מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בד בבד עם הגשת התביעה, עתר התובע לבית המשפט למתן צו עשה זמני במעמד צד אחד והמורה לנתבעת 2 להמציא לבית לוינשטיין התחייבות כספית, ללא הגבלת סכום, לכסוי הוצאות שקומו.
סעיף 155 לחוק הביטוח קובע, לאחר תירגום חופשי שלי לשפה העברית, כי: "פצויי בשל נזק ממון בחישוב הפיצויים בשל אובדן הישתכרות ואובדן כושר הישתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על כפל השכר הממוצע במיגזר הכלכלי אליו משתייך הנפגע בהתאם לפירסום האחרון של הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינאית". לשלמות התמונה נוסיף ונציין, כי התשלום התכוף הוא חלק מהפיצויים המגיעים לנפגע בתאונת דרכים לפי חוק הביטוח, ויש לקזזם מסכום הפיצויים בעת מתן פסק דין בתביעת הנפגע לפי חוק הביטוח (סעיף 168(3) לחוק הביטוח).
ביום 13.2.2017 ולפני הנחיות והוראות רופאיו בבית חולים בילינסון, הועבר התובע לבית החולים, כשהוא במצב תרדמתי, לצורך טפול שקומי למשך ששה חודשים לפחות, עקב הפגיעה המוחית הקשה מאוד שנגרמה לו כתוצאה מהתאונה.
...
בהתחשב במכלול נסיבות העניין, סבור אני, כי יש לפסוק לתובע תשלום תכוף לצרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו בסך 60,000 ₪, לתקופה החל מיום התאונה ועד ליום 5.1.2018.
התוצאה התוצאה היא, אפוא, כי אני נעתר לבקשת התובע לתשלום תכוף ופוסק כדלקמן: הנתבעים, באמצעות הנתבע 2, יישאו בכל ההוצאות שהוציא או אמור להוציא התובע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות האשפוז בבתי חולים בילינסון ולוינשטיין עקב התאונה, לתקופה החל מיום התאונה ועד ליום 31.7.2017.
וכן, ישלמו הנתבעים לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בסיכום רפואי מיום 13.2.2017 צוין, כי התובע מצוי במצב נגטטיבי (תרדמתי) וזקוק להמשך טפול שקומי לתקופה של שישה חודשים נוספים לפחות.
הבקשה בד בבד עם הגשת התביעה, הגיש התובע את הבקשה דנן שהוכתרה "בקשה לצוו עשה זמני במעמד צד אחד" ,ובגדרה הוא עותר לבית המשפט, כי יחייב את הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת") "להמציא לאלתר לבית חולים לוינשטיין התחייבות כספית ,ללא הגבלת סכום, לכסוי הוצאות השקום של התובע .
כמו-כן, בהתאם לסעיף XI בנספח V להסכם הביניים, על הרשות הפלסטינאית לקיים מערכת לפצוי נפגעי תאונות דרכים, המבוססת על אחריות מוחלטת לפגיעות גוף בתאונות דרכים, ביטוח חובה והפעלת קרן סטאטוטורית לפצוי נפגעים כאשר הנהג הפוגע אינו ידוע או אינו מבוטח כיאות או כאשר המבטח אינו עומד בהתחייבויותיו.
...
דיון והכרעה אפתח ואומר, כי לאחר עיון בבקשה בתגובה ,בתשובה לתגובה ובכתב התביעה ,על כל צירופיהם, שוכנעתי ,כי אין ממש בבקשה ודינה להידחות.
לשלמות התמונה ובמטרה להפיס את דעתו של התובע אומר , כי גם אם הייתי קובע שדין הפורם (החוק והתקנות שהותקנו על-פיו) חל על התאונה, ואינני קובע כך, הרי דין הבקשה להידחות על הסף ולגופה.
התוצאה התוצאה היא, אפוא, כי אני דוחה בזאת את הבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2005 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לדעתי, אין לפגוע באפשרויות השיקום והטיפול של נפגע בתאונת דרכים רק מהסיבה שהטיפול הפרטי הוא יקר יותר.
ב"כ התובע פנה גם למרכז הגריאטרי-שיקומי פלימן, אותו הזכיר הפסיכיאטר בעדותו, אך נענה כי התובע אינו מתאים לשקום במרכז זה-ת/8 בעקבות עמדת שתי מסגרות אלה לקבל את התובע לטיפול, מצד אחד, ולאור הצורך בקבלת טפול רפואי כמתחייב ועל מנת לקבוע נכונה את שיעור נכותו של התובע, מצד שני, התרתי לב"כ התובע להפנות שאלות למומחה, על מנת שיבהיר את הטיפולים להם נזקק התובע כדי לשפר את מצבו, (ראה בש"א 5643/03).
כמו גם אינני מקבל את עמדת הנתבעים, שלתובע לא נגרמו ולא יגרמו הוצאות רפואיות, היות והוא לא פנה לקבלת טיפולים ולא קיבל אף טפול ו/או טפול שאינו מכוסה במסגרת קופ"ח ע"פ חוק בריאות ממלכתי.
...
מסקנתי היא כי מדובר באדם "סגור", הממעט לצאת את פתח ביתו ואינו, בנגוד לטענת הנתבעים, יוצא את ביתו בכל עת, כפי רצונו, לקניות, דואר, סידורים, טיול וכי מדובר באדם רגיל לחלוטין, ללא כל פגיעה התנהגותית.
כאב וסבל אינני מקבל את טענת ב"כ התובע כי יש לחשב את הפיצוי בראש נזק זה לפי נכות רפואית בשיעור של 40%.
סיכום לאור כל האמור לעיל, אני בדיעה שמגיע לתובע פיצויים כמפורט להלן: טיפול פסיכיאטרי בעבר 20,000 ₪ הפסד השתכרות בעבר 171,112 ₪ הפסד השתכרות בעתיד 562,100 ₪ הפסד תנאים סוצאליים 60,000 ₪ כאב וסבל54,240 ₪ סך הכל 867,452 ₪ מהסכום הנ"ל יש לנכות את התשלום התכוף על סך של 22,342 ₪ להיום.
על כן ולאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע באמצעות בא כוחו את הסכום של 845,110 ₪ להיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2002 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעים מדגישים כי הורי התובעת מובטלים, משום שאבי התובעת נקלע לקשיים כלכליים, וכי התחייבויותיו הכספיות, לפחות בחלקם כוסו מסכום ביטוח תאונות אישיות שקבלה המשפחה, בגין ארוע זה מחב' הביטוח שילוח (המדובר בסכום של 300,000 ש"ח-על פי עדותו של האב עמ' 72 לפרוט' ועל פי עדותה של אם התובעת בעמ' 56 לפרוט').
כאב וסבל: התובעים טוענים, כי יש להעמיד את הפצוי על סכום של 1,000,000 ש"ח לאור הפגיעה החמורה, ותוך השוואה לפסקי דין אחרים, ובמיוחד תוך הפניה לפס"ד סמדר עמר, שם הבהיר ביהמ"ש, כי בתביעות לפי פקודת הנזיקין, יש לקבוע את שיעור הפצוי על נזק לא ממוני בהיתחשב בכלל הנסיבות של המקרה האינדיבידואלי, ולאו דוקא על דרך ההשוואה לחוק הפיצויים נפגעי תאונות דרכים.
בהסתמך על חוות הדעת של מר אורי כרוך (ת/4) עלות טפול פיזיוטראפי הוא 120 ש"ח, לפיכך הועמד הסכום עד לגיל 21 על סכום של כ-115,000 ש"ח ולאחר גיל 21 על סכום נוסף של כ-18,000 ש"ח. הנתבעים טענו כי לפי סעיף 6(א)(5) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, סל שירותי הבריאות כולל טיפולים פיזיוטרפים, ריפוי בדיבור, ריפוי בעסוק ושיקום רפואי לרבות שיקום פסיכולוגי ועבודה סוציאלית בתחום הבריאות.
...
ולכן, טענת התובעים, כי הפעילות בגן הייתה חריגה, אינה מקובלת עלי.
התוצאה: אשר על כן אני מורה כמפורט להלן: לסילוק חוב התביעה בתיק, לרבות תביעות המיטיבים למיניהם, יועמד סכום הפיצוי הכולל בגין האירוע נשוא התביעה שאירע לתובעת מס' 1 (להלן: הקטינה), נכון למועד מתן פסק הדין, על סכום של 5,269,000 ש"ח (להלן: סכום הפיצוי).
כמו כן, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט (ולעניין זה ראה סעיף 44 לעיל) וכן שכ"ט עו"ד, בשיעור של 20% על הסכום הפסוק.
בהיות התובעת קטינה, אני מורה לבא-כוחה, להפקיד סכום בשיעור שלא יפחת מ-85% מהסכום הפסוק, בחשבון חיסכון סגור על שם הקטינה, עד הגיעה לגיל 18.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2002 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעים מדגישים כי הורי התובעת מובטלים, וכי אבי התובעת נקלע לקשיים כלכליים, וכי התחייבויותיו הכספיות, לפחות בחלקן, כוסו מסכום ביטוח תאונות אישיות שקבלה המשפחה בגין ארוע זה מחברת הביטוח שילוח (מדובר בסכום של 300,000 ש"ח-על-פי עדותו של האב בעמ' 72 לפרוטוקול ועל-פי עדותה של אם התובעת בעמ' 56 לפרוטוקול).
התובעים טוענים כי יש להעמיד את הפצוי על סכום של 1,000,000 ש"ח בשל הפגיעה החמורה ותוך השוואה לפסקי-דין א חרים, ובייחוד תוך הפניה לפסק-דין עמר שם הבהיר בית-המשפט כי בתביעות לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] יש לקבוע את שיעור הפצוי על נזק לא ממוני בהיתחשב בכלל הנסיבות של המקרה האינדיווידואלי, ולאו דוקא על דרך ההשוואה לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן-חוק הפיצויים).
כמו כן ראוי להפנות לע"א 2801/96 אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' יפרח (להלן-פסק-דין יפרח), שם חזר בית-המשפט והבהיר שתובע שיכול לקבל עזרה או תשלום חינם במסגרת מיצוי זכויותיו החוקיות, ועל-ידי כך להקטין את נזקו, עליו לפעול לקבלתם של אלה (שם, בעמ' 825-826), לכן אותם טיפולים רפואיים, הכוללים החלמה ושקום, אשר אותם או את עלותם יכולה התובעת לקבל חינם מהמל"ל או מקופת החולים-או כפי שנראה בהמשך, ממשרד החינוך-אין היא זכאית לקבל מן המזיק.
ככלל, לא הוכח כי הטיפולים הפיזיותרפיים שהתובעת תזקק להם אינם מכוסים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואולם חלק מן הטיפולים ייעשה תמורת תשלום נוסף, לפיכך יועמד הפצוי בגין ראש נזק זה על סכום כולל של 3,000 ש"ח. (ב) טיפולים הידרותרפיים: כמו כן טוענת התובעת לפצוי בגין הידרותרפיה, שאיננה כלולה בסל הבריאות, ושעלות טפול לפי חוות-הדעת של מר אורי כרוך, בדומה לטפול פיזיותראפי, הוא בסך של 120 ש"ח, כאשר הערכה זו איננה כוללת כניסה לברכה.
...
ולכן, טענת התובעים כי הפעילות בגן הייתה חריגה אינה מקובלת עליי.
אשר-על-כן אני מורה כמפורט להלן: (א) לסילוק חוב התביעה בתיק, לרבות תביעות המיטיבים למיניהם, יועמד סכום הפיצוי הכולל בגין האירוע נושא התביעה שאירע לתובעת 1 (להלן-הקטינה) נכון למועד מתן פסק-הדין על סכום של 5,269,000 ש"ח (להלן-סכום הפיצוי).
(ד) כמו כן ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט (ולעניין זה ראה סעיף 44 לעיל) וכן שכר טירחת עורך-דין בשיעור של 20% על הסכום הפסוק.
(ה) בהיות התובעת קטינה אני מורה לבא-כוחה להפקיד סכום בשיעור שלא יפחת מ-85% מהסכום הפסוק בחשבון חסכון סגור על שם הקטינה עד הגיעה לגיל 18.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו