מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התנאים לאכיפת הסכם מכר דירה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

מבוא לפניי תביעה חוזית לאכיפת חוזה מכר דירה, לביטול תנאים מתלים בחוזה בהיותם תניות מקפחות בחוזה אחיד, ולחלופין לבטל את החוזה בגין הפרתו, ולפסוק לתובעים סך 1,200,000 ₪, בגין עשיית עושר ולא במשפט על ידי הנתבעות במכירת הדירה לאחרים, ובגין הפרת החוזה והנזקים שנגרמו לתובעים עקב ההפרה [כתב התביעה, כותרתו וסעיף 27 בו].
...
התוצאה היא כי התובעים זכאים לאכיפת החוזה, באופן שהם יקבלו את הדירה החלופית, שאינה אלא הדירה המקורית כפי ששונתה עקב שינויים תכנוניים שהנתבעות יזמו, במחיר החוזי המקורי.
בחנתי את תיעוד ההליכים שהתנהלו בין הנתבעות לבין מחלקת רישוי בנייה בעיריית אשקלון, והגעתי למסקנה כי היתר הבנייה לא התקבל בתקופת התנאי, והתנאים המתלים לא קוימו, לא בגלל סיבות התלויות בעירייה – אלא בגלל שינוי התוכניות חדשים לבקרים על ידי הנתבעות, במטרה לקדם את האינטרס שלהן להגדיל את מספר הדירות במיזם.
התביעה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

המבקשות טוענות כי יש להעתר לבקשה משום שהן הגישו ערעור על פסק דין של מותב זה בת"א 50605-12-15 (להלן "פסק הדין"), שם נדחתה תביעת המשיבה לאכיפת הסכם מכר דירה בשל העדר אפשרות לאוכפו במועד מתן פסק הדין, אך נקבע כי המבקשות הפרו את הסכם המכר הפרה יסודית שבגינה זכאית המשיבה לפצוי, ויש לחייב את המבקשות בתשלום הוצאות משפט לתובעת (בבקשה נכתב כמה פעמים בטעות כי נקבע בפסק הדין ש"הנתבעות זכאיות לפצוי מאת הנתבעות").
בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי המשיבות לא פעלו בתום לב הן בשלב המו"מ לפני ההיתקשרות בהסכם והן בשלב מימוש ההסכם, הפרו את חיוב ההשתדלות שלהן, ומנעו את קיום התנאי המתלה לכל הפחות ברשלנות.
...
המבקשות טוענות כי יש להיעתר לבקשה משום שהן הגישו ערעור על פסק דין של מותב זה בת"א 50605-12-15 (להלן "פסק הדין"), שם נדחתה תביעת המשיבה לאכיפת הסכם מכר דירה בשל היעדר אפשרות לאוכפו במועד מתן פסק הדין, אך נקבע כי המבקשות הפרו את הסכם המכר הפרה יסודית שבגינה זכאית המשיבה לפיצוי, ויש לחייב את המבקשות בתשלום הוצאות משפט לתובעת (בבקשה נכתב כמה פעמים בטעות כי נקבע בפסק הדין ש"הנתבעות זכאיות לפיצוי מאת הנתבעות").
המבקשות טוענות שסיכויי הערעור טובים משום שהמומחה מטעם בית המשפט קבע כי בשל מצבו הנפשי של החסוי ובנסיבות הנעוצות בחסוי, לא ניתן היה להביא להתקיימותם של התנאים המתלים גם בזמן אמת, ועל כן יש לקבל את הערעור.
לפיכך אני דוחה את הבקשה לעיכוב ההליכים בשלב זה, אך קובע כי אם בתום דיון ההוכחות בתיק דנן טרם יוכרע הערעור, הצדדים יהיו רשאים להגיש בקשה לעיכוב מתן פסק הדין בתיק שלפניי עד להכרעה בערעור.
על כן הבקשה נדחית תוך חיוב המבקשות, יחד וכל אחת לחוד, לשלם למשיבה סך של 2,500 ₪ בגין שכ"ט עו"ד ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

האם יש להורות על אכיפת הסכם מכר דירה שמכרו הנתבעים לתובעים? רקע עובדתי הנתבעים (להלן גם: המוכרים) הם הבעלים של דירת מגורים ברח' ויצמן 73 בבת ים (להלן: הדירה) שנמצאת בקומת הקרקע והם מתגוררים בה עם ארבעת ילדיהם שאחד מהם הוא בעל צרכים מיוחדים המתנייד רק עם כסא גלגלים.
במכתב נאמר שהמוכרים הסתמכו על מצג השוא של הקונים לפיו תביעות טייב כנגדם יימחקו כתנאי לחתימתם על ההסכם ו"לאחר חתימת הסכם המכר הסתבר למרשיי, כי מרשייך התחייבו כלפי ה"ה טייב לבצע שינויים בדירת מרשיי עוד בטרם מסירת החזקה למרשייך, שינויים שמרשיי לא הסכימו להם מעולם, ולא בכדי שינויים אלה לא הופיעו בהסכם הפשרה שנחתם בין ה"ה טייב לבין מרשיי.
...
סיכומו של דבר: התובעים לא הפרו את ההסכם והודעת הביטול ששלחו הנתבעים לא היתה כדין.
לפיכך, התביעה מתקבלת ואני מורה על אכיפת ההסכם וממנה את ב"כ התובעים לכונס נכסים לצורך ביצועו.
הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 100,000 ₪.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לפני בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבה או מי מטעמה לעשות כל דיספוזיציה, חלוקה, עסקה או שינוי בדירת המגורים של הצדדים ברח' **** הידועה כחלקה ** גוש **** (להלן: "הדירה") וכן לעכב את צו מינוי כונס הנכסים שניתן בתיק 17457-03-21 עד למתן פסק דין בתביעה זו. הבקשה הוגשה במסגרת תביעה לאכיפת הסכם מכר הדירה שהשתכלל לכדי הסכם מחייב ביום 12.11.21 לטענת המבקש ולהורות שהמבקש זכאי להרשם כבעל הנכס בכפוף לתשלום חלקה של המשיבה מתמורת מכר הדירה בסך של 2.9 מיליון ₪.
עוד טוענת שהמחיר שהציע הקונה הפוטנציאלי לא כלל את ארונות המטבח ולא את המזגנים, אלא מדובר היה בדירה ריקה וכשצד מעוניין להשוות מחיר, עליו להשוותו בהתאם לתנאי מחיר של הקונה הפוטנציאלי.
...
בית המשפט נתן לצדדים מספר הזדמנויות כדי למכור את הדירה בשוק החופשי ולגבש הסכמות, אך משלא גובשו הסכמות אין מנוס מהותרת ההחלטה למינוי כונס נכסים על כנה ופירוק השיתוף בדירה בדך זו. לאחר שסקרתי את טענות הצדדים והמסמכים המונחים לפניי וההחלטות שניתנו בתיקים הקשורים, אני קובעת כי דין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה נטען כי בהסתמך על הסכם המכר מכרו התובעים את דירתם לצדדי ג' והתחייבו למסרה עד ליום 21.7.21, הם פעלו בהתאם להסכם עליו חתמו, מסרו את דירתם ונותרו ללא קורת גג. התובעים עתרו בכתב התביעה הן לאכיפת ההסכם והן לסעדים כספיים אך בהמשך, עובר להעברת התביעה מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי, הודיעו כי בשלב זה הם מוותרים על הסעד הכספי ומצמצמים תביעתם לסעד של אכיפה בלבד (ר' הודעה מיום 13.8.21 והחלטה מיום 25.8.21).
בתגובת התובעים נטען כי אף בתצהירו גירסת הנתבע בכל הנוגע לאופציית הביטול איננה כי מדובר היה בתנאי בל יעבור ומכל מקום בתגובות לסעד הזמני, לרבות תצהירו של אלקיים אין לכך איזכור ולא ברור כיצד עדים שלא היה כלל בתמונה עד לשנת 2021 יכולים להעיד על שיחת טלפון שקדמה להסכם.
...
אפילו הייתי מגיעה למסקנה אחרת בכל הנוגע לטעות הנתבעים עובר לכריתה, וכי התקיימו היסודות האחרים הנדרשים לגיבושה של עילה זו (יסודיות הטעות וקשר סיבתי), לנוכח מסקנתי בדבר היעדר כל ידיעה של התובעים אודות טעות כאמור, לכל היותר הייתה תחולה בנסיבות להוראת סעיף 14(ב) לחוק החוזים.
סוף דבר התביעה לאכיפת ההסכם כנגד תשלום היתרה מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לתובעים הוצאות משפט בגובה האגרה ששולמה בתיק ושכר טירחת העדים ששולמה על ידם כשסכומים אלו נושאים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ששולמו וכן שכ"ט עו"ד בסך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ. חיובם של הנתבעים הוא יחד ולחוד.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו