה או עקיפה על העותר, כך שבכל הקשור אליה, אין הבדל בין העותר לבין כל תושב אחר של העיר ירושלים.
סיכום על יסוד האמור, אני דוחה את העתירה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הקמת מאגר הורקניה והסדרת המתקנים הקיימים מביאים לידי מימוש תכנית מפורטת אשר אושרה למתן תוקף בשנת 2020 על ידי רשויות התיכנון באיזור, לאחר שלא הוגשו לה התנגדויות (תכנית מתאר מפורטת מס' יוש/57/1633 של ועדת המשנה לאיכות הסביבה של מועצת התיכנון העליונה במינהל האזרחי "מתקן תפיסה בנחל קדרון המהוה שינוי לתכנית מתאר RJ-5" (2.12.2020); להלן: התכנית המפורטת).
...
מעבר לאמור, המשיבים הוסיפו וטענו כי יש לדחות את העתירה גם בשל אי מיצוי הליכים, מאחר שהעותרים לא הגישו התנגדות לתכנית המפורטת שמכוחה בוצעה ההפקעה.
כפי שאפרט להלן, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בדיון שלפנינו ועיינתי בטיעוניהם הכתובים, הגעתי לכלל מסקנה כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה את עצמה ודינה להימחק.
נוכח מכלול הדברים שהובאו לעיל, סבורני כי העתירה במתכונתה הנוכחית הגיעה לכדי מיצוי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו