מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התיישנות תיק הוצאה לפועל

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נקודת הבסיס לטענת ההתיישנות הנה פתיחת תיק ההוצאה לפועל למימוש הערת האזהרה שנרשמה בגין הדירה, ביום 3.1.12.
...
על בסיס טענות אלו עותרת התובעת לפסק דין הצהרתי על היעדר כל חוב שלה לנתבעת ועל חיוב הנתבעת בתשלום פיצוי בסך 100,000 ₪ על עגמת הנפש שנגרמה לה. הנתבעת כופרת בטענות התובעת וטוענת שיש לדחות את התביעה על הסף ולחילופין יש לדחותה לגופה.
ולבסוף, טוענת התובעת שיש לקבל את תביעתה ולקבוע שאין היא חייבת דבר לנתבעת בשל עיוות הדין שנגרם לה. מכתב התביעה נראה שבטענה זו מכוונת התובעת להליכים בהם פתחה הנתבעת למימוש הדירה כשלשיטת התובעת אלו הליכים דרקוניים בהם יש לנקוט בסופו של הליך הגבייה ולא בתחילתו.
בסיכומיה, העלתה התובעת טענה חדשה, ולפיה יש לקבל את התביעה שכן פעולות הגבייה של הנתבעת ננקטו לאחר שכבר חולק עיזבון המנוח.
אשר על כן אני דוחה את התביעה על כל ראשיה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לגבי ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, המועד הקובע לעניין ההתיישנות הוא מועד סגירת התיק, דהיינו מירוץ ההתיישנות החל ביום 7.10.17 .
...
התרשמתי שהנתבע היה מודע להליכי ההוצאה לפועל, ומאחר והליכים אלו נמשכו גם לאחר שהחברה הפסיקה את פעילותה אני ראה את הנתבע כאחראי כלפי התובעת בעניין זה. סוף דבר: לאור האמור לעיל ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובעת תוך 30 יום סך של 1,570 ₪ בתוספת סך של 500 ₪ בגין הוצאות הליך זה. סכום ההוצאות נגזר מהמאמץ המיוחד שהיה על התובעת לעשות לצורך איתור הנתבעים.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת טענה באופן כללי כי התובע הודה בחוב ולכן זקפה לחובתו את העלאת הטענה בבחינת חוסר תום לב. איני מקבלת את עמדת התובעת, טענת היתיישנות היא טענת הגנה לגיטימית ובאין בהעלאתה משום חוסר תום לב. התובעת לא טענה ברחל בתך הקטנה כי מירוץ תקופת ההתיישנות התאפס נוכח הודאת הנתבע ולא הביאה ראיות כלשהן לגבי מועד ההודאה הנטען או אם יש לזקוף לחובתו הודאה במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
...
טענות הצדדים בתמצית טענות התובעת בהתייחס לטענת ההתיישנות של הנתבע טענה התובעת כי דינה להידחות מאחר שלא הועלתה בהזדמנות הראשונה שיכול היה הנתבע להעלותה וזאת בניגוד להוראת סעיף 3 לחוק ההתיישנות (להלן: "החוק").
לעניין טענת הנתבע על פתיחת התיק על מלוא החוב תחת פתיחה מחדש של תיק השטרות, דין הטענה להידחות משום שתיק השטרות אינו רלבנטי מאחר ואינו משקף את מלוא החוב של הנתבע לתובעת.
איני מקבלת טענת הנתבע לפיה היה על התובעת לעתור לפתיחת תיק ההוצאה לפועל הראשון במקום להגיש בקשה לביצוע תובענה בהתבסס על הוראת תקנה 126(ד)(3) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979.
אי לכך, יתרת החוב הרלבנטית היא הסך של חמשת השיקים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד פירעונם ועד למועד התשלום בפועל ועל סכום זה יש להעמיד את החוב בתיק ההוצאה לפועל מושא תובענה זו. סוף דבר סיכומו של דבר טענת ההתיישנות ככל שהיא נוגעת לרכיב החוב שווה ערך לחמשת השיקים שהוגשו לביצוע בתיק ההוצאה לפועל הראשון נדחית וניתן כנגד הנתבע פסק דין בגין רכיב זה. טענת ההתיישנות ככל שהיא נוגעת לרכיב החוב מעבר לאותם חמישה שיקים מתקבלת ועל כן התביעה מעבר לרכיב האמור נדחית.
אשר על כן אני מורה כי התובעת תעדכן יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל באופן שקרן החוב תועמד על סך חמשת השיקים שהוגשו לביצוע בתיק ההוצאה לפועל הראשון, בהתאם למועדי פירעונם.

בהליך ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

שהלא אם יימצא, שהתובעת אכן לא הייתה מודעת לקיומו של חוב כלפיה אלא בשלב מאוחר לזה הנטען ע"י הנתבע, יתכן שהתביעה עדיין לא היתיישנה, וככל שבהמשך יתברר כי היתיישנה – תידחה התביעה מסיבה זו. טענת השהוי נדחתה על ידי במסגרת אותה החלטה, וקבעתי שבנסיבות המקרה דנן, שעה שנשלחו לנתבע הודעות ומכתבים ושעה שהוא עצמו ביקש להפחית את החוב עוד בשנת 2016, לא ניתן היה להניח כי התובעת מוותרת או מוחלת על זכותה.
הוצאות ההליך בסך של 2,000 ₪ יתוספו לסכום ההוצאות בתיק ההוצאה לפועל וייגבו במסגרת ההליך שם. יצוין, כי ההוצאות נקבעו על הצד הנמוך תוך שמצאתי לנכון לקחת בחשבון שהנתבע שימש כקבלן מטעם חברת יפה נוף בהתאם למכרז בו זכה, וכי לא מדובר בחוב פרטי שלו.
...
אני משלם את כל מה שאני מקבל לשלם, אני לא חייב דבר לאיש" (עמ' 8, שורות 29-33).
מכאן, הרי שהנתבע לכל הפחות עצם את עיניו, שלא לומר התעלם במודע, מכך שחתם על פרוטוקול מסירה כאשר הוא יודע שהמשמעות היא שאמור להיות מופק חיוב בתשלום, וכל עוד לא קיבל לגישתו חיוב – התעלם מחובתו לשלם וגם כעת מנסה לחמוק מחובה זו. לאור כל האמור, יחד עם הסתירות בגרסת הנתבע בתצהירו לבין עדותו בפניי – למשל לעניין המכתב שנשלח לגב' רוסו ונסיבותיו כפי שהובא לעיל– מביא אותי למסקנה שהנתבע מודע לכך שלא שילם את החובות שטרם התיישנו ושהוא חייב בתשלומם.
סיכום התביעה מתקבלת באופן חלקי, בגין כלל החובות למעט החוב בגין נכס 214112 שהתיישן.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

לכך הוסיף השופט קמא הנכבד, כי טענות להתיישנות תיק ההוצאה לפועל או שהוי בנקיטת פעולות, מקומן במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
...
משכך, דינה להידחות.
על כן אני מקבל את הערעור, מבטל את פסק דינו של בית משפט השלום, ודוחה את התובענה למתן פסק דין הצהרתי שהגיש המשיב.
המשיב ישלם למערערת הוצאות ההליך בשתי הערכאות בסך של 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו