מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התיישנות תביעה להעברת מניות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

כמו כן, חלה היתיישנות ולמצער שהוי בהגשת התביעה, שכן עילתה בהסכם להעברת מניות שנחתם בין הצדדים בשנת 2008.
...
דיון והכרעה: לאחר עיון בבקשה, בתגובות וביתר כתבי הטענות על נספחיהם, מצאתי להיעתר ולהורות על סילוק התביעה על הסף.
נוכח כל האמור, הריני מורה על מחיקת התביעה.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעה להעברת מניות – לטענת הנתבעים התביעה בעילה זו היתיישנה אף היא שעה שגם לשיטת התובע ההיתחייבות לכאורה שניתנה לו מטעם הנתבעים לקבלת אחוזים ממניות הנתבעת 1, ניתנה לו ביום 16.6.02.
...
במקרה דנן, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר שבתיק, הגעתי למסקנה כי אין להיעתר לבקשה להמצאת פרטים נוספים.
נוכח האמור, בקשת התובע לפרטים נוספים, נדחית.
בקשת התובע למתן פרטים נוספים, נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהנתן שכתב התביעה דנן הוגש בחלוף כעשר שנים מעת סרובו של יאיר להעברת מניות לאחים ברי כי עילת התביעה שעניינה השבת המניות היתיישנה זה מכבר.
...
לטענת הנתבעים, הם המבקשים בבקשות דנן, דין התביעה להידחות מחמת התיישנות שכן התובעים ידעו על המחאת הלוואת הבעלים ליאיר.
לפיכך אני דוחה את טענת הנתבעים באשר להתיישנות עילות התביעה בעניין קיפוח המיעוט, הפרת חובות האמון בחברות על ידי יאיר והטענות לפגמים בהחלטות שהתקבלו בחברות בשנים 2018 - 2019.
לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות.
סוף דבר – אני קובע כי דינן של עילות התביעה הבאות להידחות מחמת התיישנות: המחאת הלוואת הבעלים על שמו של יאיר ללא ידיעת והסכמת המשיבים והדרישה להשבת סכומי הכסף שהועברו לחשבונו של יאיר בשנות התשעים וראשית שנות האלפיים (סוגיית התוספת להסכם וכן התביעה הכספית – פרק ב.5.

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד טוען הנאמן, כי עוד טרם הכרעתו בתביעת החוב, המציא היחיד למשרדו היתייחסות לתביעה אשר לא נדרשה ממנו ובה טען כי החוב הנטען בתביעה אינו חובו שלו, כי אם חוב של חברה בע"מ ועל כן, אין להשית עליו חוב זה. הנאמן סבר כי יש לדחות את התביעה מחמת היתיישנות וכי המערערת דוקא הייתה רשאית לפעול כנגד היחיד שהיה בעל שליטה בחברה, בהתאם להוראות חוק ההסדרים, לולא התיישן החוב.
היחיד מציין כי אותו אח, אף הוא נושה ביחיד ותביעת חוב מטעמו אושרה בסך 616,000 ש"ח. לטענתו, עת הועברו המניות לא היה היחיד חדל פרעון ועם הפסקת פעילות החברה, היה לחברה די והותר נכסים על מנת לפרוע את חובותיה.
...
הממונה טענה כי המערערת השתהתה בגביית חובה ואף מטעם זה יש לדחות את הערעור אשר הוגש מטעמה ולא לאפשר לה לגבות את חוב הארנונה מהיחיד.
כלל הטעמים האמורים בצירוף אותו שיהוי שנקטה המערערת, מובילים למסקנה כי יש לדחות את תביעתה באשר לחיוב הארנונה המושת על היחיד וכפועל יוצא מקביעת הנאמן, אין מקום להתערבות בית המשפט בקביעתו של הנאמן ויש לדחות את ערעורה של המערערת באשר לחוב הארנונה.
סוף דבר, ערעור המערערת נדחה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך או כך, תביעה שהתיישנה: אם המדובר בהתחייבות להעברת מניות משנת 2004, הרי שתביעה משנת 2020 אחרה את מוועדה.
...
אשר לחששות המסוימים בענייננו (חלקם על יסוד ראיות שלא ברורה קבילותן, חלקם על יסוד טענות שעלו רק לעת תגובה לתשובה) – לא די בהם.
סוף דבר הבקשה נדחית, והמבקשים-התובעים ימציאו למשיבים-הנתבעים את כל התמלילים וההקלטות.
באין אפשרות לעתור לרשות ערעור על החלטתי (פסקה 12 לעיל), ייעשה הדבר עד יום 21.5.2023.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו