מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התנגדות למימוש משכון רכב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

המדובר בתביעה, העוסקת בטענות כלפי הבנק בו היה מצוי חשבונה של התובעת, קרי, הנתבע 1, וכלפי עו"ד דורון קורן ככונס נכסים, הוא הנתבע 2, בהתנהלותם במימוש מישכון/ רכב התובעת בכל הנוגע ליתרת חוב ו/או הלוואה שהיו לתובעת בחשבון הבנק שלה, המצוי בבנק מרכנתיל – דיסקונט, אשר בישוב מיתר.
בהמשך ולאור היתנגדותה של התובעת, גובש עימה הסדר חוב נפרד, אשר כלל רק את חובה שלה ואשר עליו חתמה היא ביום 3/2/13 (ההסדר צורף לכתבי טענות הנתבע 1), מכאן שאת טענותיה בדבר אילוצה לחתום על הסכם חתום ומוגמר יש לדחות, היות ולפי דרישתה, ואך בשל כך, תוקן ההסכם המקורי ונכתב הסדר חוב חדש.
...
גם דרישתה להחזר עלות תפיסת הרכב השנייה ואובדן יום עבודה בגינו - סעיף 68.8 ו- 68.9 לכתב התביעה- להידחות שכן הרכב נתפס כדין גם בתפיסה השניה ולכן העלויות בהן נשאה התובעת בגין שיחרורו, חלות עליה.
לפיכך ולנוכח כל האמור לעיל - דין התביעה כולה, על כל רכיביה, להידחות.
בנסיבות הענין, ולנוכח מספר העדים שהעידו הנתבעים, הנני מחייבת התובעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד לטובת הנתבע מס' 1, בסך 10,000 ₪ וסך של 10,000 ₪ נוספים לטובת הנתבע מס' 2 .

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

המבקש הגיש בקשה שהוכתרה על ידו היתנגדות למימוש מישכון ובקשה לשיחרור הרכב וסגירת התיק וזאת עקב טענת פרעתי שבפיו.
כאשר בשטר המישכון נרשם בצורה ברורה ומפורשת, בפרק המבוא להסכם המישכון, את מישור תחולתו על כלל התחייבויות המערער כלפי הבנק, ללא הגבלה למקור החיוב, וכי , שטר זה , נועד לסלק כל חוב שנוצר עקב מתן שירותים בנקאיים, והסכם המישכון חל בגין כל חוב שנוצר והרכב משמש כביטחון לכל חוב - טענת המבקש בעיניין זה, אין לה על מה להתבסס, ובדין קבעה כב' הרשמת את אשר קבעה.
...
על כן, דין הבקשה להידחות.
לא מצאתי, כי נפל פגם ו/או טעות משפטית בהחלטת כב' הרשמת ועל כן, דין הערעור להידחות.
אני מחייב את המערער לשלם למשיב הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום פסה"ד. הנני מבטל את הליכי עיכוב הליכי מימוש הרכב.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בתצהיר ההיתנגדות שהגיש הנתבע תואר כיצד ביום 22.2.19 עת נהג ברכב, היתנפץ לפתע גג הזכוכית לרסיסים.
ביום 12.6.19 פתחה התובעת בהליך מימוש מישכון רכב [תיק הוצל"פ 528950-01-20] במסגרתו מונה ב"כ התובעת לכונס נכסים על הרכב, ובאשור כב' רשמת ההוצאה לפועל א' ינון מכר את הרכב לצד שלישי תמורת סך 66,000 ₪.
...
הנתבע לא טרח להעמיד בתצהיר התומך את הבקשה לתיקון כתב ההגנה אף לא כזית של "תשתית עובדתית מקיפה" לכך שפיצולה של הפעילות העסקית בין התובעת ליבואנית נעדר כל הצדקה לגיטימית כלכלית ומטרתו התחמקות מפירעון חובות לנושים והברחת נכסים, ולכך שככל שיבחר הנתבע להגיש תביעה נפרדת כנגד היבואנית על יסוד טענותיו בדבר כישלון תמורה ביחס לרכב יעמוד בפני שוקת שבורה הנובעת מהתנהלות פסולה כאמור.
במכלול הקשיים המתוארים לעיל לא יוכל עיוות ההתנגדות לתקון ולא יוכל חסרונה להימנות לעניין המבוקש, ודין הבקשה להידחות.
נוכח התוצאה ובראי כלל טעמיה - הנתבע ישלם לתובעת בתוך 30 ימים הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב) ב"כ המערער שלח ביום 14.11.18 מענה למשיבה (נ/9 לערעור) וכתב כי ברצונו למכור את הרכב ולשלם את מלוא החוב שנותר בגין ההלוואה, אלא שתיק הוצל"פ למימוש מישכון רכב ניפתח ביום 28.10.18 בלישכת ההוצל"פ בחדרה.
בדיון שהתקיים ביום 16.12.20 נשמעו טיעוני הצדדים ולאחר מכן נדחתה ההיתנגדות לבצוע שטר מהנימוקים המרכזיים הבאים: א) מרבית הטענות, אם לא כולן, כבר הועלו על ידי החייב – המבקש בתיק המישכון ונדחו בהחלטה מיום 23.12.18.
...
החוב בתיק ההוצל"פ אינו שנוי במחלוקת ומשנמצא כי אין לקבל הטענות בדבר חובת הקטנת הנזק, דין ההתנגדות לביצוע שטר להידחות.
לאחר עיון בטענות הצדדים ומכוח סמכותי לפי תקנה 138 (א) (5) לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט – 2018 הגעתי למסקנה ולפיה דין הערעור להידחות מהנימוקים כדלקמן: א) הטענות המהותיות של המערער הועלו, נבחנו ונדחו על ידי כב' רשמת ההוצל"פ בתיק המשכון עוד ביום 23.12.18.
סבירות ההוצאות לפי סעיף 14 (ב) לחוק החוזים תרופות כבר נבחנה בתיק המשכון וברור שבית משפט קמא לא היה האכסניה המתאימה להרהר או לערער על קביעות רשמת ההוצל"פ. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחה הערעור.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

המבקש לא צירף להמרצת הפתיחה תצהיר של "מר יוסי". הבנק ביקש לזמנו לעדות – והמבקש, עליו רובץ כאמור הנטל להוכיח בין היתר את תום לבו בעיסקה, היתנגד לכך.
התביעה להצהרה לפיה המבקש הוא הבעלים של הרכב נדחית אף היא: כאמור לעיל, ספק אם המבקש אכן רכש את הרכב בתמורה, אך כך או אחרת, סעד הצהרתי הוא ענין שבשיקול דעת, ובעניינינו, להצהרה, ביחסים בין המבקש לבין הבנק וכונס הנכסים, על בעלות המבקש ברכב, אין משמעות מעשית, שכן כאמור, הבעלות ברכב כפופה למישכון הבנק, ולממשכן חוב לבנק העולה על סך 700,000 ₪ (פס' 4 לתצהיר מנהל הסניף), כך שלבעלות המבקש אין גם נפקות מעשית בענין חלוקת היתרה הכספית ממימוש המישכון לאחר פירעון חוב הממשכן.
...
בפני המרצת פתיחה בה מבוקשים סעדים הצהרתיים לפיהם: המבקש הוא הבעלים של רכב מסוג שברולט שנת ייצור 2013 מ"ר 9586513 (להלן: הרכב); אין תוקף למשכון הרשום על שם המשיב 2, בנק הפועלים בע"מ; מבוטל מינויו של המשיב 1 ככונס הנכסים של הרכב למימוש השיעבוד; ולחלופין כל סעד הצהרתי שאותו ימצא בית המשפט לראוי ונכון לצורך השגת תכלית המרצת הפתיחה.
עוד אוסיף, כי מספר נתונים נוספים, אשר אולי אינם מצביעים לבדם על חוסר תום לב אלא על רשלנות המבקש שאינה מוכיחה חוסר תום לב – כגון אי-העברת בעלות על שם המבקש במשך ימים רבים, נסיעה ברכב למרות שלא היה לו "טסט" (ובעל סוכנות הרכב העיד כי אחי המבקש אף ביקש ממנו שלא להעביר בעלות כי לא היה טסט לאוטו – ע' 42 ש' 1) ותשלום במזומן (זאת, לטענת המבקש, לבקשת בעל סוכנות הרכב), בוודאי לא פועלים כדי לגרוע מהמסקנה העולה מהסתרת הנתונים מהסתירות היסודיות בפרשת המבקש.
עם זאת, מאחר והוא עתר לחלופין לכל סעד הצהרתי שימצא בית המשפט לראוי ונכון, אתייחס לשאלה האם יש מקום להותיר את המשכון של הבנק רשום אך להצהיר כי הבנק מנוע מלממש אותו.
לבנק משכון רשום ברשם המשכונות, אשר נרשם בטרם כל שלבי עסקתו הנטענת של המבקש; המבקש לא הרים את הנטל להוכיח תקנת שוק – והתביעה להצהרה על בטלות השיעבוד ובטלות כהונת המשיב 1 ככונס נכסים, נדחית.
התביעה להצהרה לפיה המבקש הוא הבעלים של הרכב נדחית אף היא: כאמור לעיל, ספק אם המבקש אכן רכש את הרכב בתמורה, אך כך או אחרת, סעד הצהרתי הוא ענין שבשיקול דעת, ובענייננו, להצהרה, ביחסים בין המבקש לבין הבנק וכונס הנכסים, על בעלות המבקש ברכב, אין משמעות מעשית, שכן כאמור, הבעלות ברכב כפופה למשכון הבנק, ולממשכן חוב לבנק העולה על סך 700,000 ₪ (פס' 4 לתצהיר מנהל הסניף), כך שלבעלות המבקש אין גם נפקות מעשית בענין חלוקת היתרה הכספית ממימוש המשכון לאחר פרעון חוב הממשכן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו