מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התיישנות ממועד גילוי העוולה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לגופו של עניין, נטען כי המועד בו נודע להם על פטירת שלום ז"ל, ועל אי-ידיעת מקום קבורתו אינו רלבאנטי לשאלת תחולת ההתיישנות, שכן ככל שמדובר בעוולה מתמשכת, כל עוד לא נתגלה הקבר, קמה לאחים עילת תביעה חדשה מדי יום ביומו.
...
ואולם, אף אם עילה שכזו הוכרה בעבר כעוולה מתמשכת (רע"א 4892/15 ‏המועצה הדתית עכו נ' חכון (16.8.2015)), סבורני, כשאני לעצמי, כי הדבר מעלה קושי אנליטי לא מבוטל.
סיכומו של עניין, המסקנה כי המדינה חבה באחריות נמשכת רק משום שלא איתרה את הקבר היא מוקשית, משום שכפי שהוסבר לעיל, הדבר למעשה מחייב את המדינה לא רק לחפש את הקבר, אלא גם למצוא אותו, שאחרת תמשיך לעוול לנצח.
מסקנה זו שגויה לשיטתי, משום שככלל, אי-איתור הקבר יכול שיהיה תוצאה של מעשה עוולתי, אך לא המעשה העוולתי עצמו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סרובה להשיב לה את התמלוגים ששולמו ביתר, "אינה עולה בקנה אחד עם הנורמות הציבוריות החלות עליה ואף לוקה בחוסר סבירות קצוני". אי השבת הכספים, מהוה עוולת גזל והפרת חובה חקוקה.
משמעות הדבר היא, כי בשום מקרה פתיחת מרוץ ההתיישנות לא תדחה מעבר לשלוש שנים מיום ארוע הנזק, גם במקרים בהם הנזק סמוי כך שארוע הנזק לא חופף למועד הגילוי ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות של שבע שנים ממועד הגילוי".
...
בנסיבות אלה, אני סבורה אפוא כי הוספת הסעד ההצהרתי לתביעת "ההתקפה" של התובעים נעשתה בעיקר לשם התגברות על סוגיית ההתיישנות של תביעת "ההתקפה" ועקיפתה וכי הדבר מהווה חוסר תום-לב דיוני אשר בגינו - ביחד עם השיקולים כבדי-המשקל הנ"ל בסוגיית ההתיישנות - יש לסלק את התביעה על הסף".
כפי שנקבע ברע"א 7831/99 אהרון צוריאנו נ' ד"ר אברהם צוריאנו, נז(1) 673, 683 (2002): ‏‏"צד שנמנע במכוון מלהצטרף להליך עשוי להיחשב כמשתמש לרעה בהליכי משפט, אם במשפט אחר ידרוש ליהנות מתוצאות ההליך שלא השתתף בו...". סיכומו של דבר: לאור התיישנות התביעה ובהיעדר עילה לאפליה – דינה להידחות.
לאחר חקירת המומחים ושמיעת העדים, המסקנה שעולה היא שהתובעת לא הצליחה להוכיח שבשנת 2015 נקבע מהו אותו מחיר מכירה ארצי לתקופה הרלוונטית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לעניין קביעת תחילת תקופת ההתיישנות נקבע, כי מועד גילוי הקשר הסיבתי בין הארוע המעוול לבין גילוי הנזק הוא המועד שבו נתגלה לניזוק "קצה חוט" הקושר, מבחינה מדעית-רפואית, בין המעשה המיוחס למזיק לבין הנזק (ע"א 4114/96 אבידור המאירי נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נב (1) 857 (להלן: "פרשת המאירי הראשונה"); ע"א 2805/13 פלונית נ' מדינת ישראל, משרד העבודה והרווחה ואח' [פורסם בנבו, 16/4/15]).
...
לעניין טענתו של המוסד לביטוח לאומי, לפיה "עילת התביעה כנגד המשיב הינה בגין אבדן סיכויי החלמתו של המנוח ממחלת הסרטן..." (ס' 3 לתשובה) ונוכח האמור מסיק המוסד לביטוח לאומי, כי מועד התגבשות הנזק בתביעה החל אך ביום התממשות הסיכון, היינו מיום פטירת המנוח, אלא שמסקנה זאת בטעות יסודה.
נכון הוא, כי בהתאם להלכה, מועד התגבשות הנזק בתביעה בגין אובדן סיכויי החלמה הינה מיום התממשות הסיכון, אולם, תביעה זו לא הוגשה מלכתחילה, על ידי המוסד לביטוח לאומי בעילה של אובדן סיכויי החלמה, אלא הוגשה כתביעת שיבוב, בהתאם לזכותו החוקית של המוסד לביטוח לאומי להגיש תביעה זו בעילה זאת, ועל כן משמבקש המוסד לביטוח לאומי להצטרף לתביעת התובעים, כאמור לעיל, יש לחשב את תקופת ההתיישנות בהתאם לדין, דהיינו, יש לבדוק האם הוגשה תביעת המוסד לביטוח לאומי בתוך שבע שנים ממועד הולדת עילת תביעתו, או שמא מוגשת היא באיחור, בתום תקופת ההתיישנות, ומאחר ובקשת המוסד לביטוח לאומי להצטרף כתובע נוסף, הוגשה בתאריך 15.11.15, כ – 7.5 שנים לאחר המועד בו גילה המנוח שהמחלה שלחה גרורות לחלקים נוספים בגופו, קרי: - 7.5 שנים לאחר מועד הולדת עילת התביעה, הרי שאין מנוס מהמסקנה, כי תביעת המוסד לביטוח לאומי התיישנה, ואין להתיר את הגשתה (ראו לעניין זה: רע"א 7488/12 דעאס נ' המוסד לביטוח לאומי (פורסם בנבו, 17.02.14)).
. סוף דבר נוכח האמור, נדחית בזאת הבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ככל ורכיבי עוולה זו, מתגלים בשלב מאוחר, הרי שעל אף קיומו של סעיף 89(2) לפקודה, יחול סעיף 8 ותחילת מירוץ ההתיישנות הנו ממועד הגילוי וללא מיגבלת 10 שנים מיום הארוע.
...
גם תכלית דיני ההתיישנות מובילה למסקנה אליה הגעתי, ולפיה יש לאפשר את התיקון המצומצם המבוקש.
איני מקבלת את טענת צד ג' ולפיה אין להתיר את התיקון, שכן הוא לא היה מעורב בהליך מתן חוות הדעת מטעם בית המשפט.
התובעים ישלמו הוצאות הבקשה הנדונה בסך 3,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אמנם ההנמקה הנתנת במסיח ד' להתיישנות התביעה אינה שלמה, שכן תיקרת עשר השנים ממועד היתרחשות הנזק אינה מספיקה לבדה לגרום להתיישנות, ועדיין צריך שתחלוף תקופת ההתיישנות בת שבע השנים ממועד גילוי הקשר הסיבתי בין העוולה לבין הנזק.
...
לאור כל האמור, העתירה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו